Фінансовий ринок - Шелудько В. М

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - ЧАСТИНА І. ВСТУП

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Розділ 1. ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 1.1. Сутність і значення фінансового ринку

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 1.2. Структура фінансового ринку

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 1.3. Класифікація фінансових ринків

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Розділ 2. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 2.1. Визначення і види фінансових активів

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 2.2. Властивості фінансових активів

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 2.3. Оцінювання фінансових активів

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - ЧАСТИНА II. ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Розділ З. ЦІННІ ПАПЕРИ

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 3.1. Поняття і види цінних паперів

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 3.2. Векселі

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 3.3. Приватизаційні папери

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Розділ 4. ОБЛІГАЦІЇ

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 4.1. Визначення і види облігацій

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 4.2. Облігації підприємств

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 4.3. Державні облігації та інші державні цінні папери

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 4.4. Державні облігації України

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 4.5. Інновації па ринку фінансових інструментів

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Розділ 5 . АКЦІЇ

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 5.1. Визначення і види акцій

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 5.2. Вартість акції та оцінка акціонерного капіталу

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 5.3. Американські та європейські депозитарні розписки

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Розділ 6. Акціонерні товариства - емітенти акцій

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 6.1. Історія виникнення корпорацій

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 6.2. Акціонерні товариства, відкрита підписка па акції

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 6.3. Викуп акцій та збільшення статутного капіталу акціонерного товариства

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - ЧАСТИНА III. ПОХІДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Розділ 7. РИНОК ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 7.1. Визначення і суть строкових угод

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 7.2. Історія виникнення та розвитку ринку строкових угод

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 7.3. Визначення термінів

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Розділ 8. Ф'ЮЧЕРСНІ УГОДИ

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 8.1. Визначення і види ф'ючерсів

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 8.2. Механізм укладення ф'ючерсних угод

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 8.3. Основні принципи ціноутворення у форвардних та ф'ючерсних контрактах

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 8.4. Хеджування за допомогою ф'ючерсів

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 8.5. Чиказька торгова палата

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 8.6. Строкові угоди па УМВБ

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Розділ 9. ФОРВАРДНІ УГОДИ

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 9.1. Визначення і види форвардних угод. Відмінності між фьючерсами і форвардами

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 9.2. Угоди про форвардні процентні ставки

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 9.3. Форвардні угоди з купівлі-продажу валюти

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Розділ 10. Опціони

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 10.1. Визначення та види опціонів

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Опціони на індекси

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Опціони на ф'ючерсні контракти

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 10.2. Дохідність опціонів

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 10.3. Угоди "кеп", "флор", "колар" та варанти

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Розділ 11. Свопи

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 11.1. Суть і види свопів

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 11.2. Процентний своп

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 11.3. Валютний своп

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 11.4. Своп активів

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - ЧАСТИНА IV. ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ, РИЗИК І ДОХІД

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Розділ 12. РИЗИК І ДОХІД

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 12.1. Визначення і види процентних ставок

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 12.2. Структура процентних ставок

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 12.3. Поняття і основні види ризиків, оцінювання ризику

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 12.4. Основні види фінансових ризиків

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Розділ 13. ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 13.1. Оцінювання грошових потоків

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 13.2. Механізм оціпюваппя фінансових активів

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 13.3. Оціпюваппя облігацій

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 13.4. Чутливість облігацій до зміп ринкових процентних ставок

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 13.5. Оцінювання акцій

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 13.6. Оцінювання дохідності операцій з фінансовими активами

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 13.7. Оцінювання дохідності кредитних та депозитних операцій

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 13.8. Теорія портфеля

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 13.9. Теорія ринку капіталів

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 13.10. Модель оцінки капітальних активів

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - ЧАСТИНА V. ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Розділ 14. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 14.1. Ринок фінансового посередництва

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 14.2. Андерайтинг і приватне розміщення ціппих паперів

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 14.3. Агентські послуги

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 14.4. Лізингові послуги

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 14.5. Факторингові послуги

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 14.6. Брокерська діяльність

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 14.7. Дилерська діяльність

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 14.8. Безготівкові розрахунки платіжними картками

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Розділ 15. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 15.1. Основні функції та операції комерційного банку

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 15.2. Ресурси комерційного банку

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 15.3. Активи комерційного банку

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 15.4. Доходи та витрати банку

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 15.5. Фінансова звітність банку

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 15.6. Фінансовий аналіз діяльпості банку

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 15.7. Управління фінансами в банках

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 15.8. Управління банківськими ризиками

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 15.9. Регулювання банківської діяльності

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Розділ 16. ІНВЕСТИЦІЙНІ КОМПАНІЇ

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 16.1. Інститути спільного інвестування

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 16.2. Типи інвестиційних компаній

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 16.3. Оспови функціонування інвестиційних фондів

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 16.4. Вітчизняні інститути спільного інвестування

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 16.5. Оцінювання чистих активів

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Розділ 17. ІНШІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 17.1. Страхові компанії

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 17.2. Діяльність страхових компаній в Україні

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 17.3. Ощадні банки та ощадпо-кредитпі асоціації

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 17.4. Кредитні спілки

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 17.5. Інвестиційні банківські фірми

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 17.6. Пенсійні фонди

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 17.7. Довірчі товариства

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Розділ 18. ФОНДОВИЙ РИНОК

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 18.1. Основи функціонування фондового ринку

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 18.2. Історія розвитку фондового ринку

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 18.3. Біржовий ринок

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 18.4. Фондові ринки та фондові біржі світу

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 18.5. Фондовий рипок України

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 18.6. Інфраструктура фондового ринку

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 18.7. Українська фондова біржа

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 18.8. Перша фондова торговельна система

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 18.9. Професійна діяльність на ринку цінних паперів

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 18.10. Державне регулювання фондового ринку України

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 18.11. Фондові індекси

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Розділ 19. КРЕДИТНИЙ РИНОК

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 19.1. Основи організації кредитного ринку

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 19.2. Державний кредит, його форми та види

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 19.3. Банківське кредитування

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 19.4. Основні види кредитів

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 19.5. Кредити під заставу та гарантію

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 19.6. Кредитні рейтинги

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 19.7. Управління кредитним ризиком у банках

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 19.8. Управління процедурою кредитування

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 19.9. Оцінювання кредитоспроможності підприємства

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 19.10. Оцінювання кредитоспроможності банку

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 19.11. Вартість кредитних інструментів

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 19.12. Комерційний кредит

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Розділ 20. ВАЛЮТНИЙ РИНОК

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 20.1. Валюта і валютний курс

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 20.2. Основи функціонування валютного ринку

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 20.3. Види операцій з валютою

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 20.4. Функціонування валютного ринку в Україні

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 20.5. Валютне регулювання і валютний контроль

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 20.6. Здійснення операцій па міжбанківському валютному ринку

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 20.7. Валютний дилінг у банках

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 20.8. Переміщення валюти через митний кордон України

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 20.9. Правила переказу іноземної валюти за межі України

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 20.10. Використання готівкової валюти па території України

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 20.11. Українська міжбанківська валютна біржа

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Розділ 21. МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 21.1. Основи функціонування міжнародного фінансового ринку

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 21.2. Міжнародний валютний фонд та Світовий банк

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 21.3. Європейський банк реконструкції і розвитку та інші міжнародні організації

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 21.4. Фінансові інструменти міжнародного ринку

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - 21.5. Фінансова інформація на міжнародному ринку

 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М. - Грамотний вибір та здійснення мрії: туристичні рюкзаки