Логістика туризму - Смирнов І. Г

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - ПЕРЕДМОВА

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Розділ 1. ЛОГІСТИКА ТУРИЗМУ ЯК СКЛАДОВА ЛОГІСТИКИ ПОСЛУГ

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 1.1. Особливості та класифікація послуг

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 1.2. Сутність і склад туристичних та готельних послуг

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 1.3. Зростання значення національного і міжнародного туристичного бізнесу

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 1.4. Концептуальні основи логістики послуг

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Розділ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛОГІСТИКИ ТУРИЗМУ

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 2.1. Комплексна структура логістики туризму

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 2.2. Туристопотік як головний об'єкт дослідження логістики туризму

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 2.3. Характеристика обслуговувальних потоків у логістиці туризму

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 2.4. Базові поняття логістики туризму

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Розділ 3. ЛОГІСТИЧНІ ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 3.1. Концепція сталого розвитку туризму

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 3.2. Принципова логістична модель сталого розвитку туризму

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 3.3. Логістичний потенціал туристопотоку, ресурсної та матеріально-технічної баз туризму

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 3.4. Розгорнута логістична модель і логістичний аудит сталого розвитку туризму

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 3.5. Застосування логістичного підходу в українському туризмі

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Розділ 4. ЛОГІСТИКА РЕСУРСНОЇ БАЗИ ТУРИЗМУ

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 4.1. Значення ресурсної бази туризму та її логістичної оцінки

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 4.2. Методика визначення логістичного потенціалу рекреаційно-туристичних ресурсів

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 4.3. Розрахунок логістичного потенціалу морської пляжної зони

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Розділ 5. ЛОГІСТИКА ТУРФІРМИ

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 5.1. Концепція логістики турфірми

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 5.2. Стратегія, планування та організаційні форми логістики турфірми

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 5.3. Вертикальна та горизонтальна інтеграції в туризмі

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 5.4. Логістичні канали просування турпродукту: традиційний та новітній підходи

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Розділ 6. ЛОГІСТИКА ТУРУ

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 6.1. Тури та їх класифікація

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 6.2. Логістична розробка туру: сутність і послідовність

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 6.3. Класифікація туристичних маршрутів

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 6.4. Узагальнена методика логістичної розробки туру

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 1. Вибір пунктів маршруту

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 2. Ієрархізація попередньо обраних пунктів