Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - Вступ

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - Розділ 1. СУТЬ І ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРНОГО РИНКУ

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 1.1. Поняття, економічний зміст і класифікація ринків

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 1.2. Особливості товарного ринку

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 1.3. Форми і методи регулювання товарного ринку

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - Розділ 2. СУТЬ І ЗМІСТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТОВАРНОГО РИНКУ

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 2.1 Суть інфраструктури ринку

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 2.2. Характеристика основних елементів інфраструктури товарного ринку

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 2.3. Проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - Розділ 3. ПРИНЦИПИ Й ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ НА ТОВАРНОМУ РИНКУ

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 3.1. Маркетингові посередники як основа інфраструктури товарного ринку. Роль торгівлі в розвитку ринкової економіки

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 3.2. Особливості маркетингової діяльності торговельних посередників на товарному ринку

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - Розділ 4. МАКРООРГАНІЗАЦІЯ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 4.1. Суть і місце оптової торгівлі в ринковому процесі

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 4.2. Основні види оптових посередників

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 4.3. Зарубіжний досвід організації оптово-посередницької діяльності на товарному ринку

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - Розділ 5. ПІДПРИЄМСТВА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 5.1. Види оптових підприємств, що функціонують на товарному ринку

 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І. - 5.2. Організаційні структури підприємств оптової торгівлі, їх завдання, функції і напрям діяльності