Політологія - Вегеш М. М

 • Політологія - Вегеш М. М. - Розділ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ НАУКИ ПРО ПОЛІТИКУ

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.1. Політологія як система знань про політику. Специфіка і зміст української політології

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.1.1. Предмет, метод та історія виникнення політології як науки

 • Політологія - Вегеш М. М. - Предмет політології

 • Політологія - Вегеш М. М. - Методи науки про політику

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.1.2. Політика як соціальне явище та об'єкт вивчення політології

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.1.3. Зміст, особливості й завдання української політології

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.2. Основні школи і напрями сучасної політології

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.2.1. Англосаксонська школа в політології

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.2.2. Характерні риси французької школи в політології

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.2.3. Становлення та розвиток німецької школи в політичній науці

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.2.4. Основні напрями розвитку зарубіжної політичної науки наприкінці XX - на початку XXI століття

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.3. Політична влада

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.3.1. Сутність і походження феномену влади

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.3.2. Форми, види та механізм реалізації політичної влади

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.3.3. Поняття легітимності та принцип поділу влади

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.4. Демократія: витоки, сутність і перспективи розвитку

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.4.1. Витоки і сутність демократії

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.4.2. Історичні форми та емпіричні моделі демократії

 • Політологія - Вегеш М. М. - Класична теорія демократії Нового часу

 • Політологія - Вегеш М. М. - Консенсусна модель демократії А. Лейпхарта

 • Політологія - Вегеш М. М. - Теорія "поліархії" Р. Даля

 • Політологія - Вегеш М. М. - Партиципаторні теорії демократії (демократія участі)

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.4.3. Перехід до демократії. Умови переходу

 • Політологія - Вегеш М. М. - Розділ 2. ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР ПОЛІТИКИ

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.1. Політична система суспільства

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.1.1. Політична система суспільства. Сутність системного підходу до аналізу політичних явищ і процесів

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.1.2. Структура і функції політичної системи

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.1.3. Типи політичних систем та критерії їх ефективності

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.2. Держава як інститут політичної системи: сутність, ознаки, форми та основні функції

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.2.1. Сутність, походження та функції держави

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.2.2. Форма державного правління

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.2.3. Форма державного устрою

 • Політологія - Вегеш М. М. - Федеративна держава

 • Політологія - Вегеш М. М. - Конфедерація

 • Політологія - Вегеш М. М. - Співтовариство (співдружність)

 • Політологія - Вегеш М. М. - Асоціація

 • Політологія - Вегеш М. М. - Ліга

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.2.4. Політичний режим

 • Політологія - Вегеш М. М. - Тоталітаризм

 • Політологія - Вегеш М. М. - Авторитаризм

 • Політологія - Вегеш М. М. - Демократичний режим

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.2.5. Концепція правової, соціальної держави

 • Політологія - Вегеш М. М. - Ліберально-демократична модель

 • Політологія - Вегеш М. М. - Консервативна модель

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.3. Система органів державної влади в Україні

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.3.1. Етапи формування системи органів державної влади в Україні. Конституційна реформа 2004 р

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.3.2. Конституційний механізм розподілу державної влади в Україні

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.3.3. Верховна Рада України в системі відносин органів державної влади

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.3.4. Інститут президентства в Україні: етапи становлення і порядок взаємодії з іншими органами влади

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.3.5. Особливості становлення та функціонування Кабінету Міністрів України

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.3.6. Судова система України

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.4. Місцеве самоврядування

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.4.1. Теорії та моделі місцевого самоврядування: сутність та порівняльний аналіз

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.4.2. Етапи становлення місцевого самоврядування в Україні

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.4.3. Перспективи місцевого самоврядування в Україні в контексті політичної та адміністративно-територіальної реформи

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.5. Політичні партії та партійні системи

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.5.1. Походження і розвиток політичних партій

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.5.2. Партія як політичний інститут: ознаки, функції та класифікація

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.5.3. Сутність, типологія та фактори розвитку партійних систем

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.5.4. Етапи становлення і розвитку партійної системи України

 • Політологія - Вегеш М. М. - Розділ 3. ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ

 • Політологія - Вегеш М. М. - 3.1. Політична участь громадян

 • Політологія - Вегеш М. М. - 3.1.1. Поняття "політична участь" та його інтерпретація в сучасній політичній науці

 • Політологія - Вегеш М. М. - 3.1.2. Структура, форми і виміри політичної участі

 • Політологія - Вегеш М. М. - 3.1.3. Особливості політичної участі в Україні

 • Політологія - Вегеш М. М. - 3.2. Політичні конфлікти і кризи в суспільному житті

 • Політологія - Вегеш М. М. - 3.2.1. Концептуальні підходи до розуміння природи політичних конфліктів

 • Політологія - Вегеш М. М. - 3.2.2. Причини виникнення, ознаки та функції політичних конфліктів

 • Політологія - Вегеш М. М. - 3.2.3. Типологія політичних конфліктів та криз

 • Політологія - Вегеш М. М. - 3.2.4. Основні способи та шляхи розв'язання політичних конфліктів і криз

 • Політологія - Вегеш М. М. - 3.3. Виборчі системи і процеси

 • Політологія - Вегеш М. М. - 3.3.1. Вибори в історії людства

 • Політологія - Вегеш М. М. - 3.3.2. Принципи проведення та головні процедури виборчої кампанії

 • Політологія - Вегеш М. М. - 3.3.3. Основні типи виборчих систем сучасності: порівняльний аналіз

 • Політологія - Вегеш М. М. - 3.3.4. Особливості формування виборчої системи України

 • Політологія - Вегеш М. М. - Розділ 4 СОЦІАЛЬНІ ТА ЦІННІСНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИКИ

 • Політологія - Вегеш М. М. - 4.1. Політична свідомість, політична культура і політична соціалізація

 • Політологія - Вегеш М. М. - 4.1.1. Політична свідомість як суспільне явище

 • Політологія - Вегеш М. М. - 4.1.2. Політична культура: природа, типи та функції

 • Політологія - Вегеш М. М. - 4.1.3. Політична соціалізація, її суть та основні теоретичні концепції

 • Політологія - Вегеш М. М. - 4.1.4. Особливості становлення політичної культури в Україні

 • Політологія - Вегеш М. М. - 4.2. Політична ідеологія. Основні ідеологічні доктрини сучасності

 • Політологія - Вегеш М. М. - 4.2.1. Теоретичні підходи до розуміння політичної ідеології в політичній науці

 • Політологія - Вегеш М. М. - 4.2.2. Структура політичної ідеології

 • Політологія - Вегеш М. М. - 4.2.3. Основні політичні ідеології сучасності

 • Політологія - Вегеш М. М. - 4.3. Етносоціальні спільноти та етнополітика

 • Політологія - Вегеш М. М. - 4.3.1. Концепції етнічності в політичній науці

 • Політологія - Вегеш М. М. - 4.3.2. Теорії націй і націоналізму

 • Політологія - Вегеш М. М. - Типології націй

 • Політологія - Вегеш М. М. - Типології націоналізму

 • Політологія - Вегеш М. М. - 4.3.3. Етнонаціональна політика та національно-державне будівництво

 • Політологія - Вегеш М. М. - 4.3.4. Етнополітичні конфлікти: причини виникнення, динаміка, типологія та способи врегулювання

 • Політологія - Вегеш М. М. - Насильницькі методи

 • Політологія - Вегеш М. М. - Консенсусні методи

 • Політологія - Вегеш М. М. - 4.3.5. Етнонаціональна політика України

 • Політологія - Вегеш М. М. - 4.3.6. Бтнополітичні процеси на Закарпатті

 • Політологія - Вегеш М. М. - Розділ 5 СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 • Політологія - Вегеш М. М. - 5.1. Зовнішня політика держав. Міжнародне право

 • Політологія - Вегеш М. М. - 5.1.1. Міжнародні відносини як цілісна система

 • Політологія - Вегеш М. М. - 5.1.2. Процес формування та механізм реалізації зовнішньої політики держав. Міжнародне право

 • Політологія - Вегеш М. М. - 5.1.3. Міжнародні організації: сутність і типологія

 • Політологія - Вегеш М. М. - 5.1.4. Глобальні проблеми сучасної цивілізації та шляхи їх вирішення

 • Політологія - Вегеш М. М. - 5.1.5. Міжнародний тероризм

 • Політологія - Вегеш М. М. - 5.2. Геополітика

 • Політологія - Вегеш М. М. - 5.2.1. Поняття геополітики, її методи і функції

 • Політологія - Вегеш М. М. - 5.2.2. Основні закони геополітики

 • Політологія - Вегеш М. М. - 5.2.3. Категорії геополітики

 • Політологія - Вегеш М. М. - 5.2.4. Геополітичні епохи

 • Політологія - Вегеш М. М. - Шановний, читачу!