Податкове право - Бандурка О. М

 • Податкове право - Бандурка О. М. - Вступ

 • Податкове право - Бандурка О. М. - Глосарій

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 1. ПОНЯТТЯ ПОДАТКІВ ТА ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 2. ПОДАТКОВЕ ПРАВО ТА ПОДАТКОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 3. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 4.1. Податок на додану вартість

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 4.2. Порядок справляння акцизного податку

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКІВ З НАСЕЛЕННЯ

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 6.1. Податок з доходів фізичних осіб

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 6.2. Особливості оподаткування фізичних осіб-підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування)

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 6.3. Напрямки реформування системи спрощеного оподаткування фізичних осіб

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 7. ПОДАТКИ, ЩО СПЛАЧУЮТЬ ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 7.1. Плата за землю

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 7.2. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 8. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 8.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 8.2. Збір за місця для паркування транспортних засобів

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 8.3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 8.4. Туристичний збір

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 9. ЕКОЛОГІЧНІ ТА РЕНТНІ ПОДАТКОВІ ПЛАТЕЖІ

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 9.1. Екологічний податок

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 9.2. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів, природного газу та аміаку трубопроводами територією україни

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 9.3. Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобувається в Україні

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 9.4. Плата за користування надрами

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 10. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 10.1. Фіксований сільськогосподарський податок

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 10.2. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 10.3. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 10.4. Збір за користування радіочастотним ресурсом україни

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 10.5. Збір за спеціальне використання води

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 10.6. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 11. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 11.1. Організація податкового контролю

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 11.2. Засоби забезпечення виконання платником податків своїх обов'язків

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 12.1. Податкові правопорушення та їх види

 • Податкове право - Бандурка О. М. - 12.2. Види відповідальності за порушення податкового законодавства

 • Податкове право - Бандурка О. М. - Рекомендована література