Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - ПЕРЕДМОВА

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Розділ 1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ І ВИМОГИ ДО УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 1.1. Сутність і поняття управлінського рішення

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Поняття управлінського рішення

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Сутність управлінського рішення

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 1.2. Загальна класифікація управлінських рішень

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 1.3. Принципи і вимоги - основи прийняття управлінських рішень

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Вимоги до управлінських рішень

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Розділ 2. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОБЛЕМ

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 2.1. Системний підхід в управлінні економікою

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Системний підхід в ухваленні управлінських рішень

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 2.2. Системний аналіз як метод ухвалення і обгрунтування рішень

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Сутність системного аналізу

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Особливості системного аналізу

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 2.3. Взаємозв'язок основних елементів реалізації системного підходу в процесі ухвалення рішень

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Розділ 3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 3.1. Методологія підготовки й ухвалення управлінського рішення

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 3.2. Суб'єктивні проблеми в розробці та ухваленні рішень

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Розділ 4. ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ ТА УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 4.1. Визначення цілей організації, їх види і відповідність певним вимогам

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Мета управлінської діяльності

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Види цілей

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Вимоги до сформованих цілей

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 4.2. Оцінювання ступеня досягнення мети

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 4.3. Програмно-цільове управління, його сутність і характеристика

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Поняття сутності комплексної цільової програми

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Складові формування комплексної програми

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Розділ 5. АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ І ПІДГОТОВКА ПРОЕКТІВ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 5.1. Виявлення і вивчення альтернатив управлінських рішень

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Фактори впливу на ухвалення управлінських рішень

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Теорії ухвалення рішень

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 5.2. Форми розробки управлінських рішень

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 5.3. Форми реалізації управлінських рішень

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Частина ІІ. МЕТОДИ І МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Розділ 6. МОДЕЛІ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ БЕЗЗБИТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - 6.1. Поняття маржинального оцінювання та його використання у прийнятті рішень щодо беззбитковості