Товарна інноваційна політика - Сумець О. М

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - ВСТУП

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Розділ 1. Товар та інновації: ознаки та класифікація

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 1.1. Класифікація товарів та їх визначення

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 1.2. Трактування поняття "інновація". Основні ознаки інновації

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Споживчо-орієнтований підхід

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 1.3. Класифікація інновацій. Життєвий цикл інновацій

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Технічні і організаційно-управлінські інновації

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Інновації щодо продуктів і процесів

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Розділ 2.Сутність товарної політики

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 2.1. Сутність товарної політики підприємства

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 2.2. Управління товарним асортиментом

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 2.3. Конкурентоспроможні товари

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Розділ 3. Техніко-економічні показники і методи оцінки якості продуктових інновацій

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 3.1. Оцінка інноваційних ідей

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 3.2. Розроблення і впровадження нового товару на ринок

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Розробка конструкторського задуму товару

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Аналіз можливостей виробництва і збуту

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Виготовлення товару

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Випробування товару в ринкових умовах

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Розгортання комерційного виробництва товару

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 3.3. Визначення якості товарів та послуг