Релігієзнавство - Кислюк К. В

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - РОЗДІЛ 1. РЕЛІГІЯ ЯК ДУХОВНИЙ ФЕНОМЕН ЛЮДСТВА

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 1.1. СУТНІСТЬ І СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ РЕЛІГІЇ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Релігія

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Віра

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Віровчення

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Культ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Релігійна організація

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Релігійна група

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Релігійна громада

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Деномінація

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Церква

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Секта

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - "Таємні товариства"

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 1.2. ФЕНОМЕН РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Символізм

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Консерватизм

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Католицизм

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Протестантизм

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Православ'я

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 1.3. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ СУТНОСТІ І ПОХОДЖЕННЯ РЕЛІГІЇ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Релігійний підхід

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Світський підхід

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Соціологічний підхід

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Етнологічний підхід

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Біологічні і психологічні концепції

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 1.4. ФУНКЦІЇ РЕЛІГІЇ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Світоглядна функція

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Компенсаційна функція

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Регулятивна функція

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Легітимізуюча функція

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 1.5. КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЛІГІЙ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - РОЗДІЛ 2. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО ЯК ГАЛУЗЬ НАУКОВОГО ЗНАННЯ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 2.1. ПРЕДМЕТ І СТРУКТУРА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО ТА БОГОСЛОВ'Я (ТЕОЛОГІЯ)

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Теологічний (богословський) підхід

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Науково-філософський підхід

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 2.2. ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 2.3. СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 2.4. ПСИХОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Предмет психології релігії

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Проблеми психології релігії

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - І. Проблема витоків і джерел релігійних почуттів

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - II. Проблема специфіки релігійних почуттів

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - III. Проблема закономірностей релігійного досвіду та форм його вияву

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - IV. Механізми виконання релігією психотерапевтичних функцій

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 2.5. ГЕОГРАФІЯ РЕЛІГІЇ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 2.6. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Порівняльно-історичний підхід

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Еволюційний підхід

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Типологічний підхід

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 2.7. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Предмет феноменології релігії

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Священний простір

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Священний час

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Священне число

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Священна дія

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Священне слово

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Свята людина

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - РОЗДІЛ 3. ПЕРВІСНІ ФОРМИ РЕЛІГІЇ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 3.1. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРВІСНИХ ФОРМ РЕЛІГІЇ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 3.2. ФЕТИШИЗМ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 3.3. ТОТЕМІЗМ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 3.4. АНІМІЗМ. ПЛЕМІННІ КУЛЬТИ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Поховальний культ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Культ предків

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Обряди ініціації

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 3.5. МАГІЯ. ТАБУ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Теорія походження магії за "асоціацією ідей"

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Психологічна теорія походження магії

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Діяльнісна теорія

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Види магії за призначенням

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Шкідлива магія

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Військова магія

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Любовна магія

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Лікувальна магія

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Промислова магія

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Метеорологічна магія

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 3.6. ШАМАНІЗМ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - "Шаманська хвороба"

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Шаманський культ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Шаманський Всесвіт

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Витоки шаманізму

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - РОЗДІЛ 4. ЕТНІЧНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 4.1. ОСОБЛИВОСТІ ЕТНІЧНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ РЕЛІГІЙ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 4.2. ІУДАЇЗМ: ІСТОРІЯ, ВІРОВЧЕННЯ, КУЛЬТ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - "Дохрамовий період" - до початку II тисячоліття до н. е

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Період "першого храму"

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Період "другого храму" - з кінця VI ст. до н. е. (538 р.) до 70 р. н. е

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - П'ятий період - з І-II ст. н. е. до 1948 р. - період діаспори

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Священне Писання

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Релігійні обряди

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Цикл єврейських свят

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Шабат

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Суккот

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Шавуот

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Ханука

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Пурим

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Йом-Кипур

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Обрядово-культовий бік та організаційна структура релігії

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Іудейське богослужіння

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Іудаїзм в Україні

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 4.3. ЗОРОАСТРИЗМ: ЗВИЧАЇ І ВІРУВАННЯ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Віровчення зороастрійської релігії

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Культ чистоти

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Особливий знак, особливий молитовний ритуал і особливий святковий цикл

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 4.4. ІНДУЇЗМ - РЕЛІГІЯ ДАВНЬОЇ І СУЧАСНОЇ ІНДІЇ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Веди

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Релігійна організація індуїзму

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Морально-етичний компонент

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Соціально-кастовий компонент

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Ритуальний компонент

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Обряди життєвого циклу

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Сезон свят

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - РОЗДІЛ 5. БУДДИЗМ ЯК СВІТОВА РЕЛІГІЯ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 5.1. ПОНЯТТЯ СВІТОВОЇ РЕЛІГІЇ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 5.2. ЖИТТЯ ГАУТАМИ БУДДИ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 5.3. БУДДІЙСЬКЕ ВІРОВЧЕННЯ І ПАНТЕОН

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 5.4. РЕЛІГІЙНИЙ КУЛЬТ І РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БУДДИЗМУ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Чернеча організація

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Буддійські свята

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 5.5. ПОШИРЕННЯ БУДДИЗМУ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ В БУДДИЗМІ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Перший напрямок буддизму

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Другий напрямок буддизму

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Третій напрямок у буддизмі

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 5.6. ЛАМАЇЗМ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Особливості тибетського буддизму

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Збірка священних текстів

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Пантеон

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Віровчення ламаїзму

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Культова практика

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 5.7. ЧАНЬ-БУДДИЗМ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - РОЗДІЛ 6. ВИНИКНЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 6.1. РЕЛІГІЙНІ ВИТОКИ ХРИСТИЯНСТВА

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 6.2. ЄВАНГЕЛЬСЬКА ПРОПОВІДЬ ІСУСА

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 6.3. ПОШИРЕННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - I етап-етап заснування Церкви Ісусом

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - II етап (30-313 р. н. е.) - етап створення єпископальної Церкви

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - III етап в організаційному поширенні християнства

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - РОЗДІЛ 7. ЕВОЛЮЦІЯ ХРИСТИЯНСТВА

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 7.1. ОСОБЛИВОСТІ ВІРОВЧЕННЯ, КУЛЬТУ Й ЦЕРКОВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАВОСЛАВ'Я

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Таїнство хрещення

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Таїнство миропомазання

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Таїнство причастя

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Таїнство покаяння

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Таїнство шлюбу

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Таїнство оливосвячення

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Таїнство священства

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Православне духівництво

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Чернецтво

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Культ святих

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Поклоніння хресту

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Піст

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 7.2. ОСОБЛИВОСТІ ВІРОВЧЕННЯ, КУЛЬТУ ТА ЦЕРКОВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КАТОЛИЦИЗМУ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Догматичні розбіжності

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Процес богослужіння

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Римо-Католицька Церква в Україні

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 7.3. ВІРОВЧЕННЯ І КУЛЬТ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ВІРОСПОВІДАНЬ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 1. Принцип "загальногосвященства"

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 2. Принцип "дешевої Церкви"

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 3. Принцип "мирського аскетизму""

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Англіканство

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Методизм

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Пресвітеріани

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Квакери

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Меноніти

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - "Армія спасіння"

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - РОЗДІЛ 8. ІСЛАМ ЯК СВІТОВА РЕЛІГІЯ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 8.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІСЛАМУ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 8.2. ЖИТТЯ ПРОРОКА МУХАММАДА

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 8.3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ВІРОВЧЕННЯ ІСЛАМУ. КОРАН

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Коран

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Віровчення ісламу

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 8.4. "СТОВПИ" КУЛЬТОВОЇ ПРАКТИКИ ІСЛАМУ. ШАРІАТ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 1. Проголошення першого і найважливішого положення символу віри

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 2. Ритуальна молитва

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 3. Піст

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 4. Милостиня

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 5. Паломництво

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 8.5. ОСОБЛИВОСТІ РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. ОСНОВНІ ТЕЧІЇ В ІСЛАМІ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Іслам в Україні

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - РОЗДІЛ 9. ІСТОРІЯ І СУЧАСНИ СТАН РЕЛІГІЇ І УКРАЇНІ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 9.1. ФЕНОМЕН ЯЗИЧНИЦТВА. ОСНОВНІ ВІРУВАННЯ І КУЛЬТИ ДАВНІХ СЛОВ'ЯН

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Язичництво

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Природні культи

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Культ води

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Культ дерев

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Культ злих сил

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 9.2. СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЯЗИЧНИЦЬКИЙ ПАНТЕОН І РИТУАЛ. ІСТОРИЧНА ДОЛЯ ЯЗИЧНИЦТВА

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Річний цикл язичницьких свят

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 9.3. ВИТОКИ ХРИСТИЯНСТВА В УКРАЇНІ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 9.4. ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Перший етап - існування єдиної Київської митрополії

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Другий етап - період розпаду єдиної Київської митрополії

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Третій етап - період становлення самобутньої Української Православної Церкви

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Четвертий період - період глибокої кризи і розколу Православної Церкви в Україні

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - П'ятий етап - відродження самостійної Православної Церкви в Україні

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Шостий етап - історія Руської Православної Церкви

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - Сьомий етап в історії Православної Церкви в Украї

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 9.5. УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА

 • Релігієзнавство - Кислюк К. В. - 9.6. ІСТОРІЯ ПРОТЕСТАНТИЗМУ В УКРАЇНІ

 • 1 2