Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - Вступ

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - Розділ 1. СУТЬ І ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРНОГО РИНКУ

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 1.1. Поняття, економічний зміст і класифікація ринків

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 1.2. Особливості товарного ринку

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 1.3. Форми і методи регулювання товарного ринку

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - Розділ 2. СУТЬ І ЗМІСТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТОВАРНОГО РИНКУ

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 2.1 Суть інфраструктури ринку

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 2.2. Характеристика основних елементів інфраструктури товарного ринку

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 2.3. Проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - Розділ 3. ПРИНЦИПИ Й ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ НА ТОВАРНОМУ РИНКУ

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 3.1. Маркетингові посередники як основа інфраструктури товарного ринку. Роль торгівлі в розвитку ринкової економіки

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 3.2. Особливості маркетингової діяльності торговельних посередників на товарному ринку

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - Розділ 4. МАКРООРГАНІЗАЦІЯ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 4.1. Суть і місце оптової торгівлі в ринковому процесі

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 4.2. Основні види оптових посередників

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 4.3. Зарубіжний досвід організації оптово-посередницької діяльності на товарному ринку

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - Розділ 5. ПІДПРИЄМСТВА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 5.1. Види оптових підприємств, що функціонують на товарному ринку

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 5.2. Організаційні структури підприємств оптової торгівлі, їх завдання, функції і напрям діяльності

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - Розділ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТОВАРНОМУ РИНКУ

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 6.1. Організація оптових закупівель товарів

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 6.2. Організація оптового продажу товарів покупцям

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 6.3. Кооперація в оптовій торгівлі

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 6.4. Характеристика договірних взаємовідносин між виробниками й оптовими посередниками

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - Розділ 7. ВИРОБНИЧА І ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 7.1. Суть виробничої діяльності у сфері обігу

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 7.2. Характеристика транспортно-експедиційної діяльності

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - Розділ 8. ТОРГОВО-ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТОВАРНОМУ РИНКУ

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 8.1. Принципи організації торгово-посередницької діяльності на товарному ринку

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 8.2. Визначення обсягів торгово-посередницької діяльності

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 8.3. Ціноутворення в торгово-посередницькій діяльності

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - Розділ 9. ІНФОРМАЦІЙНА Й ОРГАНІЗАЦІЙНО-КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 9.1. Суть і призначення інформаційної й організаційно-комерційної діяльності

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 9.2. Умови надання інформаційних і організаційно-комерційних послуг

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - Розділ 10. РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 10.1. Суть і види роздрібної торгівлі

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 10.2. Види роздрібних торговельних підприємств

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 10.3. Маркетингові рішення в роздрібній торгівлі

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - Розділ 11. ОРГАНІЗАТОРИ ОПТОВОГО ОБІГУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 11.1. Товарна біржа як організатор оптової торгівлі

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 11.1.1 Роль бірж в ринковій економіці

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 11.1.2. Еволюція біржової торгівлі

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 11.1.3. Види бірж і основні функції, що виконуються біржами

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 11.1.4. Регулювання біржової діяльності

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 11.1.5. Учасники біржових торгів

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 11.1.6. Управління біржею

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 11.1.7. Характеристика біржового товару

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 11.1.8. Механізм ведення біржового торгу

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 11.1.9. Види біржових операцій

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 11.1.10. Цілі здійснення біржових операцій

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 11.2. Аукціони: суть, види, порядок проведення

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 11.3. Виставки та ярмарки - суть, цілі, види, порядок проведення

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 11.4. Оптові продовольчі ринки в комплексі інфраструктури товарного ринку

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - Розділ 12. ЛІЗИНГ

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 12.1. Суть лізингової діяльності

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 12.2. Види і форми лізингу

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 12.3. Правові аспекти й економічні основи лізингової діяльності

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 12.5. Досвід організації лізингових операцій в Україні

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - Розділ 13. ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПРОДАЖ

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 13.1. Суть і завдання персонального продажу товарів

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 13.2. Основні етапи ефективного персонального продажу та їх зміст

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 13.3. Залучення, відбір і організація роботи торгових агентів для здійснення персональних продажів товарів

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - Список літератури