Національна економіка - Мельник А. Ф

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - ПЕРЕДМОВА

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - Розділ 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 1.1. Національна економіка: сутність, структура, механізми функціонування та цілі розвитку

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 1.2. Типи та моделі національних економік

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 1.3. Суб'єкти економічної діяльності

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 1.4. Особливості трансформації та розвитку національної економіки в Україні

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 1.5. Економічна безпека держави. Показники оцінки її рівня

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - Розділ 2. ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ ТА БАЗИСНІ ІНСТИТУТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 2.1. Основні економічні теорії функціонування національної економіки, їх сутність і зміст

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 2.2. Теорії структурних трансформацій національної економіки

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 2.3. Інституціональні теорії розвитку

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 2.4. Оцінка ефективності функціонування конкурентної ринкової економіки за теорією Л. Вальраса

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 2.5. Теорії державного регулювання національної економіки

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 2.6. Базисні економічні інститути функціонування національної економіки

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - Розділ 3.ТЕОРІЇ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ ТА СОЦІАЛЬНО-РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 3.1. Теорії суспільного добробуту - складова соціально-ринкової економіки

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 3.2. Концептуальні підходи до проблеми справедливості

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 3.3. Теоретичні основи розбудови соціально-ринкової економіки

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 3.4. Концепції ефективності конкурентної ринкової економіки

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - Розділ 4.ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 4.1. Економічний потенціал національної економіки: структура та особливості

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 4.2. Характеристика основних складових економічного потенціалу

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - Природно-ресурсний потенціал країни, економічна оцінка та напрями його раціонального використання

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - Виробничо-технологічний потенціал країни. Оцінка ефективності його використання

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - Трудовий потенціал: склад, структура, показники розвитку

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - Основні складові та характеристика науково-технічного потенціалу України

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - Інвестиційний потенціал країни, його економічний зміст і особливості формування