Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - ВСТУП

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 1.1. Об'єктивна необхідність державного регулювання економіки

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 1.2. Принципи та методи державного регулювання економіки

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 1.3. Функції держави в сучасній ринковій економіці

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Економічні функції держави

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 1.4. Моделі державного регулювання економіки

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 1.5. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 1.6. Суб'єкти і об'єкти державного регулювання економіки

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 1.7. Вади ринку, вади держави

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Розділ 2. ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 2.1. Система та принципи організації органів державного регулювання економіки

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Принципи державного регулювання економіки

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 2.2. Функції та повноваження органів державної влади у сфері економічного регулювання

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Функції і повноваження Президента України

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Функції і повноваження Верховної Ради України

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Функції і повноваження Кабінету Міністрів України

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Структура та порядок формування Кабінету Міністрів України

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 2.3. Центральні органи виконавчої влади в системі органів державного управління

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ)

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 2.4. Функції та повноваження місцевих Державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Структура та порядок формування МДА

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Повноваження місцевих державних адміністрацій

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 2.5. Законність у державному управлінні

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Розділ 3. СИСТЕМА МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 3.1. Сутність і класифікація методів державного управління

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 3.2. Сутність правового регулювання економіки та його інструментарій

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 3.3. Адміністративні методи державного регулювання економіки

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Класифікація адміністративних методів

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 3.4. Економічні методи державного регулювання економіки

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 3.5. Соціально-психологічні методи

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Розділ 4. ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 4.1. Сутність, предмет, об'єкти і суб'єкти соціально-економічного прогнозування у системі державного регулювання економіки. Класифікація прогнозів

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 4.2. Принципи прогнозування

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 4.3. Функції прогнозування

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 4.4. Методи прогнозування

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Розділ 5. ПРОГРАМУВАННЯ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 5.1. Значення програмування у системі державного регулювання економіки

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 5.2. Організація розробки цільових комплексних програм

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Алгоритм розробки програм

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Методи розробки й обгрунтування різних варіантів ЦКП

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 5.3. Реалізація економічних програм

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Розділ 6. МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 6.1. Сутність і значення індикативного планування в системі державного регулювання економіки

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 6.2. Методологія індикативного планування

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Структура державного плану економічного і соціального розвитку України

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 6.3. Методи планування

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 6.4. Формування індикативного плану

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Розділ 7. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 7.1. Структура фінансової системи країни і державна фінансова політика

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 7.2. Державний бюджет України. Доходи і видатки державного бюджету

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 7.3. Податкова політика держави

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 7.4. Грошово-кредитна політика держави. Інфраструктура грошово-кредитної системи

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 7.5. Засоби та заходи грошово-кредитної політики

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 7.6. Ціни як об'єкт та інструмент ДРЕ

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 7.7. Система органів і правова основа державного регулювання цін

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 7.8. Антиінфляційна політика держави

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Розділ 8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇДІЯЛЬНОСТІ

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 8.1. Зміст, засади і види зовнішньоекономічної діяльності

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 8.2. Форми і засоби державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 8.3. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 8.4. Регулювання міжнародних інвестиційних процесів

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 8.5. Платіжний баланс як інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Розділ 9. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ, ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 9.1. Сутність та характеристика структури економіки України

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 9.2. Поняття і визначення структури економіки

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 9.3. Види структурних співвідношень

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 9.4. Методи і заходи реалізації державної структурної політики

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 9.5. Сутність інвестицій та інвестиційної діяльності

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 9.6. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 9.7. Державне регулювання ринку цінних паперів

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Поняття ринку цінних паперів

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Види цінних паперів. Державні цінні папери

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Види ринків цінних паперів

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Учасники ринку цінних паперів

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Інфраструктура РЦП

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Суб'єкти та форми державного регулювання РЦП

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Ринок державних цінних паперів

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Розділ 10. ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ОБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 10.1. Поняття підприємництва, організаційні форми та види підприємницької діяльності

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 10.2. Державне регулювання підприємництва

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 10.3. Конкурентна (антимонопольна) політика держави

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 10.4. Система регулювання і підтримки підприємництва

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 10.5. Державний сектор економіки і державне підприємництво

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Види державних підприємств та їх характеристика

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Розділ 11. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ, РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 11.1. Зміст, засади і види зовнішньоекономічної діяльності

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Державне регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 11.2. Державне регулювання оплати праці

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 11.3. Соціальний захист населення, регулювання доходів та рівня споживання

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 11.4. Державне регулювання розвитку сфери обслуговування населення

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Розділ 12. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 12.1. Сутність і завдання регіональної економічної політика

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 12.2. Суб'єкти, об'єкти та напрями державної регіональної економічної політики (ДРЕП)

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 12.3. Механізми реалізації державної економічної політики

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 12.4. Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 12.5. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку регіонів

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Розділ 13. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ СФЕР ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 13.1. Державне регулювання промислового виробництва

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 13.2. Державне регулювання розвитку агропромислового комплексу

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 13.3. Державне регулювання розвитку і роботи транспорту

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 13.4. Державне регулювання капітального будівництва

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Розділ 14. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 14.1. Сутність природного середовища як об'єкта державного регулювання

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 14.2. Принципи та функції державного регулювання охорони природи та навколишнього природного середовища

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 14.3. Державне екологічне регулювання. Сутність державної екологічної експертизи

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 14.4. Економічний механізм забезпечення охорони навколишнього природного середовища

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 14.5. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Розділ 15. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 15.1. НТП і соціально-економічний розвиток