Політична економія - Федоренко В. Г

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - ВСТУП

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - Глава 1. ПРЕДМЕТ I МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 1.1. Виникнення і розвиток політичної економії

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 1.2. Предмет політичної економії

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 1.3. Методи політичної економії

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 1.4. Економічні категорії, закони та принципи політичної економії. Пізнання і використання економічних законів

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 1.5. Функції політичної економії. Позитивна та нормативна політична економія

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - Глава 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ I ВИРОБНИЧІ МОЖЛИВОСТІ СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 2.1. Суспільне виробництво та його основні фактори. Виробничі можливості суспільства

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 2.2. Суспільний продукт та стадії його руху

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 2.3. Економічні потреби суспільства

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 2.4. Економічні інтереси: їх сутність та класифікація

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - Глава 3. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 3.1. Зміст і структура економічної системи

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 3.2. Типи економічних систем та їх еволюція

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 3.2.1. Традиційна економічна система

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 3.2.2. Адміністративно-командна економічна система

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 3.2.3. Ринкова економіка вільної конкуренції

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 3.2.4. Змішана економічна система

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 3.3. Критерії історичних етапів економічного розвитку

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - Глава 4. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 4.1. Відносини власності та їх економічний зміст

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 4.2. Типи, види та форми власності

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 4.3. Реформування відносин власності в постсоціалістичних країнах

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - Глава 5. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 5.1. Форми організації господарської діяльності людей: натуральне і товарне виробництво

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 5.2. Товар і його властивості. Праця, що створює товар

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 5.3. Теорії вартості (цінності) товару

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 5.4. Закон вартості, його зміст, функції та роль у розвитку товарного виробництва

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - Глава 6. ГРОШІ ТА ІНФЛЯЦІЯ

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 6.1. Виникнення і сутність грошей

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 6.2. Функції та види грошей

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 6.3. Грошовий обіг та його закони

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 6.4. Причини і сутність інфляції

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 6.5. Види інфляції

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 6.6. Соціально-економічні наслідки інфляції

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 6.7. Антиінфляційна політика держави

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - Глава 7. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 7.1. Сутність витрат виробництва, їх види та структура

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 7.2. Сутність прибутку, його види та функції

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 7.3. Норма прибутку і основні чинники, що її визначають

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 7.4. Розподіл і використання прибутку підприємства

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - РОЗДІЛ II. РИНОК В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - Глава 8. РИНОК ТА ЙОГО ІНФРАСТРУКТУРА

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 8.1. Сутність ринку та умови його функціонування

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 8.2. Функції ринку

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 8.3. Структура та види ринку

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 8.4. Особливості становлення сучасних ринкових відносин в Україні

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 8.5. Інфраструктура ринку. Формування ринкової інфраструктури в Україні

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - Глава 9. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 9.1. Сутність попиту та особливості його формування. Закон попиту

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 9.2. Сутність пропозиції та чинники, що її визначають. Закон пропозиції

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 9.3. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага та механізм її досягнення

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 9.4. Еластичність попиту і пропозиції. Коефіцієнт еластичності

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 9.5. Ціна в системі ринкових відносин

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 9.5.1. Сутність ціни. Теорії ціноутворення

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 9.5.2. Функції ціни в ринковій економіці

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 9.5.3. Формування цін у ринковій економіці. Методи й етапи ціноутворення

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 9.5.4. Види цін, їх класифікація

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 9.5.5. Цінова дискримінація, її суть і види

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 9.6. Конкуренція: сутність, види і роль у ринковій економіці. Антимонопольна діяльність держави

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - РОЗДІЛ 3. СУБ'ЄКТИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - Глава 10. ДОМОГОСПОДАРСТВА В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 10.1. Домогосподарство як суб'єкт ринкових відносин

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 10.2. Функції домогосподарств

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 10.3. Доходи домогосподарств, їх формування та розподіл

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 10.3.1. Джерела і структура доходів домогосподарств

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 10.3.2. Розподіл доходів домогосподарств

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 10.4. Використання доходів домогосподарств

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 10.4.1. Витрати домогосподарств і закономірності їх зміни

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 10.4.2. Заощадження домогосподарств

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - Глава 11. ПІДПРИЄМНИЦТВО І ПІДПРИЄМСТВО

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 11.1. Сутність підприємництва, його функції та умови здійснення

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 11.2. Організація підприємницької діяльності

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 11.3. Проблеми розвитку та сучасний стан підприємництва в Україні

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 11.4. Сутність підприємства, його функції та принципи господарської діяльності

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 11.5. Види підприємств у ринковій системі господарювання

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 11.6. Організаційно-правові форми підприємств в умовах ринкової трансформації

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 11.6.1. Державні та комунальні унітарні підприємства, особливості їх господарської діяльності

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 11.6.2. Господарські товариства, їх економічна сутність та види

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 11.6.3. Кооперативні і орендні підприємства, принципи їх діяльності

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 11.7. Об'єднання підприємств, їх форми та особливості господарської діяльності

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 11.8. Капітал як матеріальна основа господарської діяльності підприємства

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 11.8.1 Капітал підприємства, його структура і джерела формування

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 11.8.2. Відтворення капіталу підприємства

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 11.9. Амортизація основного капіталу підприємства та методи її визначення

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - Глава 12. ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 12.1. Суб'єкти та об'єкти підприємницької діяльності в аграрній сфері

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 12.2. Рентні відносини

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 12.3. Диференціальна та монопольна рента

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 12.4. Розподіл і використання рентного доходу

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 12.5. Агропромислова інтеграція та її форми

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 12.6. Особливості переходу до ринкових відносин в аграрному секторі України

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - Глава 13. КАПІТАЛ І НАЙМАНА ПРАЦЯ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 13.1. Еволюція та соціально-економічний зміст категорії "капітал"

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 13.2. Загальна формула руху капіталу

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 13.3. Додатковий продукт та форми його прояву

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 13.4. Капітал як економічні відносини

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 13.5. Сутність та функції заробітної плати

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 13.6. Форми та системи заробітної плати

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 13.7. Елементи організації заробітної плати

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - Глава 14. АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ТА АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 14.1. Сутність, причини виникнення та генезис акціонерних товариств

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 14.2. Організаційно-господарські форми акціонерних товариств

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 14.3. Соціально-економічна характеристика акціонерного капіталу і форми його прояву

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 14.4. Цінні папери, їх основні види та курс

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 14.5. Прибуток акціонерних товариств та його розподіл

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 14.6. Фондова біржа, її основні операції

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - РОЗДІЛ IV. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГРЕС

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - Глава 15. ФОРМИ СУСПІЛЬНОГО ПРОДУКТУ В ПРОЦЕСІ ВІДТВОРЕННЯ

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 15.1. Зміст суспільного відтворення

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 15.2 Сукупний суспільний продукт

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 15.3. Система національних рахунків та її основні макроекономічні показники

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 15.3.1 Валовий внутрішній продукт

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 15.3.2 Валовий національний продукт

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 15.3.3 Національний дохід і його роль у суспільному відтворенні

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 15.3.4. Національне багатство: зміст та структура

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - Глава 16. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ЙОГО ЧИННИКИ. ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 16.1. Зміст і типи економічного зростання

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 16.2. Рушійні сили економічного зростання. Нагромадження капіталу та інвестиції

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 16.3. Чинники економічного зростання

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 16.4. Вплив сучасної НТР на економічне зростання

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 16.5. Теорії та моделі економічного зростання

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 16.6. Сутність і види економічних циклів. Економічні кризи

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 16.7. Причини циклічності економічного розвитку

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 16.8. Довготривалі цикли (довгі хвилі) в економіці

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - Глава 17. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ, ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВОЮ

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 17.1. Зайнятість населення: сутність та форми

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 17.2. Види, форми, показники зайнятості населення та її ефективності

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 17.3. Теорії зайнятості населення

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 17.4. Ринок праці як сфера забезпечення зайнятості населення

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 17.5. Зайнятість населення та безробіття в системі відтворення робочої сили

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 17.6. Розширене відтворення робочої сили і фактори, що на нього впливають

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 17.7. Державна політика зайнятості населення та її вплив на розширене відтворення робочої сили

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - РОЗДІЛ V. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - Глава 18. ЗМІШАНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 18.1. Сутність та складові змішаної економіки

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 18.2. Національні моделі змішаної економіки

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 18.3. Необхідність і суть державного регулювання ринкової економіки

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 18.4 Концепції державного регулювання ринкової економіки та їх еволюція

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 18.5 Функції, форми та методи державного регулювання ринкової економіки

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 18.6. Особливості державного регулювання § економіки в умовах переходу до ринкових відносин

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - Глава 19. СОЦІАЛІСТИЧНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 19.1. Соціалістична ідея та основні етапи її розвитку

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 19.2. Основні риси економічної системи державного соціалізму

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 19.3. Системна криза державного соціалізму і шляхи реформування суспільства

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - Глава 20. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 20.1. Сутність, необхідність та характерні риси перехідної економіки

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 20.2. Концепції та основні завдання переходу постсоціалістичних суспільств до ринкової економіки

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 20.3. Основні закономірності еволюції перехідної економіки

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - РОЗДІЛ VI. СУЧАСНЕ СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - Глава 21. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 21.1. Поняття і структура сучасного світового господарства

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 21.2. Основні етапи становлення та розвитку світового господарства

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 21.3. Міжнародний поділ праці - матеріальна основа розвитку світового господарства

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 21.4. Міжнародна економічна інтеграція

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - Глава 22. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 22.1. Сутність і форми міжнародних економічних відносин

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 22.2. Міжнародна валютно-фінансова система та її інфраструктура

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 22.3. Проблеми інтеграції України у світове господарство

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - Глава 23. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 23.1. Причини виникнення і соціально-економічна сутність глобальних проблем

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 23.2. Основні глобальні проблеми сучасності і їх класифікація

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - 23.3. Шляхи розв'язання глобальних проблем

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

 • Політична економія - Федоренко В. Г. - ЛІТЕРАТУРА