Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - ВСТУП

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 1. Еволюція міжнародної економіки як науки

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 2. Об'єкт та предмет курсу. Загальна характеристика міжнародних економічних відносин

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 3. Методи та функції міжнародної економіки як науки та навчального курсу

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - ТЕМА 1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 1.1. Сучасний світ і середовище міжнародної економіки

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 1.2. Еволюція світового ринку та міжнародної економіки. Зміст міжнародної економіки

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 1.3. Структура міжнародної економіки

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 1.4. Рух міжнародної економіки: форми, напрямки, чинники. Матеріальні основи розвитку міжнародної економіки

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 1.5. Соціально-економічні основи розвитку міжнародної економіки

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - ТЕМА 2. НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІКИ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 2.1. Систематизація країн світу за регіональною, організаційною ознаками та рівнем економічного розвитку

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 2.2. Економічно розвинуті країни світу

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 2.3. Країни з перехідною економікою. Національна економіка України: загальне та особливе

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 2.4. Країни, що розвиваються. Нові індустріальні країни

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 2.5. Механізми взаємодії національних економік країн світу

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - ТЕМА 3. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 3.1. Міжнародна економічна діяльність: сутність, суб'єкти та форми

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 3.2. Міжнародне виробництво і міжнародний бізнес

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 3.3. Міжнародна торговельна діяльність

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 3.4. Іноземна інвестиційна діяльність. Фінансова діяльність

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - ТЕМА 4. ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 4.1. Концепції меркантилізму, протекціонізму і фритредерства

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 4.2. Теорія абсолютних переваг А. Сміта. Теорія порівняльних переваг Д. Рікардо

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 4.3. Теорія порівняльної наділеності факторами Хекшера-Оліна. Парадокс В. Леонтьєва

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 4.4. Теорема Столпера-Самуельсона

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 4.5. Теорія життєвого циклу товару

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 4.6. Теорія конкурентних переваг М. Портера

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 4.7. Нефакторні теорії міжнародної торгівлі

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 4.8. Ціноутворення в міжнародній торгівлі. Міжнародна торгівля і розподіл доходів

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 4.9. Міжнародна торгівля та економічне зростання

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - ТЕМА 5. СВІТОВИЙ РИНОК ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 5.1. Світовий ринок: сутність та структура

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 5.2. Види і показники міжнародної торгівлі

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 5.3. Основні види посередницьких операцій

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 5.4. Географічна і товарна структура світового ринку

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 5.5. Зовнішня торгівля України: географічна і товарна структура

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - ТЕМА 6. МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ОБМІН

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 6.1. Сутність міжнародного науково-технологічного обміну та його форми

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 6.2. Основні форми і канали передачі технологій

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 6.3. Види та особливості торгівлі інжиніринговими послугами

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - ТЕМА 7. МІЖНАРОДНА ТОРГОВА ПОЛІТИКА

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 7.1. Торгова політика: сутність, напрямки, інструменти

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 7.2. Тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Мито, його види та функції

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 7.3. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 7.4. Ліцензування, види ліцензій. Квотування, види квот

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 7.5. Демпінг. Види демпінгу. Експортні субсидії

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 7.6. СОТ та її роль у регулюванні міжнародних торговельних відносин

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 7.7. Сучасна міжнародна торгова політика

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - ТЕМА 8. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 8.1. Світовий фінансовий ринок, його структура і функції

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 8.2. Сутність та причини міжнародного руху капіталу. Показники руху капіталу

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 8.3. Характерні риси сучасного етапу руху капіталу

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 8.4. Світова фінансова криза як форма прояву глибинних суперечностей міжнародної економіки початку ХХІ-го сторіччя

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - ТЕМА 9. ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ І МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 9.1. Інвестиції в системі міжнародного руху капіталу. Міжнародний ринок прямих іноземних інвестицій

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 9.2. Теорії прямого іноземного інвестування

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 9.3. Форми і методи прямого іноземного інвестування

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 9.4. Транснаціональні корпорації: суть, критерії та еволюція

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 9.5. Форми і методи регулювання інвестування на національному та міжнародному рівнях

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 9.6. Міжнародна інвестиційна діяльність України

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - ТЕМА 10. МІЖНАРОДНЕ ПОРТФЕЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 10.1. Теорії портфельного інвестування

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 10.2. Структура портфельних інвестицій. Основні портфельні інвестори

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 10.3. Ринок цінних паперів та його інструменти

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 10.4. Міжнародні портфельні інвестиції в Україні

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - ТЕМА 11. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 11.1. Міжнародний кредит та його функції в сучасній економіці. Принципи міжнародного кредитування

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 11.2. Форми міжнародного кредитування

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 11.3. Міжнародні кредитно-фінансові інститути та їх діяльність

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 11.4. Проблема зовнішньоекономічної заборгованості та шляхи її вирішення

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 11.5. Україна в міжнародних кредитних відносинах

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - ТЕМА 12. СВІТОВИЙ РИНОК ПРАЦІ

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 12.1. Особливості формування та розвитку світового ринку праці

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 12.2. Світові центри тяжіння робочої сили

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 12.3. Роль і місце міжнародних організацій у регулюванні світового ринку праці

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - ТЕМА 13. МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 13.1. Сутність і види міжнародної трудової міграції

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 13.2. Економічні та соціальні причини міжнародної трудової міграції

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 13.3. Наслідки міжнародної трудової міграції для мігрантів, приймаючих країн та країн-донорів

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 13.4. Регулювання міжнародних міграційних процесів

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 13.5. Україна у світових міграційних процесах

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - ТЕМА 14. ТЕОРІЇ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 14.1. Поняття валюти та її види. Резервні валюти

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 14.2. Валютний курс. Валютний паритет. Фактори, що впливають на валютний курс. Теорії валютного курсу

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 14.3. Конвертування валют та його види. Режим валютного курсу

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 14.4. Валютно-курсові проблеми монетарної політики у сучасних умовах

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - ТЕМА 15. СВІТОВИЙ ВАЛЮТНИЙ РИНОК

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 15.1. Сутність, структура та функції світового валютного ринку

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 15.2. Валютні операції та їх основні види

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 15.3. Основні центри торгівлі валютою

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 15.4. Міжнародні валютно-фінансові організації та їх роль

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 15.5. Валютний ринок України та особливості його функціонування

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - ТЕМА 16. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 16.1. Поняття валютної системи та її структура. Основні елементи національної та світової валютної системи

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 16.2. Еволюція світової валютної системи

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 16.3. Регіональні валютні системи. Європейська валютна система

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 16.4. Становлення валютної системи України

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - ТЕМА 17. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 17.1. Поняття, суб'єкти та особливості міжнародних розрахунків

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 17.2. Форми міжнародних розрахунків та фактори їх вибору у міжнародних комерційних відносинах

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 17.3. Сучасні платіжні системи та засоби зв'язку суб'єктів міжнародних розрахунків

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - ТЕМА 18. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 18.1. Сутність та структура платіжного балансу. Економічна рівновага платіжного балансу

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 18.2. Фактори впливу на стан платіжного балансу

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 18.3. Регулювання платіжного балансу

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 18.4. Платіжний баланс України: стан, структура, динаміка

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - ТЕМА 19. МІЖНАРОДНА РЕГІОНАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 19.1. Сутність і фактори розвитку міжнародної регіональної інтеграції

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 19.2. Рівні, форми і типи міжнародної регіональної інтеграції

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 19.3. Ефекти регіональних торговельних угод. Динамічні та статичні ефекти економічної інтеграції

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 19.4. Основні інтеграційні угрупування: ЄС, НАФТА, МЕРКОСУР, АТЕС, СНД. Проблеми формування ЄЕП

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - ТЕМА 20. ЄВРОПЕЙСЬКА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 20.1. Процес європейської інтеграції та його витоки

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 20.2. Етапи розширення ЄС

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 20.3. Позиції сучасного ЄС у глобальній економіці

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 20.4. Європейський внутрішній ринок. Європейська економічна політика

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - ТЕМА 21. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 21.1. Глобалізація міжнародної економіки. Суперечливість процесу глобалізації: прогресивні і негативні наслідки

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 21.2. Глобальні проблеми сучасності: сутність, класифікація та їх загострення

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 21.3. Глобалізм і національна економіка

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 21.4. Цивілізаційні виміри глобальних проблем. Економічні аспекти зіткнення та взаємодії цивілізацій

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 21.5. Міждержавне регулювання глобальних проблем

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - ТЕМА 22. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 22.1. Ринкові трансформації в Україні у геостратегічному контексті. Глобальна та цивілізаційна специфіка ринкових трансформацій

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 22.2. Вашингтонський консенсус: проблеми і наслідки. Пост-Вашингтонський консенсус

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 22.3. Україна у процесах європейської інтеграції

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 22.4. Участь України у регіональних інтеграційних угрупуваннях

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 22.5. Проблеми формування стратегії економічного розвитку України