Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - ВСТУП

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 1. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 1.1. Управлінська діяльність як специфічна складова суспільного виробництва

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 1.2. Сутність, зміст, предмет, об'єкт та особливості управлінської праці

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Специфічні особливості управлінської праці

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 1.3. Види та класифікація управлінської діяльності

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 1.4. Завдання менеджера в управлінні діяльністю підприємства

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 1.5. Ролі менеджера

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 1.6. Вимоги до менеджерів

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Мотиви до зайняття менеджерських посад

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Розумові здібності

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Ділові якості

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Особистісні риси

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Морально-психічні якості

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Вимоги до здоров'я та способу життя

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Вимоги до антикризового менеджера

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 2. СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 2.1. Поняття і завдання наукової організації праці

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 2.2. Зміст і напрямки наукової організації праці

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 2.3. Складові основи наукової організації праці

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 2.4. Режим праці та відпочинку

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 2.5. Розподіл і кооперація праці

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 2.6. Особливості наукової організації управлінської праці

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 2.7. Професійна орієнтація та професійний добір (відбір) працівників

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ. РОЗПОДІЛ ТА КООПЕРАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 3.1. Організація взаємодії як функція менеджменту. Делегування повноважень

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Делегування як суб'єктивний фактор

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Влада й повноваження

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Delegation та Empowerment

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 3.2. Основні види та принципи професійно-кваліфікаційного розподілу й кооперації управлінської праці

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 3.3. Нормативні акти, які регламентують організацію взаємодії і повноважень

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Форма й зміст

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 3.4. Техніка і форми передачі розпоряджень

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 3.5. Розподіл функцій між менеджером і підлеглими

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 3.6. Організація командної роботи

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Етичні проблеми лідерів творчих команд

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Інтрапренерські (командні) структури

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 3.7. Подолання опору змінам

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Ставлення персоналу до стратегічних змін

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Основні напрями організаційних змін

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Найбільш принципові з існуючих розбіжностей

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Заходи щодо формування політичної динаміки змін

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 4. ПЛАНУВАННЯ ОСОБИСТОЇ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРА

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 4.1. Встановлення особистих цілей менеджера

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 4.2. Методи планування роботи менеджера

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 4.3. Вибір пріоритетних справ, принципи пріоритетності

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 4.4. Перспективні, річні, місячні та поточні (оперативні) плани