Фінанси - Лондар С. Л

 • Фінанси - Лондар С. Л. - ВСТУП

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Розділ 1. Сутність фінансів, їх функції та роль у суспільстві

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 1.1. Становлення фінансів. Фінанси як наука

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 1.2. Сутність фінансів

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 1.3. Функції фінансів

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 1.4. Роль фінансів у суспільстві

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Розділ 2. Фінансова система

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 2.1. Функції фінансової системи

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 2.2. Структура фінансової системи

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Фінансові інститути

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Фінансовий ринок

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Фінансові Інструменти

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 2.3. Найважливіші державні фінансові інститути з регулювання та управління фінансовою системою

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Розділ 3. Фінансова політика і фінансовий механізм

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 3.1. Фінансова політика як складова частина економічної і соціальної політики держави

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 3.2. Види фінансової політики, її стратегія і тактика

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 3.3. Сутність фінансового механізму

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 3.4. Складові елементи фінансового механізму

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 3.5. Забезпечення функціонування фінансового механізму в Україні

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Розділ 4. Фінанси підприємств

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 4.1. Сутність фінансів підприємств, їх функції

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 4.2. Фінансові ресурси підприємств. Джерела формування фінансових ресурсів

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 4.3. Управління фінансами підприємств. Організація фінансової роботи на підприємстві

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 4.4. Доходи суб'єктів господарювання. Витрати підприємства, їх класифікація

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 4.5. Фінансові результати та фінансові показники

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Розділ 5. Фінанси домогосподарств

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 5.1. Економічна сутність фінансів домогосподарств

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 5.2. Фінансове планування домогосподарств

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 5.3. Пенсійне забезпечення

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 5.4. Фінансування програм підтримання здоров'я

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 5.5. Вирішення житлової проблеми

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 5.6. Фінансування програм здобуття вищої освіти

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Розділ 6. Державні фінанси: їх роль і структура. Бюджет та бюджетна система

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 6.1. Державні фінанси та їх структура

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 6.2. Економічна сутність та методи мобілізації державних доходів. Характеристика державних цільових фондів

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 6.3. Державні видатки, їх сутність та класифікація

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 6.4. Бюджетна система України та бюджетний устрій

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 6.5. Бюджетний процес та його учасники

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Затвердження бюджету

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Міжнародний досвід виконання бюджету

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Розділ 7. Доходи і видатки державного бюджету

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 7.1. Державний бюджет України. Бюджетна класифікація

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 7.2. Склад і структура доходів Державного бюджету України

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 7.3. Склад і структура видатків Державного бюджету України

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 7.4. Регулювання бюджетних відносин

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Розділ 8 Податки і податкова система

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 8.1. Історія розвитку податків

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 8.2. Економічна сутність та функції податків

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 8.3. Класифікація податків

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 8.4. Фактори, що впливають на обсяг податкових надходжень до бюджету

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 8.5. Податкова система України та основи її побудови

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 8.6. Основні напрями реформування податкової системи України та створення Податкового кодексу

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Розділ 9. Особливості оподаткування в Україні

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 9.1. Порівняльна характеристика прямих та непрямих податків

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 9.2. Вплив оподаткування на економічну діяльність підприємств

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 9.3. Загальна характеристика податку на додану вартість, його суть і призначення. Порядок обчислення і сплати ПДВ

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 9.4. Особливості акцизного оподаткування в Україні

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 9.5. Оподаткування прибутку підприємств

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 9.6. Оподаткування доходів фізичних осіб

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 9.7. Спрощена система оподаткування

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Розділ 10. Державні цільові фонди

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 10.1. Економічна сутність та види державних цільових фондів

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 10.2. Загальнодержавні фонди цільового призначення. їх роль і класифікація

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 10.3. Джерела формування і напрями використання Пенсійного фонду України

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 10.4. Фонд державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Страхування від нещасних випадків на виробництві

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 10.5. Фонд соціального страхування на випадок безробіття

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Завдання для практичних занять та самостійної роботи студента Теми наукових робіт

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Розділ 11. Державний кредит і державний борг

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 11.1. Сутність державного кредиту

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 11.2. Сутність, види та джерела фінансування дефіциту бюджету

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 11.3. Державний борг

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 11.4. Боргова політика держави. Управління державним боргом

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 11.5. Центральні органи влади України в управлінні державним боргом

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 11.6. Міжнародний досвід формування державного боргу

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Розділ 12. Місцеві фінанси

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 12.1. Місцеві фінанси, їх сутність, функції та значення

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 12.2. Інституційна структура місцевих фінансів

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 12.3. Система місцевих бюджетів

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 12.4. Доходи і видатки місцевих бюджетів

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 12.5. Особливості фінансування органів місцевого самоврядування європейських країн

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 12.6. Перспективи інтеграції України до Європейського союзу в галузі місцевого самоврядування

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Завдання для практичних занять та самостійної роботи студента Тематика наукових робіт

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Розділ 13. Фінансовий ринок

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 13.1. Економічна сутність, функції, роль фінансового ринку

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 13.2. Регулювання фінансового ринку

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 13.3. Структура фінансового ринку

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 13.4. Тенденції розвитку сучасного фінансового ринку України

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Грошовий та валютний ринок України

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Ринок міжнародних капіталів

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Ринок цінних паперів

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Розділ 14. Страхування та страховий ринок

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 14.1. Сутність, функції та принципи страхування

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 14.2. Основні терміни і поняття, які використовуються у страхуванні

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 14.3. Основні форми страхування, їх класифікація

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 14.4. Страховий ринок та його структура

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Розділ 15. Діяльність фінансових посередників

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 15.1. Склад фінансових посередників та їх основні функції

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 15.2. Банківська система: центральний та комерційні банки

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 15.3. Парабанківська система та її роль у забезпеченні функціонування фінансової системи

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 15.4. Злиття і поглинання фінансових посередників

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Розділ 16. Міжнародні фінанси

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 16.1. Міжнародна фінансова діяльність

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 16.2. Еволюція світової фінансово-валютної системи

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 16.3. Світовий фінансовий ринок

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 16.3.1. Валютний ринок і валютні операції

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 16.3.2. Ринок міжнародних інвестицій (капіталів)

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 16.3.3. Міжнародна банківська справа

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 16.4. Міжнародні фінансові організації

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 16.5. Зовнішньоекономічна діяльність країни. Платіжний баланс

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 16.6. Фінансова діяльність України як складова міжнародної фінансової діяльності

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Розділ 17. Інформаційне та аналітичне забезпечення діяльності сфери фінансів

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 17.1. Значення інформації у сучасному світі

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 17.2. Класифікація і кодування інформації. Інформаційні технологи

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 17.3. Інформаційні системи: суть та значення

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 17.4. Інформаційне та аналітичне забезпечення діяльності фінансових установ в Україні

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Забезпечення електронного документообігу

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Завдання для практичних занять та самостійної роботи студента

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Нормативна література