Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - ПЕРЕДМОВА

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - Тема 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДОЛОПЯ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 1.1. Предмет курсу

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 1.2. Завдання і функції курсу

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 1.3. Методи наукових економічних досліджень

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 1. У чому полягає зміст предмета "Історія економічних учень"?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 2. Чому потрібно вивчати курс "Історія економічних учень"?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 3. Під впливом яких факторів трансформуються погляди і концепції економістів?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 4. Які періоди охоплює історія економічних учень?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 5. Основні напрями сучасної економічної теорії

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 6. Функції курсу "Історія економічних учень" і його значення для творчого оволодіння сучасною економічною теорією

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - Тема 2. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 2.1. Економічна думка Стародавнього Сходу

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 2.2. Економічна думка Стародавньої Греції

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 2.3. Економічна думка Середньовіччя

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 2.4. Меркантилізм

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 1. Які найвідоміші писемні пам'ятки економічної думки цивілізації Стародавнього Сходу ви знаєте?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 2. На основі існування якої власності мало примножуватися багатство країни за вченням Конфуція?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 3. Яку роль золоту відводили автори трактату "Гуань-Цзи"?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 4. Яким чином автор трактату "Артхашастра" рекомендує регламентувати присвоєння торговельного прибутку купцями і торговцями?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 5. Які особливості формування економічних поглядів античного світу?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 6. У чому полягає сутність економічних поглядів, висловлених у творах стародавніх мислителів Греції: Ксенофонта, Платона, Арістотеля?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 7. Які функції грошей виділяв Ксенофонт?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 8. У чому особливості моделей ідеальної держави в працях Платона і Арістотеля?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 9. Розкрийте сутність концепцій Арістотеля про економіку і хрематистику

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 10. Як вирішував проблему "справедливого обміну" Арістотель?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 11. Особливості економічної думки в Стародавній Греції і Стародавньому Римі: спільне і відмінності

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 13. У чому вбачав багатство держави і як визначав "вартість товару" Ібн-Хальдун?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 14. Особливості економічної думки раннього і пізнього канонізму

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 15. Що розумів Фома Аквінський під "справедливою ціною", багатством країни?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 16. Як Фома Аквінський розглядає сутність грошей?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 17. Які найвідоміші писемні джерела економічної думки в Україні у період раннього середньовіччя?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 18. Економічні ідеї Київської Русі

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 19. Установлення прав і норм господарських відносин у "Руській правді"

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 20. Що таке меркантилізм? Які історичні передумови його виникнення?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 21. Яких загальних принципів дотримувались меркантилісти?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 22. Етапи розвитку меркантилізму: ранній меркантилізм (монетаризм); зрілий меркантилізм

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 23. Виявіть характерні риси ранніх меркантилістів

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 24. У чому полягають характерні риси пізніх меркантилістів?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 25. Назвіть відмітні риси меркантилізму - першої економічної школи

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - Тема 3. КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 3.1. Характерні особливості класичної політичної економії

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 3.2. Виникнення класичної політичної економії в Англії і Франції

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 3.3. Економічна теорія фізіократів у Франції

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 3.4. Економічне вчення А. Сміта

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 3.5. Д. Рікардо - економіст епохи промислової революції

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 1. Чим пояснюється виникнення класичної політичної економії?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 2. Визначте сутність економічних поглядів У. Петті і П. Буагільбера як засновників класичного напряму політичної економії в Англії і Франції

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 3. У чому полягають антимеркантилістичні погляди У. Петті на суть багатства?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 4. Прокоментуйте афоризм У. Петті "Праця - батько багатства, а земля - його мати"

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 5. Чому У. Петті не відокремлював вартості товару від його ціни?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 6. Як трактує У. Петті гроші та їх функції?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 7. З чого виходить У. Петті, стверджуючи, що рівень заробітної плати робітників має мінімальну величину?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 8. Як визначає У. Петті земельну ренту і ціну землі?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 9. Назвіть основні напрямки "системи" реформ П. Буагільбера

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 10. П. Буагільбер зазначав, що найважливішою умовою економічної рівноваги і прогресу є пропорційні, або нормальні, ціни. Розкрийте зміст цього вислову

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 11. Охарактеризуйте ставлення П. Буагільбера до грошей

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 12. У чому полягає сутність поглядів представників школи фізіократів?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 13. У чому сутність "природного порядку" Ф. Кене?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 14. Розкрийте сутність вчення Ф. Кене про "чистий продукт" і класи

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 15. Розкрийте положення Ф. Кене про капітал, гроші й торгівлю

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 16. У чому зміст і значення "економічної таблиці" Ф. Кене?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 17. У чому полягає сутність економічних поглядів А. Р. Ж. Тюрго?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 18. Розкрийте основні положення вчення А. Тюрго про гроші, відсоток і ціни

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 19. У чому полягає заслуга фізіократів?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 20. Класична політична економія найбільшого розквіту досягла в Англії. Хто був справжнім творцем економічної науки?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 21. Що є центральною проблемою політичної економії А. Сміта?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 22. У чому головне завдання політичної економії А. Сміта?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 23. Що є вихідним положенням теоретичної системи А. Сміта?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 24. Що мав на увазі А. Сміт, формулюючи положення про "невидиму руку" економічних законів?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 25. У праці А. Сміта "Дослідження про природу і причини багатства народів" можна знайти не одну, а кілька концепцій вартості. Дайте характеристику їх

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 26. Назвіть принципи, які А. Сміт пропонував покласти в основу системи оподаткування

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 27. Що є продуктивною і непродуктивною працею за А. Смітом?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 28. У чому полягає сутність теорії грошей А. Сміта?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 29. Розкрийте сутність теорії розподілу і доходів А. Сміта

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 30. Як А. Сміт визначає капітал?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 31. Яке значення за А. Смітом, має нагромадження капіталу?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 32. У чому полягає зміст методологічних основ учення Д. Рікардо?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 33. Розкрийте сутність теорії вартості Д. Рікардо

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 34. Як Д. Рікардо характеризував капітал?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 35. Як Д. Рікардо трактував гроші?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 36. На думку Д. Рікардо, головне завдання економічної науки - визначити закони, що управляють розподілом продукту між основними класами. Як вирішував Рікардо це завдання?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 37. З ім'ям Д. Рікардо пов'язують створення теорії ренти. Як обгрунтовує він процес утворення ренти?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 38. Які джерела зростання багатства відповідно до поглядів А. Сміта і Д. Рікардо?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 39. Порівняйте принцип відносних витрат Д. Рікардо з принципом абсолютних витрат А. Сміта (у зовнішній торгівлі)

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 40. У чому ви бачите основну заслугу А. Сміта і Д. Рікардо - основоположників класичної школи політичної економії?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - Тема 4. ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. ЗАВЕРШЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 4.1. Економічна думка початку XIX ст. в Англії. Т. Мальтус

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 4.2. Економічна думка початку XIX ст. у Франції. Ж. Б. Сей

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 4.3. Економічне вчення Дж. С. Мілля

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 4.4. Економічна теорія в США. К. Ч. Кері

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 1. З яких основних положень виходив Т. Мальтус у праці "Дослід про закон народонаселення"?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 2. Що Т. Мальтус пропонує для вирішення проблем бідності?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 3. Розкрийте сутність мальтузіанської теорії заробітної плати

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 4. Що Т. Мальтус пропонує для вирішення проблем бідності?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 5. У чому полягає сутність мальтузіанського закону спадної віддачі?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 6. Прокоментуйте проблему, висунуту Т. Мальтусом у його відомій праці "Дослід про закон народонаселення". Як трактується вона в сучасних умовах?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 7. Як Ж. Б. Сей трактував політичну економію як науку?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 8. Чому Ж. Б. Сей надавав вирішального значення створенню багатства нації? Дійова особа економічного розвитку за Сеєм

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 9. Дайте характеристику концепції розподілу доходів Ж. Б. Сея. Теорія "трьох факторів" виробництва

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 10. Яке значення теорії ринків Ж. Б. Сея для сьогодення?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 11. Ж. Б. Сей увійшов в історію економічної науки як автор факторної теорії вартості. Які основні положення цієї теорії?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 12. Яка основна праця Дж. С. Мілля та її складові?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 13. Як аналізує Дж. С. Мілль процес виробництва?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 14. Якого значення у Дж. С. Мілля набуває роль капіталу для суспільного відтворення?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 15. Як Дж. С. Мілль визначає "природну" заробітну плату?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 16. Яка сутність теорії вартості Дж. С. Мілля?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 17. Який внесок зробив Дж. С. Мілль у теорію міжнародної торгівлі?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 18. Як Дж. С. Мілль розглядав проблему ролі держави в суспільному прогресі?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 19. У чому полягає сутність основних ідей соціальних реформ Дж. С. Мілля?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 20. Дж. С. Мілль збирався написати оновлений варіант "Багатства народів". Якою мірою вдалося йому здійснити цей задум?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 21. У чому полягає сутність теорії "гармонії інтересів" Г. Ч. Кері?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 22. Прокоментуйте вираз "справедливий розподіл є проявом "гармонії інтересів" за Г. Ч. Кері

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 23. Прокоментуйте погляди Г. Ч. Кері щодо міжнародної торгівлі

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - Тема 5. КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 5.1. С. Сісмонді - родоначальник економічного романтизму

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 5.2. Економічна концепція П. Ж. Прудона

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 5.3. Економічні погляди К. Родбертуса

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 5.4. Економічна програма Ф. Лассаля

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 5.5. Економічні вчення соціалістів-утопістів

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 5.5.1. Економічні погляди К. А. Сен-Симона

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 5.5.2. Економічні погляди Ш. Фур'є

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 5.5.3. Економічні погляди Р. Оуена

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 1. Як трактував С. Сісмонді основні економічні категорії?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 2. У чому полягає критика капіталізму С. Сісмонді?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 3. Розкрийте сутність концепції реалізації і криз С. Сісмонді

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 4. У чому полягає сутність методології П. Ж. Прудона?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 5. Що є основою концепції еквівалентності послуг П. Ж. Прудона?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 6. Дайте визначення економічної програми П. Ж. Прудона

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 7. Як трактує К. Родбертус теорію вартості?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 8. Який внесок К. Родбертуса у розробку теорії земельної ренти?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 9. Як К. Родбертус ставиться до проблем розподілу?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 10. Яку тезу Ф. Лассаль проголосив "основним законом капіталізму", і в чому сутність цього закону?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 11. У чому полягає сутність соціалістичних вчень?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 12. Як розумів К. А. Сен-Симон сутність поступального розвитку суспільства?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 13. На думку К. А. Сен-Симона, "асоціація" змінить форму розподілу. Поясніть цей вираз

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 14. Як сенсімоністи (послідовники К. А. Сен-Симона) формулюють теорію експлуатації?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 15. Як Ш. Фур'є ставився до приватної власності?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 16. Яку власність вважав Ш. Фур'є економічною основою майбутнього ладу?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 17. Як здійснюється розподіл прибутків за Ш. Фур'є в первинній господарській одиниці асоціації - фаланзі?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 18. Що Ш. Фур'є вважав організуючою силою суспільства?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 19. Що покладено в основу економічної програми Р. Оуена?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 20. Як розумів Р. Оуен основний принцип соціалізму: "від кожного - за здібностями, кожному - за працею"?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 21. Як визначав Р. Оуен економічні категорії "вартість", "прибуток", "гроші"?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 22. Як пояснював Р. Оуен існування криз?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 23. Р. Оуен був одночасно і теоретиком, і практиком. Як здійснювалася його реформаторська діяльність на практиці?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 24. У чому відмінності між моделями "справедливого" суспільства соціалістів-утопістів?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - Тема 6. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК МАРКСИСТСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 6.1. Формування і методологія марксистської політичної економії

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 6.2. Основні ідеї "Капіталу" К. Маркса

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 6.3. Теоретичні проблеми економічного вчення марксизму

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 1. Які класи суспільства визначає К. Маркс?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 2. У чому сутність марксистської трудової теорії вартості?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 3. Як К. Маркс визначає гроші?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 4. За К. Марком, робоча сила - товар. Обгрунтуйте це положення

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 5. Як К. Маркс трактує капітал?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 6. Обгрунтуйте положення К. Маркса про органічну будову капіталу

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 7. Що таке основний і оборотний капітал за К. Марксом?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 8. Дайте аналіз марксистської теорії додаткової вартості

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 9. Розкрийте сутність марксистської теорії заробітної плати

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 10. Як К. Маркс розрізняє абсолютну і відносну додаткову вартість?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 11. Проблеми соціальної справедливості та рівності у трактуванні К. Маркса

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 12. З чого складаються вихідні положення економічної теорії К. Маркса?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 13. Визначте позитивний момент концепції відтворення К. Маркса

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 14. Марксизм і сучасність

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - Тема 7. ІСТОРИЧНА ШКОЛА

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 7.1. Німецька національна політична економія

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 7.2. Економічні дослідження нової історичної школи

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 1. Чому представників історичної школи прийнято відносити до нетрадиційного напряму в економічній науці?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 2. Які ідеї обгрунтовував Ф. Ліст у книзі "Національна система політичної економії"?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 3. Чому на думку Ф. Ліста, універсальна концепція класиків не придатна для практичного використання? Обгрунтуйте свою думку

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 4. Що нового в розвиток теорії політичної економії вніс Ф. Ліст?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 5. Дайте загальну характеристику нової історичної школи. В чому її заслуга?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 6. Яку роль відводили представники нової історичної школи державі?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 7. Яка сутність "етичного принципу" Г. Шмоллера?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 8. Реформістський напрям суспільної перебудови Г. Шмоллера

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 9. Л. Брентано - проповідник ідей класового миру. Обгрунтуйте це

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 10. У чому полягає сутність теорії "високої заробітної плати" Л. Брентано?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 11. Періодизація економічної історії людства К. Бюхера

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 12. Основні ідеї В. Зомбарта в праці "Сучасний капіталізм"

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 13. М. Вебер про ідеальні типи господарства і роль протестантської етики в розвитку капіталізму

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 14. Хто є родоначальником "соціального напряму" в економічній науці?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 15. У чому полягає сутність "соціального напряму" Р. Штольцмана?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - Тема 8. МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 8.1. Попередники маржиналізму

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 8.2. Маржинальна революція

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 8.3. Австрійська школа маржиналізму. К. Менгер, О. Бем-Баверк, Ф. Візер

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 8.4. Економічні погляди А. Маршалла: кембриджська школа

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 8.5. Економічне вчення Дж. Б. Кларка: американська школа

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 8.6. Лозаннська школа. Л. Вальрас, В. Парето

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 1. Обгрунтуйте загальні принципи маржиналізму

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 2. Одним із перших висловив ідеї, що увійшли як складова до теорії граничної корисності, німецький економіст Г. Госсен. Його ім'ям названі два закони. У чому їхня сутність?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 3. Сформулюйте основні положення концепції граничної корисності, висунутої економістами австрійської школи

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 4. Поясніть зміст парадокса А. Сміта про воду й алмаз. Як пропонував пояснити цей парадокс К. Менгер?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 5. Як К. Менгер ставиться до проблем обміну?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 6. Обгрунтуйте теорію граничної корисності О. Бем-Баверка

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 7. На чому грунтується "теорія очікувань" О. Бем-Баверка?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 8. У чому полягає сутність закону Ф. Візера?

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 9. Поясніть сутність "теорії альтернативних витрат" Ф. Візера

 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П. - 10. Що таке неокласична школа? Чим вона відрізняється від класичної школи?

 • 1 2