Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - ВСТУП

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Модуль 1. ТЕОРІЯ КОНТРОЛІНГУ

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Тема 1. Контролінг як функціонально відокремлений напрям економічної діяльності на підприємстві

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 1.1. Сутнісна характеристика контролінгу

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 1.2. Еволюція розвитку контролінгу та основні концепції контролінгу

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 1.3. Місце контролінгу в системі управління підприємством

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Тема 2. Роль контролінгу в системі управління підприємством

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 2.1. Структура контролінгу на підприємстві

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 2.2. Структурно-логічна модель забезпечення якості системи управління підприємством за допомогою процесу контролінгу

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 2.3. Принципи організації контролінгу на підприємстві

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 2.4. Адаптаційна модель контролінгу на підприємстві

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Тема 3. Види контролінгу та їх характеристика

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 3.1. Порівняльна характеристика стратегічного та оперативного контролінгу

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 3.2. Характеристика стратегічного контролінгу

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 3.3. Характеристика оперативного контролінгу

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Тема 4. Центри відповідальності як об'єкти контролінгу

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 4.1. Концепція обліку відповідальності в контролінгу та поняття про центри відповідальності

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 4.2. Класифікація центрів відповідальності

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 4.3. Принципи виділення центрів відповідальності на підприємстві та основні вимоги до них

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Модуль 2. МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ КОНТРОЛІНГУ

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Teмa 5. Оперативний аналіз і методи оперативного контролінгу

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 5.1. Сутність оперативного аналізу в системі контролінгу

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 5.2. АВС-аналіз

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 5.3. Гуртки якості

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 5.4. ХYZ - аналіз