Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - ПЕРЕДМОВА

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - Розділ 1. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ КРАЄЗНАВСТВА В УКРАЇНІ

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 1.1. Родовід українського краєзнавства, його давні традиції. Фундатори національного краєзнавства

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 1.2. Особливості розвитку краєзнавства в Галичині

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 1.3. Історія розбудови карпатської туристичної інфраструктури (друга половина XIX ст. -1939 р.)

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 1.4. Розвиток краєзнавства в Українській PCP у 1920-1940-х та повоєнних роках XX ст

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 1.5. Утворення та діяльність Всеукраїнської спілки краєзнавців

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - Розділ 2. ТУРИСТИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО УКРАЇНИ: ОБ'ЄКТ, ПРЕДМЕТ, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 2.1. Сутність та теоретико-методологічні засади національного краєзнавства, взаємозв'язок з іншими дисциплінами

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 2.2. Об'єкт і предмет туристичного краєзнавства

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 2.3. Функції та методи дослідження національного краєзнавства

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 2.4. Джерела національного краєзнавства

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 2.5. Форми краєзнавства і види організації краєзнавчого руху

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - Розділ 3. ТУРИСТИЧНА КАРТОГРАФІЯ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ЗАСІБ ТУРИСТИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 3.1. Зародження і розвиток спеціальної туристичної картографії

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 3.2. Сучасний стан туристичної картографії в Україні

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 3.3. Туристична карта: мета створення, вимоги, що ставляться до туристичної карти

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - Значення географічних карт для науки і практики