Місцеві фінанси - Сунцова О. О

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Вступ

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - РОЗДІЛ 1. Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 1.1. Формування науки про місцеві фінанси

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 1.2. Сутність системи місцевих фінансів

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Збереження автономії місцевих видатків

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Планування і складання бюджету розвитку інфраструктури

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Місцеві запозичення

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Стимули до заощадження коштів і мобілізації доходів

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 1.3. Прозорість та оптимальна децентралізація системи державних фінансів як передумови ефективного функціонування місцевих фінансів

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 1.4. Функції місцевих фінансів та економічний механізм управління територіями

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Бюджетне регулювання

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Податкове регулювання

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Інвестиційне регулювання

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 1.5. Функції територіальної громади, її роль та правовий статус

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 1.6. Основи фінансової автономії місцевих органів влади

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - РОЗДІЛ 2. Виконання бюджетної політики на місцевому рівні

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 2.1. Основи бюджетної системи України

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 2.2. Роль місцевих бюджетів у фінансовій системі держави

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 2.3. Загальна організація та управління виконанням відповідного місцевого бюджету

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 2.4. Координація діяльності учасників бюджетного процесу

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 2.5. Бюджетний процес

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Бюджетний цикл

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Касове виконання бюджету

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 2.6. Економічний і політичний вплив на бюджет органу місцевого самоврядування

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Економічний вплив на бюджет органу місцевого самоврядування

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Отримання додаткових надходжень

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Зменшення видатків

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Видатки, не закладені в бюджет і невиконані зобов'язання

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Перед кризою

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Подолання кризи

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Боротьба з інфляцією

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Політичний вплив і корупція

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Позитивний вплив політики

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Негативний вплив політики

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Корупція

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Бюджетна система і питання управління

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Борг

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Трансферти

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Резервні фонди

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 2.7. Реформа адміністративно-територіального устрою на Україні та її вплив на виконання бюджетної політики

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 2.8. Розвиток місцевого самоврядування в контексті здійснення політики європейської інтеграції України

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - РОЗДІЛ 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 3.1. Бюджет місцевого самоврядування: теоретичні основи організації та функціонування

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 3.2. Джерела формування доходів місцевого самоврядування за рівнями місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 3.3. Місцеві позики в Україні

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 3.4. Нетрадиційні джерела доходної частини самоврядних бюджетів

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 3.5. Оподаткування органів самоорганізації населення

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Товариства співвласників багатоквартирних будинків (ондомініуми). Земля та оподаткування

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 3.6. Місцеві податки та збори

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Місцеві податки в Україні

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Перспективи розвитку системи місцевого оподаткування

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - РОЗДІЛ 4. Організація формування і розподілу коштів органів місцевого самоврядування

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 4.1. Принципи формування і розподілу місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 4.2. Бюджетний розпис

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 4.3. Складання місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Особливі міркування до визначення бюджетної політики

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Бюджетна політика та пріоритети

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Особливості складання місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Бюджетна політика на місцевому рівні

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Процес складання бюджету

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Календар складання бюджету

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Аналіз і оцінка надходжень та видатків

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Напрямки аналізу видатків на утримання органів місцевого самоврядування

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Напрямки аналізу видатків на освіту, охорону здоров'я, культуру

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Напрямки аналізу використання коштів на соціальний захист

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Напрямки аналізу використання коштів на благоустрій і будівництво

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Прогнозування доходів та видатків місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Аналіз факторів, що впливають на доходи

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Розрахунок обсягу міжбюджетних трансфертів

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Розрахунок доходів

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Розрахунок видатків

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Видатки на утримання органів управління (Vуі)

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Видатки на охорону здоров'я

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Видатки на освіту

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення ( Vsi)

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Видатки на культуру і мистецтво ( Vki)

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Видатки на фізичну культуру та спорт ( Vfi.)

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Розрахунок нерозподіленого резерву коштів бюджету адміністративно-територіальної одиниці ( Vhi)

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Інструкції з підготовки бюджетних запитів

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Основні вимоги до інформації, що надається у бюджетних запитах

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Спеціальні інструкції для розпорядників

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Бюджетні пропозиції щодо капіталовкладень

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Інструкції по управлінню даними

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Комунальні підприємства та діяльність

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Взаємозв'язок державного та місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Стратегічне планування та аналіз програм

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Аналіз програм та функцій

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Цикл капітального бюджетування

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Планування

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Складання бюджету (бюджетування)

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Придбання

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Підготовка проекту рішення про місцевий бюджет та пояснювальної записки

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 4.4. Затвердження і виконання місцевого бюджету

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Розгляд бюджету

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Типове бюджетне середовище

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Висновки

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Оформлення бюджету

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Громадські слухання

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Процес прийняття рішень

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Представлення бюджету

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Затвердження місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 4.5. Внесення змін до бюджетних призначень

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 4.6. Створення умов для підвищення відповідальності

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 4.7. Бюджет розвитку місцевого самоврядування

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - РОЗДІЛ 5. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 5.1. Організація надання державних і громадських послуг

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 5.2. Конституційні гарантії" з надання громадських послуг органами місцевого самоврядування в Україні

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 5.3. Фінансування делегованих повноважень органами місцевого самоврядування

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 5.4. Фінансування власних повноважень органами місцевого самоврядування

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 5.5. Методи планування видаткової частини місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 5.6. Ефективне використання видаткової частини

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 5.7. Взаємовідносини між органами місцевого самоврядування

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - РОЗДІЛ 6. Управління видатками місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 6.1. Загальний процес виконання місцевого бюджету за видатками

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 6.2. Аналіз виконання відповідного бюджету за доходами та видатками

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Аналіз стану надходження доходів до відповідного бюджету

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Аналіз виконання місцевого бюджету за видатками

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 6.3. Моніторинг виконання місцевого бюджету

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 6.4. Порівняння виконання місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 1. Розрахунок доходів і кінцевих призначень

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 2. Процес складання розпису/кошторису

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 3. Управління казначейством

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 4. Затвердження розміру міжбюджетних трансфертів

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Контроль видатків на оплату праці за посадами

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Зміни до бюджету/затримка коштів

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Моніторинг бюджетних резервів

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Моніторинг прогресу у виконанні завдань

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Зразок аналізу відхилень

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Система обліку

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 6.5. Зв'язок між виконанням бюджету та оцінкою програм

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 6.6. Державні закупівлі на місцевому рівні

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Особливості здійснення різних типів закупівель

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Порівняльний аналіз здійснення закупівель

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 6.7. Виконання бюджету капіталовкладень

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Класифікація капітальних бюджетів

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Моніторинг фіскального і реального прогресу

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Реальний прогрес

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Капітальне бюджетування і закупівлі

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Управління в дії

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 6.8. Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 6.9. Порядок перерахування субвенцій на проведення видатків з пільг та субсидій населенню

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 6.10. Система контролю за видатками та запобігання заборгованості з них

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Запобігання заборгованості з бюджетних видатків

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Проблеми заборгованості

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Система запобігання заборгованості

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Запровадження контролю за видатками

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - РОЗДІЛ 7. Міжбюджетиі відносини, їх складові

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 7.1. Поняття та принципи бюджетного унітаризму

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 7.2. Визначення та види бюджетного федералізму

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 7.3. Концепція бюджетної децентралізації

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 7.4. Концепція субсидарності

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 7.5. Історія становлення і розвитку бюджетних відносин в Україні

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 7.6. Інструменти міжбюджетних відносин

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 7.7. Регіональне вирівнювання в системі міжбюджетних відносин

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 7.8. Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Підвищення прозорості бюджетних рішень

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Вирівнювання видаткового потенціалу місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Розрахунок обсягу видатків загального фонду місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Розрахунок обсягу видатків на утримання органів управління

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Розрахунок обсягу видатків на охорону здоров'я

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Розрахунок обсягу видатків на освіту

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Розрахунок обсягу видатків на культуру і мистецтво

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Розрахунок обсягу видатків на фізичну культуру і спорт

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 7.9. Вертикальні дисбаланси та їх фінансове вирівнювання

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 7.10. Горизонтальні фіскальні дисбаланси та їх вирівнювання

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - РОЗДІЛ 8. Управління фінансами і фінансовий контроль на регіональному рівні

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 8.1. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Основні положення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Облік бюджетних зобов'язань та контроль бюджетних повноважень

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Порядок розрахунково-касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 8.2. Звітність про виконання місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Структура, періодичність та терміни подання

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Місячна звітність

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Оцінка фінансового стану

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Оцінка платоспроможності

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Ефективність використання бюджетних коштів

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Затвердження звіту про виконання місцевого бюджету

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 8.3. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Засоби контролю

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Відповідальність за бюджетні правопорушення

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 8.4. Контроль і аудит фінансової діяльності місцевого самоврядування

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - РОЗДІЛ 9. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 9.1. Поняття про комунальну власність

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 9.2. Об'єкти права комунальної власності

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 9.3. Види комунальних підприємств

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 9.4. Фінансові ресурси комунальних підприємств за їх видами

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 9.5. Порядок складання, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів комунальних підприємств

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Порядок розгляду і затвердження кошторисів

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Основні вимоги щодо виконання кошторису

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - РОЗДІЛ 10. ФІНАНСИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 10.1. Проблеми розвитку житлово-комунального господарства в Україні

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 10.2. Класифікація та групування витрат ЖКГ

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Групування витрат за економічними елементами

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Групування витрат за статтями калькуляції

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 10.3. Планування та калькулювання собівартості житлово-комунальних послуг

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Облік і калькулювання собівартості робіт (послуг) підприємств в основних підгалузях житлово-комунального господарства

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Особливості розрахунку собівартості робіт підприємств в основних підгалузях житлово-комунального господарства

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - 10.4. Комунальні платежі та методи управління ними

 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О. - Застосування санкцій як способу ліквідації заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги

 • 1 2