Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - ВСТУП

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 1. Еволюція міжнародної економіки як науки

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 2. Об'єкт та предмет курсу. Загальна характеристика міжнародних економічних відносин

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 3. Методи та функції міжнародної економіки як науки та навчального курсу

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - ТЕМА 1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 1.1. Сучасний світ і середовище міжнародної економіки

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 1.2. Еволюція світового ринку та міжнародної економіки. Зміст міжнародної економіки

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 1.3. Структура міжнародної економіки

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 1.4. Рух міжнародної економіки: форми, напрямки, чинники. Матеріальні основи розвитку міжнародної економіки

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 1.5. Соціально-економічні основи розвитку міжнародної економіки

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - ТЕМА 2. НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІКИ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 2.1. Систематизація країн світу за регіональною, організаційною ознаками та рівнем економічного розвитку

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 2.2. Економічно розвинуті країни світу

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 2.3. Країни з перехідною економікою. Національна економіка України: загальне та особливе

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 2.4. Країни, що розвиваються. Нові індустріальні країни

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 2.5. Механізми взаємодії національних економік країн світу

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - ТЕМА 3. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 3.1. Міжнародна економічна діяльність: сутність, суб'єкти та форми

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 3.2. Міжнародне виробництво і міжнародний бізнес

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 3.3. Міжнародна торговельна діяльність

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 3.4. Іноземна інвестиційна діяльність. Фінансова діяльність

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - ТЕМА 4. ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 4.1. Концепції меркантилізму, протекціонізму і фритредерства

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 4.2. Теорія абсолютних переваг А. Сміта. Теорія порівняльних переваг Д. Рікардо

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 4.3. Теорія порівняльної наділеності факторами Хекшера-Оліна. Парадокс В. Леонтьєва

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 4.4. Теорема Столпера-Самуельсона

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 4.5. Теорія життєвого циклу товару

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 4.6. Теорія конкурентних переваг М. Портера

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 4.7. Нефакторні теорії міжнародної торгівлі

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 4.8. Ціноутворення в міжнародній торгівлі. Міжнародна торгівля і розподіл доходів

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 4.9. Міжнародна торгівля та економічне зростання

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - ТЕМА 5. СВІТОВИЙ РИНОК ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 5.1. Світовий ринок: сутність та структура

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 5.2. Види і показники міжнародної торгівлі

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 5.3. Основні види посередницьких операцій

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 5.4. Географічна і товарна структура світового ринку

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 5.5. Зовнішня торгівля України: географічна і товарна структура

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - ТЕМА 6. МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ОБМІН

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 6.1. Сутність міжнародного науково-технологічного обміну та його форми

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 6.2. Основні форми і канали передачі технологій

 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 6.3. Види та особливості торгівлі інжиніринговими послугами