Інвестиційний аналіз - Боярко І. М

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - ВСТУП

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - МОДУЛЬ II. Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - МОДУЛЬ I. Основи методології інвестиційного аналізу

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - ТЕМА 1. Методологічні засади інвестиційного аналізу

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 1.1. Сутність інвестиційного аналізу як складової процесу управління інвестиціями

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 1.2. Поняття та класифікація інвестиційних проектів

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 1.3. Життєвий цикл інвестиційного проекту

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 1.4. Ефективність інвестицій та принципи її оцінки

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 1.5. Вартість грошей в часі

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 1.6. Методологічні питання вибору норми дисконту

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 1.7. Аналіз інвестицій в умовах інфляції

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - ТЕМА 2. АНАЛІЗ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 2.1. Склад та призначення проектно-кошторисної документації

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 2.2. Організаційно-економічні аспекти порядку розробки проектно-кошторисної документації

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 2.3. Бізнес-план інвестиційного проекту

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 2.4. Доходи та витрати інвестиційних проектів

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 2.5. Методи визначення кошторисної вартості інвестицій

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 2.6. Види та особливості складання кошторисів у складі проектної документації реальних інвестицій

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - ТЕМА 3. Аналіз техніко-економічного обгрунтування проекту

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 3.1. Сутність та склад техніко-економічного обгрунтування проекту

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 3.2. Система техніко-економічних показників ефективності проекту

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 3.3. Методика визначення основних техніко-економічних показників проекту

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 3.4. Оцінка абсолютної та порівняльної ефективності проектних рішень

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - ТЕМА 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту