Політична економія - Федоренко В. Г

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - ВСТУП

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - Глава 1. ПРЕДМЕТ I МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 1.1. Виникнення і розвиток політичної економії

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 1.2. Предмет політичної економії

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 1.3. Методи політичної економії

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 1.4. Економічні категорії, закони та принципи політичної економії. Пізнання і використання економічних законів

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 1.5. Функції політичної економії. Позитивна та нормативна політична економія

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - Глава 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ I ВИРОБНИЧІ МОЖЛИВОСТІ СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 2.1. Суспільне виробництво та його основні фактори. Виробничі можливості суспільства

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 2.2. Суспільний продукт та стадії його руху

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 2.3. Економічні потреби суспільства

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 2.4. Економічні інтереси: їх сутність та класифікація

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - Глава 3. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 3.1. Зміст і структура економічної системи

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 3.2. Типи економічних систем та їх еволюція

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 3.2.1. Традиційна економічна система

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 3.2.2. Адміністративно-командна економічна система

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 3.2.3. Ринкова економіка вільної конкуренції

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 3.2.4. Змішана економічна система

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 3.3. Критерії історичних етапів економічного розвитку

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - Глава 4. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 4.1. Відносини власності та їх економічний зміст

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 4.2. Типи, види та форми власності

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 4.3. Реформування відносин власності в постсоціалістичних країнах

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - Глава 5. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 5.1. Форми організації господарської діяльності людей: натуральне і товарне виробництво

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 5.2. Товар і його властивості. Праця, що створює товар

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 5.3. Теорії вартості (цінності) товару

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 5.4. Закон вартості, його зміст, функції та роль у розвитку товарного виробництва

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - Глава 6. ГРОШІ ТА ІНФЛЯЦІЯ

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 6.1. Виникнення і сутність грошей

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 6.2. Функції та види грошей

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 6.3. Грошовий обіг та його закони

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 6.4. Причини і сутність інфляції

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 6.5. Види інфляції

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 6.6. Соціально-економічні наслідки інфляції

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 6.7. Антиінфляційна політика держави

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - Глава 7. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 7.1. Сутність витрат виробництва, їх види та структура

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 7.2. Сутність прибутку, його види та функції

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 7.3. Норма прибутку і основні чинники, що її визначають

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 7.4. Розподіл і використання прибутку підприємства

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - РОЗДІЛ II. РИНОК В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - Глава 8. РИНОК ТА ЙОГО ІНФРАСТРУКТУРА

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 8.1. Сутність ринку та умови його функціонування

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 8.2. Функції ринку

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 8.3. Структура та види ринку

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 8.4. Особливості становлення сучасних ринкових відносин в Україні

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 8.5. Інфраструктура ринку. Формування ринкової інфраструктури в Україні

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - Глава 9. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 9.1. Сутність попиту та особливості його формування. Закон попиту

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 9.2. Сутність пропозиції та чинники, що її визначають. Закон пропозиції

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 9.3. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага та механізм її досягнення

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 9.4. Еластичність попиту і пропозиції. Коефіцієнт еластичності

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 9.5. Ціна в системі ринкових відносин