Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - ВСТУП

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Модуль 1. ТЕОРІЯ КОНТРОЛІНГУ

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Тема 1. Контролінг як функціонально відокремлений напрям економічної діяльності на підприємстві

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 1.1. Сутнісна характеристика контролінгу

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 1.2. Еволюція розвитку контролінгу та основні концепції контролінгу

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 1.3. Місце контролінгу в системі управління підприємством

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Тема 2. Роль контролінгу в системі управління підприємством

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 2.1. Структура контролінгу на підприємстві

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 2.2. Структурно-логічна модель забезпечення якості системи управління підприємством за допомогою процесу контролінгу

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 2.3. Принципи організації контролінгу на підприємстві

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 2.4. Адаптаційна модель контролінгу на підприємстві

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Тема 3. Види контролінгу та їх характеристика

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 3.1. Порівняльна характеристика стратегічного та оперативного контролінгу

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 3.2. Характеристика стратегічного контролінгу

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 3.3. Характеристика оперативного контролінгу

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Тема 4. Центри відповідальності як об'єкти контролінгу

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 4.1. Концепція обліку відповідальності в контролінгу та поняття про центри відповідальності

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 4.2. Класифікація центрів відповідальності

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 4.3. Принципи виділення центрів відповідальності на підприємстві та основні вимоги до них

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Модуль 2. МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ КОНТРОЛІНГУ

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Teмa 5. Оперативний аналіз і методи оперативного контролінгу

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 5.1. Сутність оперативного аналізу в системі контролінгу

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 5.2. АВС-аналіз

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 5.3. Гуртки якості

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 5.4. ХYZ - аналіз

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Тема 6. Стратегічний аналіз і методи стратегічного контролінгу

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 6.1. Сутність стратегічного аналізу в системі контролінгу

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 6.2. Крива досвіду

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 6.3. Логістика

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 6.4. Портфельний аналіз

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Відносна частка ринку

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Ріст ринку

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 6.5. Аналіз потенціалу

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 6.6. Аналіз сильних і слабких сторін підприємства

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 6.7. Розробка сценаріїв

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Модуль 3. СИСТЕМА БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Тема 7. Бюджетування як інструмент контролінгу

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 7.1. Поняття бюджету. Цілі та задачі бюджетування

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 7.2. Структура системи бюджетів на підприємстві

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 7.3. Види бюджетів та їх особливості

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 7.4. Основні підходи до процесу бюджетування на сучасних підприємствах

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 7.5. Переваги та недоліки бюджетування

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Тема 8. Оперативний аналіз відхилень в бюджетуванні

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 8.1. Відхилення та їх причини. Аналіз відхилень

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 8.2. Бюджетний контроль: сутність та зміст. Класифікатор причин відхилень

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 8.3. Підходи до проведення аналізу відхилень в системі контролінгу

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Модуль 4. МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ В СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Тема 9. Методи оперативної діагностики підприємства в системі контролінгу

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 9.1. Оцінка якості системи управління підприємством

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 9.2. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 9.3. Аналіз беззбитковості

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 9.4. Аналіз чутливості прибутку

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Тема 10. Методи стратегічної діагностики підприємства в системі контролінгу

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 10.1. Методи діагностики ефективності стратегії підприємства

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 10.2. Методи діагностики стратегічних позицій підприємства

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 10.3. Діагностика за слабкими сигналами

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Тема 11. Контролінг інвестиційних проектів

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 11.1. Особливості контролінгу інвестиційних проектів

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 11.2. Методи оцінювання інвестиційних проектів: традиційні критерії

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 11.3. Методи дисконтування грошових потоків

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 11.4. Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 11.5. Аналіз підходів до формування інвестиційного портфеля підприємства на основі контролінгових досліджень

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Подвійний бюджет

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Модуль 5. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Тема 12. Організаційно-методичні основи формування та функціонування системи контролінгу на підприємстві

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 12.1. Процес упровадження контролінгу на підприємстві

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 12.2. Структура і склад служби контролінгу на підприємстві

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Основні завдання служби контролінгу

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Функції служби контролінгу

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Структура служби контролінгу

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Взаємовідносини служби контролінгу

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Реорганізація і ліквідація служби контролінгу

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 12.3. Інформаційні потоки в системі контролінгу

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Тема 13. Контролінг у системі прийняття управлінських рішень

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 13.1. Сутнісна характеристика управлінських рішень та їх класифікація

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 13.2 Основні підходи та вимоги до прийняття управлінських рішень

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Класичний підхід до прийняття управлінських рішень

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Підхід з точки зору планування стратегії

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Підхід з точки зору принципу обмеженої раціональності

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Підхід з точки зору принципу ефективного керування

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Соціологічний і психологічний підходи

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 13.3 Методичні основи оцінки ефективності управлінських рішень

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Основні критерії прийняття управлінських рішень

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - ГЛОСАРІЙ

 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - ЛІТЕРАТУРА