Політологія - Вегеш М. М

 • Політологія - Вегеш М. М. - Розділ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ НАУКИ ПРО ПОЛІТИКУ

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.1. Політологія як система знань про політику. Специфіка і зміст української політології

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.1.1. Предмет, метод та історія виникнення політології як науки

 • Політологія - Вегеш М. М. - Предмет політології

 • Політологія - Вегеш М. М. - Методи науки про політику

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.1.2. Політика як соціальне явище та об'єкт вивчення політології

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.1.3. Зміст, особливості й завдання української політології

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.2. Основні школи і напрями сучасної політології

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.2.1. Англосаксонська школа в політології

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.2.2. Характерні риси французької школи в політології

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.2.3. Становлення та розвиток німецької школи в політичній науці

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.2.4. Основні напрями розвитку зарубіжної політичної науки наприкінці XX - на початку XXI століття

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.3. Політична влада

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.3.1. Сутність і походження феномену влади

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.3.2. Форми, види та механізм реалізації політичної влади

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.3.3. Поняття легітимності та принцип поділу влади

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.4. Демократія: витоки, сутність і перспективи розвитку

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.4.1. Витоки і сутність демократії

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.4.2. Історичні форми та емпіричні моделі демократії

 • Політологія - Вегеш М. М. - Класична теорія демократії Нового часу

 • Політологія - Вегеш М. М. - Консенсусна модель демократії А. Лейпхарта

 • Політологія - Вегеш М. М. - Теорія "поліархії" Р. Даля

 • Політологія - Вегеш М. М. - Партиципаторні теорії демократії (демократія участі)

 • Політологія - Вегеш М. М. - 1.4.3. Перехід до демократії. Умови переходу

 • Політологія - Вегеш М. М. - Розділ 2. ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР ПОЛІТИКИ

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.1. Політична система суспільства

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.1.1. Політична система суспільства. Сутність системного підходу до аналізу політичних явищ і процесів

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.1.2. Структура і функції політичної системи

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.1.3. Типи політичних систем та критерії їх ефективності

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.2. Держава як інститут політичної системи: сутність, ознаки, форми та основні функції

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.2.1. Сутність, походження та функції держави

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.2.2. Форма державного правління

 • Політологія - Вегеш М. М. - 2.2.3. Форма державного устрою

 • Політологія - Вегеш М. М. - Федеративна держава

 • Політологія - Вегеш М. М. - Конфедерація

 • Політологія - Вегеш М. М. - Співтовариство (співдружність)

 • Політологія - Вегеш М. М. - Асоціація