Бюджетна система - Федосов В. М

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Кілька слів до читача

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Тема 1. СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВИ

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 1.1. Історико-економічний розвиток бюджету

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 1.2. Призначення та функції бюджету

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 1.3. Бюджетна політика: сутність, складові та стратегічні перспективи

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 1.4. Бюджетна політика в сучасних макроекономічних теоріях

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 1.5. Бюджетне законодавство та його розвиток в Україні

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 1.6. Доступність інформації про бюджет як ознака демократичного суспільства

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Тема 2. БЮДЖЕТ ЯК ОСНОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ДЕРЖАВИ

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 2.1. Бюджет - основний фінансовий паан держави. Суть та основні складові

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 2.2. Методи бюджетного планування

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 2.3. Програмно-цільове бюджетування: проблеми становлення і розвитку

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 2.4. Бюджетна класифікація

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 2.5. Бюджетний процес на загальнодержавному і місцевому рівнях

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Складання проекту державного бюджету

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Розгляд та прийняття Закону про Державний бюджет України

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Складання проектів місцевих бюджетів

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Розгляд та прийняття рішень про місцеві бюджети

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 2.6. Бюджетний процес у зарубіжних країнах

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Тема 3. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ І ДЖЕРЕЛА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 3.1. Концептуальні основи існування дефіциту бюджету

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 3.2. Види бюджетного дефіциту

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 3.3. Причини бюджетного дефіциту

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 3.4. Бюджетний дефіцит і профіцит як показники стану бюджету

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 3.5. Джерела фінансування бюджетного дефіциту

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 3.6. Бюджетний дефіцит як об'єкт управління

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Тема 4. БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ І ПОБУДОВА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 4.1. Основи бюджетного устрою

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 4.2. Поняття та структура бюджетної системи україни

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 4.3. Бюджетні права і повноваження органів державної ваади та місцевого самоврядування

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Тема 5. МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ ТА БЮДЖЕТНЕ ВИРІВНЮВАННЯ

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 5.1. Асиметрія регіонального розвитку та характер міжбюджетних відносин

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 5.2. Зміст та фінансові інструменти міжбюджетних відносин

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 5.3. Аналіз формульних розрахунків дотації вирівнювання

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 5.4. Бюджетний федералізм та фіскальне вирівнювання

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Тема 6. СИСТЕМА ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 6.1. Сутність та характеристика доходів бюджету

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 6.2. Склад і структура доходів Державного бюджету України та місцевих бюджетів

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 6.3. Планування доходів бюджету

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Порядок розрахунку планових показників обсягів міжбюджетних трансфертів

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Тема 7. ПОДАТКИ ЯК ІМПЕРАТИВНА ДОМІНАНТА БЮДЖЕТУ

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 7.1. Податкові надходження як складова доходів бюджету

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 7.2. Прибуткове оподаткування

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 7.3. Податки на внутрішню торгівлю і послуги та міжнародну торгівлю

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 7.4. Екологічний податок і платежі за ресурси

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Екологічний податок

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Платежі за ресурси

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 7.5. Податки на власність та інші загальнодержавні податки і збори в Україні

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Інші загальнодержавні податки, плати і збори

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Збір за користування радіочастотним ресурсом України

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 7.6. Місцеві податки та збори

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Єдиний податок

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Збір за місця для паркування транспортних засобів

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Тема 8. СИСТЕМА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 8.1. Видатки бюджету: економічна сутність та напрями

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 8.2. Склад і структура видатків Державного бюджету України та місцевих бюджетів

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 8.3. Планування видатків бюджету

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Тема 9. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА НАУКУ

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 9.1. Видатки на економічну діяльність і форми їх фінансування

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 9.2. Специфіка фінансування економічної діяльності держави

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 9.3. Видатки на розвиток науки

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Тема 10. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА УТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 10.1. Характеристика видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 10.2. Пенсійне забезпечення як основна форма соціального захисту

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 10.3. Видатки на освіту

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 10.4. Видатки на охорону здоров'я

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 10.5. Видатки на утримання закладів культури та мистецтва

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Тема 11. Видатки на оборону, правоохоронну діяльність, безпеку держави і управління

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 11.1. Фінансування оборони

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 11.2. Оборонний бюджет

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 11.3. Видатки на правоохоронну діяльність, безпеку держави і державне управління

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Тема 12. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПОГАШЕННЯ ДЕРЖАВНОГО Й МІСЦЕВОГО БОРГУ

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 12.1. Характеристика державних та місцевих боргових зобов'язань. державний борг

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 12.2. Сутність і особливості бюджетних видатків на обслуговування та погашення боргів

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 12.3. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Тема 13. КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 13.1. Характеристика органів Державної казначейської служби україни

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 13.2. Розпорядники бюджетних коштів, їх функції

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 13.3. Взаємодія органів Державної казначейської служби та розпорядників бюджетних коштів

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 13.4. Касове виконання державного бюджету за доходами і видатками

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 13.5. Контрольні повноваження органів казначейської служби

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Тема 14. БЮДЖЕТНИЙ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 14.1. Бюджетні ризики

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 14.2. Сутність та сучасні технології управління бюджетними ризиками

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Статистичні методи

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Експертні методи

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 14.3. Ризики дохідної частини бюджету та управління ними

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Ризик-менеджмент бюджетних доходів на стадіях бюджетного процесу

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 14.4. Ризики податкових доходів бюджету та управління ними

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Якісний і кількісний вимір ризиків на етапі виконання бюджету за доходами

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 14.5. Ризики видаткової частини бюджету та управління ними

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 14.6. Дефіцит бюджету і державний борг як складові бюджетних ризиків

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Список використаних джерел

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Глосарій