Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - Розділ 1. Теорія соціальної педагогіки

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - 1.1. Соціальна педагогіка: її предмет, функції та прикладні завдання

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - Функції соціальної педагогіки

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - Прикладні завдання соціальної педагогіки

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - 1.2.Філософські основи сучасної соціально-педагогічної діяльності

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - 1.3. Психолого-педагогічні основи соціалізації людської особистості з метою гармонізації власно особистісних та загальносуспільних інтересів

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - 1.4. Сугестологічна майстерність соціального педагога

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - 1.5. Екопсихологічна система особистості. Вплив мікрочинників соціалізації на її формування

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - 1.6. Формування екопсихологічної системи особистості в умовах впливу мезочинників соціалізації

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - 1.7. Роль основних джерел макрочинників соціалізації у формуванні екопсихологічної системи особистості

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - 1.8. Вплив мегачинників соціалізації на формування людської особистості

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - 1.9. Проблеми сучасної віктимології

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - 1.10. Із історії вітчизняної масової практики виховання

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - 1.11 З історії масової практики соціалізації народів світу

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - 1.12. Соціальна робота і соціально-педагогічна діяльність у зарубіжних країнах

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - Розділ 2. Методики, технології, стратегії і тактики соціально-педагогічної роботи з людьми різних вікових груп та категорій

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - 2.1. Стратегії соціально-педагогічної роботи з клієнтами у світлі основних психологічних теорій особистості

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - Стратегія соціально-педагогічної роботи з клієнтами у світлі психологічної теорії особистості В. Джемса

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - Стратегія соціально-педагогічної роботи з клієнтами у світлі психологічної теорії особистості в "описовій психології" В. Дільтея та Е. Шпрангера

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - Стратегія соціально-педагогічної роботи з клієнтами у світлі неофрей-дистської епігенетичної теорії розвитку особистості Е. Еріксона

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - Стратегія соціально-педагогічної роботи з клієнтом у світлі гуманістичної теорії особистості К. Роджерса

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - Стратегія соціально-педагогічної роботи з клієнтами у світлі гуманістичної теорії особистості Г. Олпорта

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - Стратегія соціально-педагогічної роботи з клієнтами у світлі гуманістичної теорії особистості А. Маслоу

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - Стратегія соціально-педагогічної роботи з клієнтами у світлі теорії особистості П. Жане - представника французької соціологічної школи

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - Стратегія соціально-педагогічної роботи з клієнтами у світлі культурно-історичної теорії Л. С. Виготського

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - Стратегія соціально-педагогічної роботи з клієнтами у світлі теорії особистості в логотерапії В. Франкла

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - Стратегія соціально-педагогічної роботи з клієнтами у світлі теорії особистості С. Л. Рубінштейна

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - Стратегія соціально-педагогічної роботи з клієнтами у світлі теорії діяльності О. М. Леонтьєва та поняття особистості

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - Стратегія соціально-педагогічної роботи з клієнтами відповідно до поглядів Б. Г. Ананьєва на особистість

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - Стратегія соціально-педагогічної роботи з клієнтами у світлі концепції особистості Г. С. Костюка (1899 -1982)

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - 2.2. Стратегії, методики і тактики соціально-педагогічної роботи з клієнтами у кризові періоди їх життя

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - Тактики запобігання суїцидам

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - 2.3. Робота соціального педагога з молодим подружжям та дітьми раннього дитячого і дошкільного віку

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - Технологія роботи соціального педагога в сім'ї

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - 2.4. Робота соціального педагога в загальноосвітніх навчальних закладах

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - Стратегія зовнішньої соціально-педагогічної діяльності загальноосвітнього навчального закладу

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - Стратегія управління соціально-педагогічною діяльністю загальноосвітнього навчального закладу

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - Методика планування діяльності соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - Технологія соціальної паспортизації класу

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - Методика співпраці соціального педагога з опорним пунктом громадськості та міліції

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - Технологія соціально-педагогічної роботи соціального педагога у притулку для дітей та підлітків

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - Технологія соціально-педагогічної діяльності в дитячому будинку сімейного типу

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - 2.6. Робота соціального педагога з молодими інвалідами, хворими та обдарованими учнями

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - 2.7. Соціально-педагогічні заходи, спрямовані на надання допомоги ВІЛ-інфікованим, наркозалежним і залежним від психотропних речовин клієнтам та втягнутим у ранню проституцію

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - Стратегічні основи діяльності соціального працівника в системі ВІЛ-сервісних організацій

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - Стратегія розвитку психосексуальної культури особистості неповнолітніх клієнтів

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - 2.8. Соціально-педагогічна підтримка в'язнів у пенітенціарних установах та після виходу з них

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - 2.9. Соціалізація молодих фахівців у процесі підготовки їх до трудової діяльності

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - Технологія самовизначення особистості у світлі психологічної теорії становлення людини у перспективі свого розвитку (за Т. М. Буякасом)

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - 2.10. Соціально-педагогічні аспекти в діяльності керівників трудових колективів та високих посадових осіб

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - Стратегія підбору кадрів та корекція їх діяльності

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - 2.11. Соціально-педагогічна робота з пенсіонерами та з бездоглядними дорослими людьми

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - Технологія психотерапевтичного спілкування з клієнтом похилого віку

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - 2.12. Автосугестопедичні основи формування особистості соціального педагога як фахівця

 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С. - 2.5. Особливості соціально-педагогічної роботи з підлітками, схильними до правопорушень, та з дітьми шкільного віку із неблагополучних сімей у мікрорайонах, навчальних закладах інтернатного типу, притулках і дитячих будинках