Курс фінансів - Кудряшов В. П

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - ВСТУП

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - Розділ 1. ФІНАНСИ, ЇХ СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 1.1. Фінанси та їх роль в соціально-економічному розвитку

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 1.2. Функції фінансів

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 1.3. Фінансова система та її складові

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 1.4. Фінансова політика та інструменти її проведення

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - Розділ 2. КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 2.1. Форми організації бізнесу та структура капіталу підприємства

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 2.2. Джерела фінансування діяльності суб'єктів господарювання

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - Порядок формування статутного капіталу акціонерного товариства

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - Зміна величини статутного капіталу

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 2.3. Формування доходів і витрат підприємства

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 2.4. Прибуток акціонерного товариства, його розподіл та використання

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - Методика розрахунку доходів на акцію

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - Розділ 3. ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 3.1. Цінні папери та їх функції

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 3.2. Характеристика основних видів цінних паперів

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 3.3. Форми випуску цінних паперів

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 3.4. Операції з цінними паперами та порядок їх проведення

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - Розділ 4. ПОДАТКОВА СИСТЕМА І ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 4.1. Оподаткування та його функції

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 4.2. Податкова система і принципи її побудови

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 4.3. Характеристика податкової системи України

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 4.4. Податкова політика та напрями реформування податкової системи України

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - Розділ 5. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ