Управлінський облік - Карпенко О. В

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - Вступ

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - Модуль 1. Теоретико-методологічні основи управлінського обліку

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 1.1. Управлінський облік як специфічна галузь економічних знань, складова частини інформаційної системи

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 1.2. Світовий розвиток управлінського обліку

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 1.3. Мета, сутність управлінського обліку та його функції

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 1.4. Організація управлінського обліку

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 1.5. Професійні організації та етичні норми фахівців з управлінського обліку

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - Тема 2. Склад витрат діяльності

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 2.1. Склад витрат діяльності відповідно до діючих регламентів

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 2.2. Собівартість виробленої і реалізованої продукції

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 2.3. Особливості складу витрат в різних галузях економіки

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - Тема 3. Класифікація і поведінка витрат

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 3.1. Мета класифікації витрат

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 3.2. "Різні витрати для різних цілей"

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 3.3. Поняття про поведінку витрат і фактори витрат для різних цілей бізнесу

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 3.4. Методика визначення функції витрат

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - Модуль 2. Системи обліку витрат і калькулювання собівартості

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - Тема 4. Методи обліку і калькулювання собівартості

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 4.1. Мета та завдання обліку витрат і калькулювання собівартості

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 4.2. Процес визначення витрат і калькулювання собівартості окремих об'єктів

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 4.3. Методи обліку витрат: позамовний, попроцесний

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - Тема 5. Облік і калькулювання за повними витратами

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 5.1. Класифікація сучасних систем калькулювання

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 5.2. Облік прямих і непрямих витрат

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 5.3. АВС - калькулювання

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 5.4. Сутність та практичне застосування системи калькулювання повних витрат

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - Тема 6. Облік і калькулювання за неповними (змінними) витратами

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 6.1. Особливості системи обліку калькулювання за неповними витратами

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 6.2. Практичне застосування системи калькулювання неповних витрат

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 6.3. Простий та розвинутий директ-костинг

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - Тема 7. Облік і калькулювання за нормативними витратами

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 7.1. Сутність і можливості нормативного обліку

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 7.2. Організація обліку відхилень від норм і складання нормативної калькуляції

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 7.3. Поняття про аналіз відхилень

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 7.4. Приклади дослідження відхилень

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - Модуль 3. Специфічні методики управлінського обліку

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - Тема 8. Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку (воп-аналіз)

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 8.1. Мета аналізу взаємозв'язку "витрати - обсяг - прибуток"

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 8.2. Методи аналізу взаємозв'язку "витрати - обсяг - прибуток"

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 1.1. Метод рівняння

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 1.2. Метод маржинального доходу

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 2.1. Важливо усвідомити етапи побудови графіка беззбитковості

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 2.2. Графік взаємозв'язку "прибуток-обсяг"

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 2.3. Графік маржинального доходу

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 8.3. Особливості аналізу в умовах багатопрофільного виробництва

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 8.4. Аналіз чутливості прибутку до зміни параметрів діяльності

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 8.5. Припущення, покладені в основу аналізу взаємозв'язку "витрати - обсяг - прибуток"

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - Тема 9. Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 9.1. Характеристика інформації в системі управлінського обліку

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 9.1.1. Якісні характеристики інформації, що використовується для прийняття управлінських рішень

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 9.1.2. Поняття, призначення, зміст та вимоги до управлінської звітності

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 9.1.3. Поняття про диференціальний аналіз

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 9.2. Аналіз релевантної інформації в типових господарських ситуаціях

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 9.2.1. Обгрунтування рішення про "спеціальне" замовлення

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 9.2.2. Обгрунтування рішення про розширення або скорочення сегмента діяльності

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 9.2.3. Обгрунтування рішення у ситуації "виробляти чи купувати"

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 9.2.4. Аналіз для прийняття рішення за наявності обмежень

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 9.3. Обгрунтування рішення щодо запасів і цін

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 9.3.1. Обгрунтування рішення щодо запасів

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 9.3.2. Обгрунтування рішення щодо ціноутворення

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 9.3.3. Модель прийняття рішення за умов невизначеності

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - Тема 10. Бюджетування та контроль

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 10.1. Сутність бюджетування, мета і призначення

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 10.2. Види бюджетів, підходи до організації та стадії бюджетування

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 10.3. Методика складання та взаємоузгодження бюджетів

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 10.4. Поняття про систему бюджетного контролю

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 10.5. Аналіз відхилень з використанням гнучкого бюджету

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 10.6. Управління за відхиленнями

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - Тема 11. Облік і контроль за центрами відповідальності

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 11.1. Концепція центрів та обліку відповідальності

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 11.2. Оцінка діяльності центрів відповідальності

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - 11.3. Поняття про трансфертне ціноутворення

 • Управлінський облік - Карпенко О. В. - Термінологічний словник