Економічна теорія - Чепінога В. Г

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 1. Економічна теорія: предмет, методи, функції

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 1.1. Виникнення та основні етапи розвитку економічних знань

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 1.2. Предмет економічної теорії

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 1.3. Методи економічних досліджень. Економічні закони

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 1.4. Функції економічної теорії. Економічна політика

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ЧАСТИНА І. Загальні засади економічного розвитку і ринку

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 2. Суть, структура та типи економічних систем

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 2.1. Поняття економічної системи

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 2.2. Продуктивні сили суспільства

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 2.3. Економічні відносини суспільства. Власність

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 2.4. Типи економічних систем

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 2.5. Економічні потреби та економічні інтереси суспільства

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 3. Форми організації суспільного виробництва. Гроші

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 3.1. Технологічні можливості суспільства

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 3.2. Форми економічних зв'язків та виробництва

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 3.3. Товар і його властивості. Теорії вартості товару

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 3.4. Виникнення, суть та функції грошей

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 4. Ринок і його інфраструктура

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 4.1. Поняття ринку і умови його функціонування

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 4.2. Структура (види) ринку

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 4.3. Інфраструктура ринку

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 5. Основи саморегулювання ринкової економіки

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 5.1. Попит та його детермінанти

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 5.2. Теорія поведінки споживачів

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 5.3. Пропозиція та її детермінанти

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 5.4. Формування ціни у ринковій економіці

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 5.5. Конкуренція та її роль у функціонуванні ринкової економіки

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 5.6. Суперечності механізму саморегулювання ринкової економіки

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 6. Економічна роль держави у ринковій економіці

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 6.1. Необхідність і суть державного регулювання ринкової економіки

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 6.2. Економічні функції держави

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 6.3. Методи державного впливу на ринкову економіку

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ЧАСТИНА ІІ. Мікроекономіка

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 7. Підприємництво і підприємство (фірма)

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 7.1. Суть підприємництва та умови його здійснення

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 7.2. Організаційні основи підприємництва в Україні

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 7.3. Підприємство (фірма) та його види

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 7.4. Капітал як матеріальна основа підприємництва

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 8. Трудові відносини. Заробітна плата

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 8.1. Ринок праці та його особливості

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 8.2. Суть заробітної плати та її функції

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 8.3. Організація заробітної плати

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 9. Витрати виробництва і прибуток

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 9.1. Суть витрат виробництва та їх види

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 9.2. Витрати виробництва у короткостроковому та довгостроковому періодах

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 9.3. Прибуток, його норма і напрями використання

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - ТЕМА 10. Особливості формування цін залежно від моделі ринку

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 10.1. Загальні принципи ціноутворення

 • Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 10.2. Формування цін на ринку досконалої конкуренції