Загальне землезнавство - Олійник Я. Б

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - ВСТУП

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - Глава 1. ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ВІДКРИТТІВ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 1.1. Зародження географії в давньому світі

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 1.2. Стан географії в середні віки

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 1.3. Епоха Великих географічних відкриттів

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 1.4. Формування галузей географічної науки

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 1.5. Географія на сучасному етапі

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - Глава 2. ЩО І ЯК ВИВЧАЄ СУЧАСНА ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 2.1. Система географічної науки

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 2.2. Географічна оболонка Землі

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 2.3. Методи фізичної географії

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 2.4. Завдання сучасної фізичної географії

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - Глава 3. ЗЕМЛЯ В КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 3.1. Гіпотези про походження Землі

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 3.2. Основні риси будови Всесвіту

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 3.3. Характеристика планет Сонячної системи

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 3.4. Малі небесні тіла

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 3.5. Поняття про географічний простір

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - Глава 4. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗЕМЛЮ

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 4.1. Форма і розміри планети

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 4.2. Гравітаційне поле Землі

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 4.3. Земний магнетизм

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 4.4. Внутрішня будова Землі

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 4.5. Добове обертання Землі

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 4.6. Річний рух Землі та його наслідки

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 4.7. Рух Землі і календар

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - Глава 5. ЛІТОСФЕРА

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 5.1. Типи земної кори

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 5.2. Хімічний і речовинний склад кори

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 5.3. Історія розвитку земної кори

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 5.4. Вулкани

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 5.5. Землетруси

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 5.6. Поняття про геосинкліналі та платформи

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 5.7. Утворення материків і океанів

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 5.8. Сучасні особливості розподілу суші і моря

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 5.9. Форми земної поверхні

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 5.10. Рельєф океанічного дна

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 5.11. Гіпсографічна крива

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - Глава 6. АТМОСФЕРА

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 6.1. Склад повітря

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 6.2. Будова атмосфери

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 6.3. Радіація в атмосфері

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 6.4. Тепловий баланс Землі

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 6.5. Температура повітря

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 6.6. Баричне поле Землі і вітер

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 6.7. Загальна циркуляція атмосфери

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 6.8. Місцеві вітри

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 6.9. Повітряні маси і фронти

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 6.10. Циклони та антициклони

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 6.11. Розподіл хмарності та опадів

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 6.12. Погода і клімат

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 6.13. Причини ритмічних змін клімату

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - Глава 7. ГІДРОСФЕРА

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 7.1. Загальна характеристика

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 7.2. Кругообіг води

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 7.3. Світовий океан та його поділ

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 7.4. Солоність і хімічний склад вод

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 7.5. Циркуляція вод океаносфери

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 7.6. Ріки

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 7.7. Озера

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 7.8. Підземні води

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 7.9. Болота

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 7.10. Льодовики

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 7.11. Багаторічна мерзлота

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - Глава 8. БІОСФЕРА

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 8.1. Загальні відомості

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 8.2. Виникнення і еволюція біосфери

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 8.3. Жива речовина

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 8.4. Біологічний кругообіг речовин

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 8.5. Грунти та їх роль у біосфері

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 8.6. Вуглець у біосфері

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 8.7. Ноосфера - сфера розуму

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - Глава 9. СТРУКТУРА ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 9.1. Поясно-зональні і азональні структури

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 9.2. Особливості географічних поясів і зон суші

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 9.3. Особливості океанічних географічних поясів

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 9.4. Вертикальна зональність

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 9.5. Ландшафтна структура

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - Глава 10. ЛЮДИНА І НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 10.1. Демографічна проблема

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 10.2. Світова продовольча криза

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 10.3. Екологічні проблеми сільського господарства

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 10.4. Екологія та енергетика

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - 10.5. Антропогенні зміни навколишнього середовища

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - КОРОТКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ

 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б. - ЛІТЕРАТУРА