Бюджетна система - Федосов В. М

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Кілька слів до читача

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Тема 1. СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВИ

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 1.1. Історико-економічний розвиток бюджету

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 1.2. Призначення та функції бюджету

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 1.3. Бюджетна політика: сутність, складові та стратегічні перспективи

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 1.4. Бюджетна політика в сучасних макроекономічних теоріях

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 1.5. Бюджетне законодавство та його розвиток в Україні

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 1.6. Доступність інформації про бюджет як ознака демократичного суспільства

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Тема 2. БЮДЖЕТ ЯК ОСНОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ДЕРЖАВИ

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 2.1. Бюджет - основний фінансовий паан держави. Суть та основні складові

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 2.2. Методи бюджетного планування

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 2.3. Програмно-цільове бюджетування: проблеми становлення і розвитку

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 2.4. Бюджетна класифікація

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 2.5. Бюджетний процес на загальнодержавному і місцевому рівнях

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Складання проекту державного бюджету

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Розгляд та прийняття Закону про Державний бюджет України

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Складання проектів місцевих бюджетів

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Розгляд та прийняття рішень про місцеві бюджети

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 2.6. Бюджетний процес у зарубіжних країнах

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Тема 3. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ І ДЖЕРЕЛА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 3.1. Концептуальні основи існування дефіциту бюджету

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 3.2. Види бюджетного дефіциту

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 3.3. Причини бюджетного дефіциту

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 3.4. Бюджетний дефіцит і профіцит як показники стану бюджету

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 3.5. Джерела фінансування бюджетного дефіциту

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 3.6. Бюджетний дефіцит як об'єкт управління

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Тема 4. БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ І ПОБУДОВА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 4.1. Основи бюджетного устрою

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 4.2. Поняття та структура бюджетної системи україни

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 4.3. Бюджетні права і повноваження органів державної ваади та місцевого самоврядування

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - Тема 5. МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ ТА БЮДЖЕТНЕ ВИРІВНЮВАННЯ

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 5.1. Асиметрія регіонального розвитку та характер міжбюджетних відносин

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 5.2. Зміст та фінансові інструменти міжбюджетних відносин

 • Бюджетна система - Федосов В. М. - 5.3. Аналіз формульних розрахунків дотації вирівнювання