Товарна інноваційна політика - Сумець О. М

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - ВСТУП

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Розділ 1. Товар та інновації: ознаки та класифікація

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 1.1. Класифікація товарів та їх визначення

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 1.2. Трактування поняття "інновація". Основні ознаки інновації

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Споживчо-орієнтований підхід

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 1.3. Класифікація інновацій. Життєвий цикл інновацій

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Технічні і організаційно-управлінські інновації

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Інновації щодо продуктів і процесів

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Розділ 2.Сутність товарної політики

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 2.1. Сутність товарної політики підприємства

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 2.2. Управління товарним асортиментом

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 2.3. Конкурентоспроможні товари

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Розділ 3. Техніко-економічні показники і методи оцінки якості продуктових інновацій

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 3.1. Оцінка інноваційних ідей

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 3.2. Розроблення і впровадження нового товару на ринок

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Розробка конструкторського задуму товару

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Аналіз можливостей виробництва і збуту

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Виготовлення товару

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Випробування товару в ринкових умовах

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Розгортання комерційного виробництва товару

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 3.3. Визначення якості товарів та послуг

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Розділ 4. Управління якістю товарів та послуг

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 4.1. Визначення рівня якості продукції

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 4.2. Маркетингове забезпечення та вимоги стандартів і сертифікатів до якості продукції

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 4.3. Державна стандартизація в Україні та міжнародна стандартизація

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Розділ 5. Оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 5.1. Оцінка перспектив нової продукції

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 5.2. Концептуальна оцінка нового продукту

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 5.3. Методи оцінювання економічної ефективності інноваційної діяльності

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 1. Система показників оцінки економічної ефективності

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 2. Система показників оцінки виробничої (операційної), фінансової та інвестиційної ефективності інновацій

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Розділ 6. Планування та організація створення нового товару

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 6.1. Основні завдання планування продукції

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 6.2. Стратегічне та оперативне планування

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Етап 1. Створення інформаційної бази масиву даних

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Етап 2. Аналіз внутрішньо-фірмових переваг і недоліків

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Етап 3. Аналіз зовнішніх факторів і врахування їх впливу на інноваційні процеси

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Етап 4. Вибір пріоритетних напрямів інноваційної політики фірми

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Етап 5. Механізм оцінки реалізації і контролю реалізації інноваційних процесів

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Підприємницька ідея

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Підприємницький задум

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Бізнес-оцінка інноваційного проекту

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Розробка плану виробництва нового товару

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Розробка плану випуску нового товару на ринок

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 6.3. Планування матеріально-технічного забезпечення інноваційної діяльності

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Етап 1. Дослідження ринків

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Етап 2. Розробка плану забезпечення матеріальними ресурсами

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Розділ 7. Сучасні методи і засоби генерування ідей продуктових інновацій

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 7.1. Визначення та оцінка джерел інноваційної інформації

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 7.2. Характеристика методів генерування ідей

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 7.3. Системи автоматизованого проектування продукції

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Розділ 8. Функціонально-вартісне обгрунтування інноваційного продукту

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 8.1. Функціонально-вартісне обгрунтування інноваційного продукту

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 8.2. Значення функціонально-вартісного аналізу в маркетинговій діяльності

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 8.3. Форми і процедури функціонально-вартісного аналізу

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Розділ 9. Дизайн нового товару

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 9.1. Роль і місце дизайну в створенні нового продукту

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 9.2. Специфіка дизайну нового продукту

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 9.3. Ергономічні та естетичні показники виробів

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Розділ 10. Формування інноваційної стратегії підприємства

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 10.1. Механізм управління інноваційною діяльністю в умовах технологічних змін

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 10.2. Економічні механізми технологічних змін і їх вплив на структуру промислово-виробничого сектора

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Збір і видалення відходів

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Боротьба із забрудненням земель, повітряного і водного середовища

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - 10.3. Методика внутрішньо-фірмового планування стратегії інноваційного розвитку

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Інвестиції в дослідження і розробки

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Динаміка конкурентоздатності

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Залежна стратегія

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Принцип системності

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Принцип комплексності

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Принцип орієнтації переважно на інноваційний шлях розвитку

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Принцип балансу інтересів суб'єктів інноваційного процесу

 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Висновки