Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - ВСТУП

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 1. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 1.1. Управлінська діяльність як специфічна складова суспільного виробництва

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 1.2. Сутність, зміст, предмет, об'єкт та особливості управлінської праці

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Специфічні особливості управлінської праці

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 1.3. Види та класифікація управлінської діяльності

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 1.4. Завдання менеджера в управлінні діяльністю підприємства

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 1.5. Ролі менеджера

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 1.6. Вимоги до менеджерів

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Мотиви до зайняття менеджерських посад

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Розумові здібності

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Ділові якості

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Особистісні риси

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Морально-психічні якості

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Вимоги до здоров'я та способу життя

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Вимоги до антикризового менеджера

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 2. СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 2.1. Поняття і завдання наукової організації праці

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 2.2. Зміст і напрямки наукової організації праці

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 2.3. Складові основи наукової організації праці

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 2.4. Режим праці та відпочинку

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 2.5. Розподіл і кооперація праці

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 2.6. Особливості наукової організації управлінської праці

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 2.7. Професійна орієнтація та професійний добір (відбір) працівників

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ. РОЗПОДІЛ ТА КООПЕРАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 3.1. Організація взаємодії як функція менеджменту. Делегування повноважень

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Делегування як суб'єктивний фактор

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Влада й повноваження

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Delegation та Empowerment

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 3.2. Основні види та принципи професійно-кваліфікаційного розподілу й кооперації управлінської праці

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 3.3. Нормативні акти, які регламентують організацію взаємодії і повноважень

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Форма й зміст

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 3.4. Техніка і форми передачі розпоряджень

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 3.5. Розподіл функцій між менеджером і підлеглими

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 3.6. Організація командної роботи

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Етичні проблеми лідерів творчих команд

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Інтрапренерські (командні) структури

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 3.7. Подолання опору змінам

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Ставлення персоналу до стратегічних змін

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Основні напрями організаційних змін

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Найбільш принципові з існуючих розбіжностей

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Заходи щодо формування політичної динаміки змін

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 4. ПЛАНУВАННЯ ОСОБИСТОЇ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРА

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 4.1. Встановлення особистих цілей менеджера

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 4.2. Методи планування роботи менеджера

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 4.3. Вибір пріоритетних справ, принципи пріоритетності

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 4.4. Перспективні, річні, місячні та поточні (оперативні) плани

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 4.5. Раціональні методи та засоби планування і виконання управлінської роботи. Практичні поради менеджеру

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 5. НОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ РОБОЧОГО ЧАСУ

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 5.1. Види норм і завдання нормування управлінської праці

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 5.2. Методи нормування праці

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 5.3. Особливості часу як ресурсу

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 5.4. Облік та аналіз робочого часу. Фотографія та самофотографія робочого дня

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 5.5. Раціональне використання часу менеджером

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Методика вивчення ваших трудових навичок

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Як визначати і виправляти свої трудові навички

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ МЕНЕДЖЕРА

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 6.1. Поняття робочого місця менеджера та його організація

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 6.2. Класифікація робочих місць

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 6.3. Вимоги до планування та обладнання робочих місць

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 6.4. Організаційне оснащення робочих місць

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 6.5. Створення автоматизованих робочих місць (АРМ) менеджерів

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 6.6. Забезпечення комфортних та безпечних умов праці

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 6.7. Раціоналізація режиму праці

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Режим роботи й програми якості життя на виробництві

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Зміна робочої обстановки

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 7. Документальне забезпечення праці менеджера

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 7.1. Роль та місце документальної інформації в управлінні підприємством

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 7.2. Визначення поняття "документ". Види документів та їх класифікація

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 7.3. Документування та документальне забезпечення діяльності підприємства

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 7.4. Система документації та її класифікація

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 7.5. Документування управлінської діяльності в організації

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 8. Організація документообігу на підприємстві

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 8.1. Поняття документообігу на підприємстві

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 8.2. Складання номенклатури та формування справ

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 8.3. Приймання, розгляд і реєстрація документів

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 8.3.1. Приймання документів

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 8.3.2. Розгляд документів

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 8.3.3. Реєстрація документів

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 8.4. Робота з вихідними документами

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 8.5. Типові строки виконання документів

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 8.6. Організація контролю за виконанням документів

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 8.7. Робота з листами, пропозиціями, заявами та скаргами громадян

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 9. Організація проведення нарад, зборів, ділових переговорів

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 9.1. Технологія підготовки проведення нарад і зборів

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 9.2. Класифікація ділових нарад та методика їх раціонального проведення

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 9.3. Підготовка і проведення ділових бесід та переговорів

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Принципи проведення ділових бесід

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - П'ять універсальних принципів ведення ділових бесід

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Стратегія і тактика ведення переговорів

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Ви можете стати об'єктом маніпуляцій

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 9.4. Управління потоком відвідувачів, техніка їх прийому

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 9.5. Основи взаємодії керівника й секретаря-референта

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Ділова кореспонденція

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 9.6. Перешкоди у спілкуванні. Рівні ділового спілкування

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Бар'єри на шляху до ефективного спілкування та напрями їх подолання

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 12 основних правил спілкування зі ЗМІ

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 9.7. Правила конструктивної критики під час мовного спілкування

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Критика й етика

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 10 правил-конструктивної критики

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 9.8. Етика службового спілкування

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 10. Інформаційне забезпечення праці менеджера

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 10.1. Підсистема інформаційного забезпечення менеджменту та класифікація інформації

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 10.2. Класифікація інформації

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 10.3. Використання інформації в основних функціях менеджменту

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 10.4. Постановка і реструктуризація управлінського обліку в організації

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 10.4.1. Управлінський облік у системі управління організацією

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 10.4.2. Елементи системи управлінського обліку

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 10.4.3. Процес становлення управлінського обліку

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 10.5. Раціоналізація, інтегрування й подальша автоматизація інформаційних потоків

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 10.6. Комп'ютерні системи інформаційного менеджменту

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 10.6.1. Система здійснення угод і операцій

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 10.6.2. Управлінські інформаційні системи

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 10.6.3. Системи підтримки рішень

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 10.6.4. Системи, що базуються на знаннях та експертні системи

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 10.6.5. Побудова інформаційних систем

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Життєвий цикл розвитку системи

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 10.6.6. Розробка (доробка, переробка) систем користувачем

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 10.7. Інформаційна безпека об'єкта управління

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 11. Культура управління. культура менеджера

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 11.1. Поняття культури та мистецтва управління

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 11.2. Роль культури менеджменту та її основні функції

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 11.3. Складові культури управління

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 11.4. Загальні положення та основні поняття корпоративної культури

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 11.4.1. Поняття корпоративної культури

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 11.4.2. Основні принципи й типи корпоративної культури

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 11.4.3. Фірмові стандарти як частина корпоративної культури

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 11.4.4. Компоненти корпоративної культури

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Типи спільної діяльності

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Типи управління

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 11.4.5. Стадії розвитку корпоративної культури

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 11.5. Управлінська етика та її складові

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Етичні цінності й місія організації

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Аргументи "за" і "проти" соціальної відповідальності організації

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Ділова етика як вид професійної етики

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Моральний клімат в організації

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Як діяти в ситуаціях морального вибору

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 11.6. Імідж підприємства, імідж менеджера

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 11.6.1. Стереотипи сприйняття дійсності

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 11.6.2. Природа іміджу

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - Розглянемо таку властивість, як неповнота

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 11.6.3. Корпоративний імідж

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 11.6.4. Імідж менеджера

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 11.7. Основні поняття про етикет у роботі менеджера

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 11.7.1. Поняття про етикет

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 11.7.2. Правила розмови

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 11.7.3. Як поводитися за столом

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 11.7.4. Візитні картки

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - 11.7.5. Етикет, якого дотримуються в листах

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І. - СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ