Інвестиційний аналіз - Боярко І. М

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - ВСТУП

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - МОДУЛЬ II. Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - МОДУЛЬ I. Основи методології інвестиційного аналізу

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - ТЕМА 1. Методологічні засади інвестиційного аналізу

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 1.1. Сутність інвестиційного аналізу як складової процесу управління інвестиціями

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 1.2. Поняття та класифікація інвестиційних проектів

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 1.3. Життєвий цикл інвестиційного проекту

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 1.4. Ефективність інвестицій та принципи її оцінки

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 1.5. Вартість грошей в часі

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 1.6. Методологічні питання вибору норми дисконту

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 1.7. Аналіз інвестицій в умовах інфляції

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - ТЕМА 2. АНАЛІЗ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 2.1. Склад та призначення проектно-кошторисної документації

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 2.2. Організаційно-економічні аспекти порядку розробки проектно-кошторисної документації

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 2.3. Бізнес-план інвестиційного проекту

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 2.4. Доходи та витрати інвестиційних проектів

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 2.5. Методи визначення кошторисної вартості інвестицій

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 2.6. Види та особливості складання кошторисів у складі проектної документації реальних інвестицій

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - ТЕМА 3. Аналіз техніко-економічного обгрунтування проекту

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 3.1. Сутність та склад техніко-економічного обгрунтування проекту

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 3.2. Система техніко-економічних показників ефективності проекту

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 3.3. Методика визначення основних техніко-економічних показників проекту

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 3.4. Оцінка абсолютної та порівняльної ефективності проектних рішень

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - ТЕМА 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 4.1. Бюджетування як складова методології інвестиційного аналізу

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 4.2. Прогнозування фінансових результатів і грошових потоків інвестиційного проекту

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 4.3. Оцінка фінансової спроможності проекту

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 4.4. Розробка та оптимізація схеми фінансування проекту

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 4.5. Формування прогнозних показників для оцінки ефективності участі в проекті

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - ТЕМА 5. Методи оцінювання інвестиційних проектів

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 5.1. Комплекс методів оцінки ефективності інвестиційних проектів

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 5.2. Чисті грошові надходження та чиста поточна вартість інвестицій

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 5.3. Термін окупності інвестицій

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 5.4. Розрахункова та внутрішня норма доходності інвестицій

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 5.5. Індекс прибутковості інвестицій

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 5.6. Максимальний грошовий відтік

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 5.7. Метод кінцевої вартості майна. Модифікована чиста поточна вартість

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - ТЕМА 6. Оцінювання інвестиційної привабливості проектів

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 6.1. Правила використання критеріїв ефективності в порівняльному аналізі інвестиційної привабливості проектів

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 6.2. Оцінка інвестиційної привабливості проектів з різною тривалістю розрахункового періоду

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 6.3. Модифікована внутрішня норма доходності

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 6.4. Точка Фішера і її використання при оцінці інвестиційної привабливості проектів

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 6.5. Дюрація інвестицій

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - МОДУЛЬ ІІ. Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - ТЕМА 7. Фінансово-інвестиційний аналіз суб'єктів господарювання

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 7.1. Сутність, мета та завдання фінансово-інвестиційного аналізу суб'єктів господарювання

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 7.2. Методи фінансово-інвестиційного аналізу

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 7.3. Оцінка інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 7.4. Аналіз інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - ТЕМА 8. Урахування ризику і невизначеності інвестиційних проектів

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 8.1. Сутність, значення та класифікація інвестиційних ризиків

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 8.2. Система методів врахування ризиків та невизначеності в інвестиційному аналізі

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 8.3. Укрупнена оцінка стійкості проекту в умовах ризику

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 8.4. Статистичний (ймовірнісний) метод оцінки ризикованості інвестиційних проектів

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 8.5. Аналіз чутливості проекту

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 8.6. Маржинальний аналіз ризику

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 8.7. Метод сценаріїв розвитку

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 8.8. Метод "дерева рішень"

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 8.9. Метод Монте-Карло

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - ТЕМА 9. Аналіз ринку фінансових інвестицій

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 9.1. Кон'юнктура ринку фінансових інвестицій та оцінка її динаміки

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 9.2. Технічний аналіз ринку фінансових інвестицій

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 9.3. Фундаментальний аналіз ринку фінансових інвестицій

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 9.4. Інвестиційний клімат та методи його дослідження

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - ТЕМА 10. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 10.1. Поняття та класифікація фінансових інструментів

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 10.2. Оцінка доцільності інвестування в фінансові інструменти

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 10.3. Оцінка інвестиційних якостей акцій

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 10.4. Оцінка інвестиційних якостей облігацій

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - ТЕМА 11. Оцінювання стратегії фінансового інвестування

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 11.1. Сутність та значення стратегії фінансового інвестування

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 11.2. Вибір оптимальної стратегії по інвестиційному проекту в умовах ризику і невизначеності

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 11.3. Критерії оцінки інвестиційної стратегії фінансового інвестування

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - ТЕМА 12. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 12.1. Поняття та класифікація інвестиційних портфелів

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 12.2. Просторова та часова оптимізація портфеля реальних інвестицій

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 12.3. Оптимізація портфеля на основі графіків інвестиційних альтернатив та граничної вартості капіталу

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 12.4. Моделі портфеля фінансових інвестицій

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ