Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - ПЕРЕДМОВА

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Розділ 1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ І ВИМОГИ ДО УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 1.1. Сутність і поняття управлінського рішення

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Поняття управлінського рішення

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Сутність управлінського рішення

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 1.2. Загальна класифікація управлінських рішень

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 1.3. Принципи і вимоги - основи прийняття управлінських рішень

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Вимоги до управлінських рішень

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Розділ 2. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОБЛЕМ

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 2.1. Системний підхід в управлінні економікою

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Системний підхід в ухваленні управлінських рішень

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 2.2. Системний аналіз як метод ухвалення і обгрунтування рішень

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Сутність системного аналізу

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Особливості системного аналізу

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 2.3. Взаємозв'язок основних елементів реалізації системного підходу в процесі ухвалення рішень

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Розділ 3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 3.1. Методологія підготовки й ухвалення управлінського рішення

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 3.2. Суб'єктивні проблеми в розробці та ухваленні рішень

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Розділ 4. ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ ТА УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 4.1. Визначення цілей організації, їх види і відповідність певним вимогам

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Мета управлінської діяльності

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Види цілей

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Вимоги до сформованих цілей

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 4.2. Оцінювання ступеня досягнення мети

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 4.3. Програмно-цільове управління, його сутність і характеристика

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Поняття сутності комплексної цільової програми

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Складові формування комплексної програми

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Розділ 5. АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ І ПІДГОТОВКА ПРОЕКТІВ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 5.1. Виявлення і вивчення альтернатив управлінських рішень

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Фактори впливу на ухвалення управлінських рішень

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Теорії ухвалення рішень

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 5.2. Форми розробки управлінських рішень

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 5.3. Форми реалізації управлінських рішень

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Частина ІІ. МЕТОДИ І МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Розділ 6. МОДЕЛІ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ БЕЗЗБИТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 6.1. Поняття маржинального оцінювання та його використання у прийнятті рішень щодо беззбитковості

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 6.2. Аналіз беззбитковості виробництва і реалізації продукції. Визначення точки беззбитковості. Допуски в аналізі беззбитковості

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 6.3. Коефіцієнт маржинального доходу: методика визначення, економічний зміст, використання в аналізі беззбитковості

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 6.4. Маржинальні оцінки при забезпеченні запланованого прибутку і визначенні критичної ціни реалізації

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 6.5. Поняття "зони безпеки" і "запасу фінансової надійності"

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Розділ 7. МЕТОДИ АНАЛІЗУ ВИГІД І ВИТРАТ

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 7.1. Сутність аналізу вигід і витрат

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Аналіз вигід і витрат

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 7.2. Ухвалення рішень і обмежувальні чинники

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 7.3. Аналіз вигід і витрат у багатономенклатурному виробництві

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 7.4. Ухвалення рішень про власне виробництво або закупівлю

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 7.5. Ухвалення спеціальних рішень про ціни реалізації

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 7.6. Розширення або скорочення сегмента

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Розділ 8. МЕТОДИ І МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНІ ЗАСОБИ

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 8.1. Сутність процесу інвестування коштів в основні засоби, джерела їх фінансування

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 8.2. Методи оцінювання ефективності інвестицій, засновані на бухгалтерському обліку (не включаючи дисконтування)

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 8.2.1. Метод оцінювання ефективності інвестицій за термінами їх окупності (термін окупності інвестицій)

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 8.2.2. Метод оцінювання інвестицій за нормою прибутку на капітал

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 8.3. Методи оцінювання інвестицій, засновані на дисконтуванні

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 8.3.1. Метод чистої приведеної вартості

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 8.3.2. Метод внутрішньої норми прибутку

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 8.3.3. Метод дисконтованого терміну окупності інвестицій

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 8.3.4. Метод розрахунку індексу рентабельності (прибутковості) інвестиції

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 8.4. Аналіз інвестицій в умовах інфляції

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Розділ 9. МЕТОДИ І МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 9.1. Особливості аналізу фінансових інвестицій

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 9.2. Методи і моделі аналізу облігацій

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 1. Облігації з періодичною виплатою відсоткового доходу, або купонні облігації

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 2. Безкупонні, або дисконтні, облігації

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Дохідність облігацій

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 9.3. Методи і моделі аналізу акцій

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Розрахунок ринкової вартості акцій

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Дохідність акцій

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Розділ 10. МЕТОДИ СИТУАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ В УХВАЛЕННІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 10.1. Сутність ситуаційного аналізу

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 10.2. Аналіз і прийняття управлінських рішень в умовах визначеності

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 10.3. Прийняття рішень в умовах невизначеності

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 10.4. Прийняття рішень в умовах ризику

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 10.5. Метод прийняття рішень на основі "дерева цілей"

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Розділ 11. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 11.1. Значення управління запасами

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 11.2. Побудова моделі економічно обгрунтованого розміру замовлення

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 11.3. Сутність об'ємно-вартісного аналізу (АВС-аналізу)

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 11.4. Метод техніко-економічних розрахунків

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Розділ 12. МОДЕЛІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 12.1. Поняття фінансового управління та його завдання

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 12.2. Внутрішньофірмове фінансове планування

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 12.2.1. Сутність і цілі внутрішньофірмового фінансового планування

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 12.2.2. Перспективне фінансове планування - основа формування фінансової стратегії підприємства

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 12.2.3. Поточне фінансове планування

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 12.2.4. Оперативне фінансове планування (бюджетування)

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 12.3. Управління оборотними активами підприємства

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 1. Метод прямого рахунку

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 2. Розрахунково-аналітичний метод

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 3. Спрощений метод

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 4. Метод розрахунку операційного циклу

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 12.4. Управління структурою капіталу підприємства

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Оптимізація структури капіталу за рівнем рентабельності власного капіталу

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Розділ 13. МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 13.1. Сутність стратегічного управління підприємством

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 13.2. Стратегічний аналіз - основа стратегічного управління підприємством

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 13.3. Методи оцінки зовнішнього середовища підприємства

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 1. Визначення об'єкта аналізу

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 2. Вибір партнерів з бенчмаркінгу

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 3. Збір інформації

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 4. Аналіз інформації

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 5. Цілеспрямоване впровадження у практику управління отриманих відомостей

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 6. Контроль за процесом бенчмаркінгу та повторення аналізу

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 13.4. Оцінка внутрішнього середовища підприємства

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 13.5. Методи комплексної оцінки зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 13.6. Моделі аналізу конкурентних позицій підприємства

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 13.6.1. Вибір стратегічного рішення за допомогою моделі ВСG

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 13.6.2. Оцінка бізнесу підприємства за допомогою аналітичної моделі GE/McKinsey

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 13.6.3. Оцінка конкурентних позицій бізнесу за допомогою моделі Shell/DPM

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - РОЗДІЛ 14. МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ПРОГНОЗУВАННІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 14.1. Поняття прогнозування та види прогнозів

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 14.2. Принципи і функції прогнозування

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 14.3. Методи прогнозування

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 14.3.1. Інтуїтивні методи прогнозування

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 14.3.2. Методи екстраполяції

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 14.4. Методи аналізу якості прогнозів