Курс фінансів - Кудряшов В. П

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - ВСТУП

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - Розділ 1. ФІНАНСИ, ЇХ СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 1.1. Фінанси та їх роль в соціально-економічному розвитку

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 1.2. Функції фінансів

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 1.3. Фінансова система та її складові

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 1.4. Фінансова політика та інструменти її проведення

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - Розділ 2. КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 2.1. Форми організації бізнесу та структура капіталу підприємства

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 2.2. Джерела фінансування діяльності суб'єктів господарювання

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - Порядок формування статутного капіталу акціонерного товариства

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - Зміна величини статутного капіталу

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 2.3. Формування доходів і витрат підприємства

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 2.4. Прибуток акціонерного товариства, його розподіл та використання

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - Методика розрахунку доходів на акцію

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - Розділ 3. ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 3.1. Цінні папери та їх функції

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 3.2. Характеристика основних видів цінних паперів

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 3.3. Форми випуску цінних паперів

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 3.4. Операції з цінними паперами та порядок їх проведення

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - Розділ 4. ПОДАТКОВА СИСТЕМА І ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 4.1. Оподаткування та його функції

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 4.2. Податкова система і принципи її побудови

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 4.3. Характеристика податкової системи України

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 4.4. Податкова політика та напрями реформування податкової системи України

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - Розділ 5. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 5.1. Державні фінанси та їх структура

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 5.2. Державні цільові фонди та їх класифікація

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 5.3. Державні підприємства та їх фінансова діяльність

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - Розділ 6. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 6.1. Державний бюджет і фінансування державних програм

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 6.2. Бюджетна система України та її складові

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 6.3. Місцеві бюджети і бюджетне регулювання

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - Розділ 7. ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ДОХОДАМИ І ВИДАТКАМИ

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 7.1. Джерела формування доходів державного бюджету

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 7.2. Видатки державного бюджету та їх класифікація

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 7.3. Критерії ефективності витрачання бюджетних коштів

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 7.4. Організація касового обслуговування державного бюджету

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - Розділ 8. ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ТА НАПРЯМИ ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 8.1. Державне соціальне страхування та його організаційні форми

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 8.2. Пенсійна система України і напрями її перебудови

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 8.3. Джерела формування доходів і структура видатків Пенсійного фонду України

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - Розділ 9. ФІНАНСОВІ ОСНОВИ ОРЕНДИ, ЛІЗИНГУ І КОНЦЕСІЙ

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 9.1. Оренда державного майна і порядок її проведення

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 9.2. Орендна плата та її складові

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 9.3. Лізинг і лізингові платежі

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 9.4. Фінансові операції при передачі майна в концесію

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - Розділ 10. ПРИВАТИЗАЦІЯ МАЙНА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 10.1. Приватизація державного майна та порядок її проведення

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 10.2. Способи приватизації майна державних підприємств

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 10.3. Визначення ціни об'єктів приватизації

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 10.4. Способи продажу державної частки акцій ВАТ

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - Розділ 11. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 11.1. Дефіцит державного бюджету і джерела його фінансування

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 11.2. Державний кредит і його основні форми

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 11.3. Державні гарантії та умови їх надання

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - Розділ 12. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ І БОРГОВА ПОЛІТИКА

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 12.1. Державний борг та його класифікація

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 12.2. Характеристика державного боргу України

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 12.3. Боргова політика і управління державним боргом

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - Розділ 13. ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 13.1. Ресурси домогосподарств та джерела їх формування

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 13.2. Витрати домогосподарств і їх складові

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 13.3. Фінансові операції домогосподарств

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - Розділ 14. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 14.1. Міжнародні фінансові операції та їх класифікація

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 14.2. Іноземні інвестиції, їх залучення і використання в Україні

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 14.3. Проведення фінансових операцій в особливих зонах

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 14.4. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - Розділ 15. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА МІЖНАРОДНА ЛІКВІДНІСТЬ УКРАЇНИ

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 15.1. Поточні операції та їх складові

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 15.2. Операції з капіталом та фінансові операції

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 15.3. Структура платіжного балансу України

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 15.4. Міжнародна ліквідність та міжнародна інвестиційна позиція України

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - Розділ 16. ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 16.1. Державна фінансова політика та напрями її проведення

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 16.2. Бюджетна політика та її інструменти

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 16.3. Державний фінансовий апарат і його структура

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - 16.4. Функції Міністерства фінансів України

 • Курс фінансів - Кудряшов В. П. - СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ