Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - ПЕРЕДМОВА

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - Розділ 1. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ КРАЄЗНАВСТВА В УКРАЇНІ

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 1.1. Родовід українського краєзнавства, його давні традиції. Фундатори національного краєзнавства

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 1.2. Особливості розвитку краєзнавства в Галичині

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 1.3. Історія розбудови карпатської туристичної інфраструктури (друга половина XIX ст. -1939 р.)

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 1.4. Розвиток краєзнавства в Українській PCP у 1920-1940-х та повоєнних роках XX ст

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 1.5. Утворення та діяльність Всеукраїнської спілки краєзнавців

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - Розділ 2. ТУРИСТИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО УКРАЇНИ: ОБ'ЄКТ, ПРЕДМЕТ, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 2.1. Сутність та теоретико-методологічні засади національного краєзнавства, взаємозв'язок з іншими дисциплінами

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 2.2. Об'єкт і предмет туристичного краєзнавства

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 2.3. Функції та методи дослідження національного краєзнавства

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 2.4. Джерела національного краєзнавства

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 2.5. Форми краєзнавства і види організації краєзнавчого руху

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - Розділ 3. ТУРИСТИЧНА КАРТОГРАФІЯ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ЗАСІБ ТУРИСТИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 3.1. Зародження і розвиток спеціальної туристичної картографії

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 3.2. Сучасний стан туристичної картографії в Україні

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 3.3. Туристична карта: мета створення, вимоги, що ставляться до туристичної карти

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - Значення географічних карт для науки і практики

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 3.4. Класифікація туристичних карт

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 3.5. Зміст легенди туристичної карти. Спеціальні умовні позначення та їх використання на туристичній карті

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 3.6. Знакування туристичних маршрутів на місцевості

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - Розділ 4. ПРИРОДНІ КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 4.1. Наукова сутність та суспільне значення рекреації у природному середовищі

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 4.2. Потенціал природних краєзнавчо-туристичних ресурсів України

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 4.3. Історія заповідної справи в Україні та поняття про державний природно-заповідний фонд

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 4.4. Класифікація об'єктів природно-заповідного фонду України

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - Науково-дослідна функція

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - Екологічна функція

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - Соціальна функція

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - Природо-пізнавальна функція

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - Культурно-освітня та дидактична функція

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - Ландшафтно-естетична функція

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 4.5. Особливості природно-заповідного фонду Карпатського регіону

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - Розділ 5. ФОРТЕЦІ, ЗАМКИ І МОНАСТИРІ ЯК КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТИЧНІ ОБ'ЄКТИ

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 5.1. Стан краєзнавчої вивченості замків і фортець України

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 5.2. Класифікація оборонних споруд. Законодавство України про охорону культурної спадщини

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 5.3. Характеристика видатних пам'яток фортифікаційного зодчества України

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 5.4. Використання замків і фортець у туризмі

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - Розділ 6. КУРОРТНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 6.1. Природні умови формування бальнеологічних ресурсів України

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 6.2. Історія вивчення та використання мінеральних вод і лікувальних грязей в оздоровчих цілях

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 6.3. Класифікація курортів України

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 6.4. Географія населених пунктів України, віднесених до курортних

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - Розділ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ПЕЧЕР ДЛЯ ЦІЛЕЙ ТУРИЗМУ

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 7.1. Печери як об'єкт краєзнавства. Історія вивчення печер України

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 7.2. Печери України як пам'ятки природи

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 7.3. Використання карстових печер для спелеотуризму, спелеотерапії та інших цілей

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - Розділ 8. МУЗЕЇ ЯК ОБ'ЄКТИ КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 8.1. Музеї - державні та громадські установи, що займаються краєзнавчо-освітньою діяльністю

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 8.2. Роль музеїв у розвитку суспільства

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 8.3. Класифікація музеїв України

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 8.4. Визначні музеї України

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - 8.5. Львів - місто-музей і місто музеїв

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - Висновки

 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л. - Рекомендована література