Фінансовий ринок - Шелудько В. М

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - ЧАСТИНА І. ВСТУП

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Розділ 1. ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 1.1. Сутність і значення фінансового ринку

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 1.2. Структура фінансового ринку

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 1.3. Класифікація фінансових ринків

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Розділ 2. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 2.1. Визначення і види фінансових активів

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 2.2. Властивості фінансових активів

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 2.3. Оцінювання фінансових активів

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - ЧАСТИНА II. ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Розділ З. ЦІННІ ПАПЕРИ

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 3.1. Поняття і види цінних паперів

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 3.2. Векселі

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 3.3. Приватизаційні папери

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Розділ 4. ОБЛІГАЦІЇ

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 4.1. Визначення і види облігацій

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 4.2. Облігації підприємств

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 4.3. Державні облігації та інші державні цінні папери

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 4.4. Державні облігації України

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 4.5. Інновації па ринку фінансових інструментів

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Розділ 5 . АКЦІЇ

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 5.1. Визначення і види акцій

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 5.2. Вартість акції та оцінка акціонерного капіталу

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 5.3. Американські та європейські депозитарні розписки

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Розділ 6. Акціонерні товариства - емітенти акцій

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 6.1. Історія виникнення корпорацій

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 6.2. Акціонерні товариства, відкрита підписка па акції

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 6.3. Викуп акцій та збільшення статутного капіталу акціонерного товариства

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - ЧАСТИНА III. ПОХІДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Розділ 7. РИНОК ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 7.1. Визначення і суть строкових угод

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 7.2. Історія виникнення та розвитку ринку строкових угод

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 7.3. Визначення термінів

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Розділ 8. Ф'ЮЧЕРСНІ УГОДИ

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 8.1. Визначення і види ф'ючерсів

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 8.2. Механізм укладення ф'ючерсних угод

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 8.3. Основні принципи ціноутворення у форвардних та ф'ючерсних контрактах

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 8.4. Хеджування за допомогою ф'ючерсів

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 8.5. Чиказька торгова палата

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 8.6. Строкові угоди па УМВБ

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Розділ 9. ФОРВАРДНІ УГОДИ

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 9.1. Визначення і види форвардних угод. Відмінності між фьючерсами і форвардами

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 9.2. Угоди про форвардні процентні ставки

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 9.3. Форвардні угоди з купівлі-продажу валюти

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Розділ 10. Опціони