Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - ВСТУП

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 1.1. Об'єктивна необхідність державного регулювання економіки

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 1.2. Принципи та методи державного регулювання економіки

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 1.3. Функції держави в сучасній ринковій економіці

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Економічні функції держави

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 1.4. Моделі державного регулювання економіки

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 1.5. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 1.6. Суб'єкти і об'єкти державного регулювання економіки

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 1.7. Вади ринку, вади держави

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Розділ 2. ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 2.1. Система та принципи організації органів державного регулювання економіки

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Принципи державного регулювання економіки

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 2.2. Функції та повноваження органів державної влади у сфері економічного регулювання

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Функції і повноваження Президента України

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Функції і повноваження Верховної Ради України

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Функції і повноваження Кабінету Міністрів України

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Структура та порядок формування Кабінету Міністрів України

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 2.3. Центральні органи виконавчої влади в системі органів державного управління

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ)

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 2.4. Функції та повноваження місцевих Державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Структура та порядок формування МДА

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Повноваження місцевих державних адміністрацій

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 2.5. Законність у державному управлінні

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Розділ 3. СИСТЕМА МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 3.1. Сутність і класифікація методів державного управління

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 3.2. Сутність правового регулювання економіки та його інструментарій

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 3.3. Адміністративні методи державного регулювання економіки

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Класифікація адміністративних методів

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 3.4. Економічні методи державного регулювання економіки

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 3.5. Соціально-психологічні методи

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - Розділ 4. ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М. - 4.1. Сутність, предмет, об'єкти і суб'єкти соціально-економічного прогнозування у системі державного регулювання економіки. Класифікація прогнозів