Фінанси - Лондар С. Л

 • Фінанси - Лондар С. Л. - ВСТУП

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Розділ 1. Сутність фінансів, їх функції та роль у суспільстві

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 1.1. Становлення фінансів. Фінанси як наука

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 1.2. Сутність фінансів

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 1.3. Функції фінансів

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 1.4. Роль фінансів у суспільстві

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Розділ 2. Фінансова система

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 2.1. Функції фінансової системи

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 2.2. Структура фінансової системи

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Фінансові інститути

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Фінансовий ринок

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Фінансові Інструменти

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 2.3. Найважливіші державні фінансові інститути з регулювання та управління фінансовою системою

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Розділ 3. Фінансова політика і фінансовий механізм

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 3.1. Фінансова політика як складова частина економічної і соціальної політики держави

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 3.2. Види фінансової політики, її стратегія і тактика

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 3.3. Сутність фінансового механізму

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 3.4. Складові елементи фінансового механізму

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 3.5. Забезпечення функціонування фінансового механізму в Україні

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Розділ 4. Фінанси підприємств

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 4.1. Сутність фінансів підприємств, їх функції

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 4.2. Фінансові ресурси підприємств. Джерела формування фінансових ресурсів

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 4.3. Управління фінансами підприємств. Організація фінансової роботи на підприємстві

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 4.4. Доходи суб'єктів господарювання. Витрати підприємства, їх класифікація

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 4.5. Фінансові результати та фінансові показники

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Розділ 5. Фінанси домогосподарств

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 5.1. Економічна сутність фінансів домогосподарств

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 5.2. Фінансове планування домогосподарств

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 5.3. Пенсійне забезпечення

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 5.4. Фінансування програм підтримання здоров'я

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 5.5. Вирішення житлової проблеми

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 5.6. Фінансування програм здобуття вищої освіти

 • Фінанси - Лондар С. Л. - Розділ 6. Державні фінанси: їх роль і структура. Бюджет та бюджетна система

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 6.1. Державні фінанси та їх структура

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 6.2. Економічна сутність та методи мобілізації державних доходів. Характеристика державних цільових фондів

 • Фінанси - Лондар С. Л. - 6.3. Державні видатки, їх сутність та класифікація