Економічна теорія - Чепінога В. Г

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 1. Економічна теорія: предмет, методи, функції

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 1.1. Виникнення та основні етапи розвитку економічних знань

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 1.2. Предмет економічної теорії

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 1.3. Методи економічних досліджень. Економічні закони

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 1.4. Функції економічної теорії. Економічна політика

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ЧАСТИНА І. Загальні засади економічного розвитку і ринку

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 2. Суть, структура та типи економічних систем

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 2.1. Поняття економічної системи

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 2.2. Продуктивні сили суспільства

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 2.3. Економічні відносини суспільства. Власність

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 2.4. Типи економічних систем

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 2.5. Економічні потреби та економічні інтереси суспільства

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 3. Форми організації суспільного виробництва. Гроші

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 3.1. Технологічні можливості суспільства

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 3.2. Форми економічних зв'язків та виробництва

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 3.3. Товар і його властивості. Теорії вартості товару

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 3.4. Виникнення, суть та функції грошей

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 4. Ринок і його інфраструктура

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 4.1. Поняття ринку і умови його функціонування

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 4.2. Структура (види) ринку

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 4.3. Інфраструктура ринку

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 5. Основи саморегулювання ринкової економіки

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 5.1. Попит та його детермінанти

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 5.2. Теорія поведінки споживачів

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 5.3. Пропозиція та її детермінанти

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 5.4. Формування ціни у ринковій економіці

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 5.5. Конкуренція та її роль у функціонуванні ринкової економіки

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 5.6. Суперечності механізму саморегулювання ринкової економіки

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 6. Економічна роль держави у ринковій економіці

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 6.1. Необхідність і суть державного регулювання ринкової економіки

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 6.2. Економічні функції держави

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 6.3. Методи державного впливу на ринкову економіку

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ЧАСТИНА ІІ. Мікроекономіка

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 7. Підприємництво і підприємство (фірма)

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 7.1. Суть підприємництва та умови його здійснення

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 7.2. Організаційні основи підприємництва в Україні

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 7.3. Підприємство (фірма) та його види

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 7.4. Капітал як матеріальна основа підприємництва

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 8. Трудові відносини. Заробітна плата

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 8.1. Ринок праці та його особливості

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 8.2. Суть заробітної плати та її функції

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 8.3. Організація заробітної плати

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 9. Витрати виробництва і прибуток

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 9.1. Суть витрат виробництва та їх види

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 9.2. Витрати виробництва у короткостроковому та довгостроковому періодах

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 9.3. Прибуток, його норма і напрями використання

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 10. Особливості формування цін залежно від моделі ринку

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 10.1. Загальні принципи ціноутворення

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 10.2. Формування цін на ринку досконалої конкуренції

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 10.3. Ціноутворення на ринках чистої монополії і монопольної конкуренції

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 10.4. Утворення цін на олігопольних ринках

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 11. Особливості підприємництва в агропромисловому комплексі

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 11.1. Аграрні відносини та їх особливості

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 11.2. Рентні відносини і форми земельної ренти. Ціна землі

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - Диференціальна рента

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - Диференціальна рента І

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - Диференціальна рента II

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 11.3. Агропромисловий комплекс, його структура і функції

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ЧАСТИНА ІІІ. Макроекономіка

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 12. Національна економіка. основні макроекономічні показники

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 12.1. Поняття національної економіки

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 12.2. Національний (суспільний) продукт і проблеми його грошового виміру

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 12.3. Поняття та способи обчислення валового внутрішнього продукту

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 12.4. Система національних рахунків

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 13. Сукупний попит, сукупна пропозиція і макроекономічна рівновага

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 13.1. Суспільне відтворення і проблеми його аналізу

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 13.2. Визначення сукупного попиту і сукупної пропозиції

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 13.3. Споживання і заощадження та їх функції

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 13.4. Інвестиції, їх види та детермінанти

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 13.5. Макроекономічна рівновага і модель мультиплікатора

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 14. Грошовий обіг і кредитна система

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 14.1. Поняття грошової системи

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 14.2. Попит на гроші

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 14.3. Пропозиція грошей

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 14.4. Ринок грошей. Суть і види кредиту

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 14.5. Банки і банківська система

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 14.6. Ринок цінних паперів

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 14.7. Грошово-кредитна політика держави

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 15. Фінансова система і фіскальна політика

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 15.1. Суть фінансів та їх роль у ринковій економіці

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 15.2. Державний бюджет і бюджетний дефіцит

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 15.3. Податки і податкова система

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 15.4. Фіскальна політика держави

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 16. Економічне зростання і макроекономічна нестабільність

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 16.1. Економічне зростання то його типи

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 16.2. Циклічні коливання ринкової економіки та їх причини

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 16.3. Безробіття, його типи то наслідки

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 16.4. Інфляція: суть, види, причини і наслідки

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 16.5. Стабілізаційна політика держави: кейнсіанський та монетаристський підходи

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 17. Соціальний прогрес і соціальний захист населення

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 17.1. Поняття соціального прогресу і його показники

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 17.2. Рівень життя та його показники

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 17.3. Соціальний захист населення

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ЧАСТИНА IV. Сучасне всесвітнє господарство

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 18. Світове господарство та його еволюція

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 18.1. Поняття світового господарства та етапи його розвитку

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 18.2. Міжнародний поділ праці та його особливості в сучасних умовах

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 18.3. Міжнародна торгівля та її особливості на сучасному етапі

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 18.4. Міжнародний рух капіталів

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 18.5. Міжнародна міграція робочої сили

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 18.6. Сучасні міжнародні науково-технічні зв'язки

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 18.7. Спільна підприємницька діяльність з іноземним капіталом

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 19. Міжнародні валютно-фінансові відносини

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 19.1. Міжнародні валютні системи

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 19.2. Валютний ринок і валютна політика

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 19.3. Міжнародні кредитні відносини

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 19.4. Міжнародні валютно-фінансові організації

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 20. Глобалізація економіки

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 20.1. Поняття економічної глобалізації світу

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 20.2. Основні напрями економічної глобалізації та її наслідки

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ЧАСТИНА V. Проблеми трансформації командної економіки в ринкову в Україні

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 21. Основні риси і закономірності перехідної економіки

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 21.1. Поняття перехідної економіки

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 21.2. Сутність перехідного періоду від командної до ринкової економіки

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 21.3. Моделі ринкової трансформації командної економіки

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 22. Роздержавлення і демонополізація економіки при переході до ринку

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 22.1. Сутність роздержавлення, його причини та законодавча база

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 22.2. Комерціалізація та її форми

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 22.3. Особливості приватизації державного майна в Україні

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 22.4. Демонополізація економіки в період ринкової трансформації

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 23. Структурна перебудова економіки

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 23.1. Необхідність структурної перебудови економіки

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 23.2. Цілі та етапи структурної перебудови економіки

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 23.3. Основні напрями структурної перебудови економіки

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 23.4. Структурна політика як фактор реструктуризації економіки

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 24. Реформування агропромислового комплексу України

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 24.1. Сучасний стан АПК України і необхідність його реформування

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 24.2. Земельна реформа. Ринок землі

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 24.3. Особливості приватизації в АПК

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 24.4. Становлення нових форм господарювання в АПК та їх взаємовідносин з державою

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 25. Реформування грошово-кредитної та фінансової сфер

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 25.1. Грошова реформа 1996 року та її роль у становленні грошового обігу

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 25.2. Формування банківської системи України

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 25.3. Трансформація кредитної системи і створення фондового ринку України

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 25.4. Становлення бюджетної та податкової систем України

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 25.5. Грошово-кредитна політика України

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 26. Перебудова соціального захисту населення в період ринкової трансформації

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 26.1. Особливості створення соціального захисту населення в перехідній економіці

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 26.2. Зайнятість населення - важлива складова системи соціального захисту

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 26.3. Рівень і диференціація доходів. Боротьба з бідністю

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 26.4. Реформування пенсійного забезпечення і державної соціальної допомоги

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ