Управлінський облік - Карпенко О. В

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - Вступ

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - Модуль 1. Теоретико-методологічні основи управлінського обліку

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 1.1. Управлінський облік як специфічна галузь економічних знань, складова частини інформаційної системи

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 1.2. Світовий розвиток управлінського обліку

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 1.3. Мета, сутність управлінського обліку та його функції

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 1.4. Організація управлінського обліку

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 1.5. Професійні організації та етичні норми фахівців з управлінського обліку

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - Тема 2. Склад витрат діяльності

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 2.1. Склад витрат діяльності відповідно до діючих регламентів

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 2.2. Собівартість виробленої і реалізованої продукції

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 2.3. Особливості складу витрат в різних галузях економіки

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - Тема 3. Класифікація і поведінка витрат

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 3.1. Мета класифікації витрат

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 3.2. "Різні витрати для різних цілей"

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 3.3. Поняття про поведінку витрат і фактори витрат для різних цілей бізнесу

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 3.4. Методика визначення функції витрат

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - Модуль 2. Системи обліку витрат і калькулювання собівартості

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - Тема 4. Методи обліку і калькулювання собівартості

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 4.1. Мета та завдання обліку витрат і калькулювання собівартості

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 4.2. Процес визначення витрат і калькулювання собівартості окремих об'єктів

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 4.3. Методи обліку витрат: позамовний, попроцесний