Логістика туризму - Смирнов І. Г

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - ПЕРЕДМОВА

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Розділ 1. ЛОГІСТИКА ТУРИЗМУ ЯК СКЛАДОВА ЛОГІСТИКИ ПОСЛУГ

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 1.1. Особливості та класифікація послуг

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 1.2. Сутність і склад туристичних та готельних послуг

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 1.3. Зростання значення національного і міжнародного туристичного бізнесу

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 1.4. Концептуальні основи логістики послуг

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Розділ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛОГІСТИКИ ТУРИЗМУ

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 2.1. Комплексна структура логістики туризму

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 2.2. Туристопотік як головний об'єкт дослідження логістики туризму

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 2.3. Характеристика обслуговувальних потоків у логістиці туризму

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 2.4. Базові поняття логістики туризму

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Розділ 3. ЛОГІСТИЧНІ ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 3.1. Концепція сталого розвитку туризму

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 3.2. Принципова логістична модель сталого розвитку туризму

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 3.3. Логістичний потенціал туристопотоку, ресурсної та матеріально-технічної баз туризму

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 3.4. Розгорнута логістична модель і логістичний аудит сталого розвитку туризму

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 3.5. Застосування логістичного підходу в українському туризмі

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Розділ 4. ЛОГІСТИКА РЕСУРСНОЇ БАЗИ ТУРИЗМУ

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 4.1. Значення ресурсної бази туризму та її логістичної оцінки

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 4.2. Методика визначення логістичного потенціалу рекреаційно-туристичних ресурсів

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 4.3. Розрахунок логістичного потенціалу морської пляжної зони

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Розділ 5. ЛОГІСТИКА ТУРФІРМИ

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 5.1. Концепція логістики турфірми

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 5.2. Стратегія, планування та організаційні форми логістики турфірми

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 5.3. Вертикальна та горизонтальна інтеграції в туризмі

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 5.4. Логістичні канали просування турпродукту: традиційний та новітній підходи

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Розділ 6. ЛОГІСТИКА ТУРУ

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 6.1. Тури та їх класифікація

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 6.2. Логістична розробка туру: сутність і послідовність

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 6.3. Класифікація туристичних маршрутів

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 6.4. Узагальнена методика логістичної розробки туру

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 1. Вибір пунктів маршруту

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 2. Ієрархізація попередньо обраних пунктів

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 3. Вибір початкового та кінцевого пунктів маршруту

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 4. Розробка схеми маршруту

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 5. Оптимізація маршруту

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 6. Програмне забезпечення туру

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 7. Організаційно-технічні заходи із забезпечення туру

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 6.5. Застосування теорії графів у логістиці туру

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Розділ 7. ЛОГІСТИКА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 7.1. Чинники розвитку міжнародного туризму

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 7.2. Туристопотоки за макрорегіонами світу

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 7.3. Фінансові потоки в міжнародному туризмі

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 7.4. Моделі управління туристичним бізнесом за кордоном

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Розділ 8. ЛОГІСТИКА ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ У ТУРИЗМІ

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 8.1. Сектор розміщення як основний постачальник послуг у туризмі

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 8.2. Логістичний цикл обслуговування туристів у готелях

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Підготовча стадія

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - В'їзд

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Перебування

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Виїзд

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 8.3. Логістичні потоки та вузли в готельному господарстві

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 8.4. Логістична система управління готелем

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Розділ 9. ІНФОРМАЦІЙНА ЛОГІСТИКА В ТУРИЗМІ

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 9.1. Логістичні інформаційні системи в туризмі, їх принципи побудови та можливості

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 9.2. Інформаційні технології як складові логістично-маркетингової політики в туризмі

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 9.3. Логістично-маркетингові проблеми впровадження інформаційних технологій у практику українського туризму

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 9.4. Туризм: інформаційні технології майбутнього

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Розділ 10. ФІНАНСОВА ЛОГІСТИКА В ТУРИЗМІ

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 10.1. Логістика фінансово-банківських послуг

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 10.2. Грошові потоки в туризмі

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 10.3. Управління фінансовими потоками туристичних фірм

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 10.4. Логістика фінансового планування та прогнозування туристичної діяльності

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Розділ 11. ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА В ТУРИЗМІ

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 11.1. Класифікація транспортних подорожей і транспортних засобів у туризмі

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 11.2. Вибір виду транспорту та компанії-перевізника в логістиці туризму

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 11.3. Логістика повітряного транспорту в туризмі

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 11.4. Логістика автомобільних перевезень у туризмі

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 11.5. Логістика залізничних подорожей

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 11.6. Логістичне забезпечення морських круїзів

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 11.7. Логістична організація річкових круїзів та прогулянок

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Розділ 12. МІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ КОРИДОРИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ)

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 12.1. Інтеграція в Європейську транспортно-логістичну систему як стратегічний вибір України

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 12.2. Розвиток туризму в Україні в контексті розбудови міжнародних транспортних коридорів

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 12.3. Єврологістика та Україна: напрями співпраці в XXI ст

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Розділ 13. ЄВРОЛОГІСТИКА В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ: УКРАЇНСЬКО-ДАВНЬОРИМСЬКИЙ КОНТЕКСТ

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 13.1. Розвиток і дислокація дорожньої мережі Давнього Риму

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 13.2. Проектування та будівництво доріг

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 13.3. Інфраструктура та управління дорогами

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Розділ 14. ЛОГІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ТУРИСТИЧНИХ "ЧУДЕС СВІТУ" ТА УКРАЇНИ

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 14.1. Логістична оцінка класичних "чудес світу"

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Єгипетські піраміди: стародавня будівельна логістика

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - "Висячі сади" Семіраміди у Вавилоні

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Храм Артеміди в Ефесі

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Статуя Зевса в Олімпії

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Галікарнаський мавзолей

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Колос Родоський: споруджений при вході до морського порту

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Александрійський маяк: розміщений на острові Форос біля морського порту

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 14.2. Логістичне оцінювання сучасних "чудес світу"

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Колізей

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Велика китайська стіна

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Статуя Христа в Ріо-де-Жанейро

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Місто давніх інків Мачу-Пікчу

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Піраміда індіанців майя в Чичен-Ітца

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Мавзолей Тадж Махал

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Скельний комплекс Петра

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - 14.3. Логістична оцінка туристичних "чудес" України

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Національний історико-архітектурний заповідник "Кам'янець"

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Національний заповідник "Хортиця"

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Національний дендрологічний парк Софіївка (м. Умань Черкаської обл)

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Києво-Печерська Лавра

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Софія Київська

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Хотинська фортеця

 • Логістика туризму - Смирнов І. Г. - Херсонес Таврійський