Цивільне право - Майданик P. A

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Вступ

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Розділ І. Вступ до приватного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Глава 1. Поняття права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 1. Класифікація значень права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 2. Право як триєдина єдність

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 3. Загальносоціальне (природне)право

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 4. Право як спеціально-юридична категорія

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 5. Ознаки і визначення поняття права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Глава 2. Дуалізм і система права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 1. Еволюція дуалізму права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 2. Основні концепції дуалізму права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 3. Сучасні тенденції дуалізму права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 4. Дуалізм приватного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 5. Структура системи права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Глава 3. Цивільне право як приватне право

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 1. Еволюція концепції приватного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 2. Українське приватне право і тлумачення приватного права та цивільного права європейським судом з прав людини

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 3. Поняття і система вітчизняного приватного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 4. Концепція цивільного права як галузі вітчизняного приватного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 5. Кореляція сфер права і міжгалузеві зв'язки цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Розділ II. Загальні положення цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Глава 4. Цивільне право як галузь права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 1. Поняття цивільного права як галузі права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 2. Предмет цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Характер і структура предмета цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Майнові відносини

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Особисті немайнові відносини

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Зобов'язальні та абсолютні відносини (речові та виключні) як предмет цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Корпоративні відносини. Поняття корпоративних відносин

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Корпоративні та зобов'язальні відносини

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Правова природа і місце корпоративних правовідносин

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Немайнові оборотоздатні відносини в цивільному праві

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Організаційні цивільні відносини. Поняття організаційних відносин

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Місце та правова природа організаційних правовідносин

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Організаційні відносини та організаційні/комплексні договори

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Договірні зобов'язання немайнового змісту

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Співвідношення цивільних і філософських зобов'язань та публічних обов'язків

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Цивільне право і публічний обов'язок

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Визначення поняття цивільних відносин

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 3. Метод цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 4. Інтерес у цивільному праві

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 5. Функції цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Глава 5. Принципи цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 1. Поняття та класифікація принципів права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 2. Принципи дозвільної спрямованості цивільно-правового регулювання і рівності правового режиму для всіх суб'єктів цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 3. Неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 4. Неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, установлених конституцією України та законом

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 5. Свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 6. Свобода договору

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 7. Судовий захист цивільного права та інтересу

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 8. Принцип справедливості, добросовісності і розумності

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 9. Принцип неприпустимості зловживання цивільним правом

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 10. Принцип пропорційності (співрозмірності) між обмеженнями та цілями цивільних прав

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Принцип пропорційності (співрозмірності) як загальний принцип права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Межі та умови застосування принципу пропорційності (співрозмірності) як елемент методології цього принципу

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Цивільно-правові конструкції здійснення принципу пропорційності (співрозмірності)

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Глава 6. Цивільне право і суміжні галузі права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 1. Цивільне і сімейне право

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 2. Цивільне і господарське право

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 3. Цивільне і трудове право

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Співвідношення сучасної методології цивільних і трудових відносин

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Співвідношення системи трудових і цивільних правовідносин

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 4. Цивільне право і міжнародне приватне право

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 5. Цивільні і публічні правовідносини

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 6. Цивільне та адміністративне право

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Глава 7. Система і систематизація цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 1. Система цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Поняття та значення системи цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Загальна частина цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Особлива частина і підгалузі цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Інститути та інші структурні підрозділи цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Систематизація цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 2. Тенденції кодифікації в праві України

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 3. Актуальні питання систематизації галузі цивільного законодавства

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Цивільне право і законодавство у сфері охорони здоров'я

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Цивільне право і державна реєстрація речових прав на нерухоме майно

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Цивільне право і законодавство в сфері освіти

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Цивільне право і нотаріат

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Глава 8. Цивільне право як наука і навчальна дисципліна

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 1. Поняття цивістики

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 2. Місце цивілістики в правознавстві

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 3. Предмет науки цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 4. Завдання науки цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 5. Методологія науки цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Поняття і зміст методології цивілістики

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 6. Методологія цивілістичних досліджень

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Цивілістичні дослідження як вид наукового пізнання

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Особливості методології цивілістичних досліджень

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 7. Розвиток української науки цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Дореволюційна цивілістика

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Радянська наука цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 8. Сучасна українська наука цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 9. Наукові школи цивільного права в Україні

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Поняття і значення школи цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Основні школи цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Школа природного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Історична школа права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Психологічна школа права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Школа позитивного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Школа соціологічного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Цивілізаційна (культурологічна) школа права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Тенденції розвитку української цивілістичної науки

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 10. Цивілістична наука в київському національному університеті імені Тараса Шевченка

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Цивілістична школа в Імператорському університеті св. Володимира

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Київська цивілістична школа в радянський період

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Сучасний етап цивілістичної науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 11. Цивільне право як навчальна дисципліна

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Поняття навчальної дисципліни цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Система навчального курсу цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Глава 9. Джерела цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 1. Поняття і види джерел права в загальній теорії права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 2. Поняття і види джерел цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 3. Поняття та структура цивільного законодавства

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Поняття цивільного законодавства

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Структура цивільного законодавства

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 4. Ієрархія та співвідношення актів цивільного законодавства

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Ієрархія актів цивільного законодавства

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Співвідношення норм ЦК і ГК України

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 5. Закони, які регулюють цивільні відносини

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Конституція України як основа цивільного законодавства

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Цивільний кодекс України як основний акт цивільного законодавства

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 6. Поняття і види підзаконних актів цивільного законодавства

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 7. Правовий звичай як джерело цивільного права України

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Еволюція правового звичаю як джерела права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Концепції правового звичаю

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Поняття правового звичаю як джерела цивільного права України

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Місце правових звичаїв у системі джерел цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Відмежування правового звичаю від інших усталених правил поведінки (традицій, узвичаєння, прийнятого/заведеного порядку тощо)

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Класифікація та форми вираження правового звичаю

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 8. Загальновизнані принципи і норми міжнародного права та міжнародні договори України як джерело цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 9. Судовий прецедент як джерело цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Практика Європейського суду з прав людини як джерело українського права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Місце судового прецеденту в системі джерел українського права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Роль керівних вказівок вищих судів у формуванні судової практики

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 10. Роль судової практики і доктрини права в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні цивільного законодавства

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 11. Дія цивільного законодавства у часі, просторі і за колом осіб

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Дія цивільного законодавства у просторі і за колом осіб

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Зворотна дія цивільного закону

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Переживаюча дія цивільного закону

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 12. Застосування цивільного законодавства за аналогією

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Поняття інституту аналогії в праві (юридичної аналогії)

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Інститут юридичної аналогії в окремих галузях права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Форми, умови застосування та зміст аналогії в цивільному праві

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 13. Тлумачення цивільно-правових норм

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Глава 10. Загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 1. Основні цивільно-правові системи сучасності

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Поняття цивільно-правової системи (сім'ї)

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Основні ознаки або компоненти цивільно-правової системи

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Класифікація основних правових систем

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Тенденції розвитку і місце цивільного права України в правових системах сучасності

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 2. Континентальна система права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Характерні риси континентальної системи права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Романська і германська підсистеми

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Речове право

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Зобов'язальне право

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Виключні права (інтелектуальна власність)

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Спадкове право

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 3. Англо-американська система права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Особливості англо-американської системи права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Джерела права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Особи

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Власність (property, ownership)

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Договірне і деліктне право

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 4. Система змішаного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Латиноамериканське цивільне право

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Місце латиноамериканського права в правових системах сучасності

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Джерела латиноамериканського права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Структура цивільного латиноамериканського права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Гармонізація приватного права в Латинській Америці

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Скандинавське цивільне право

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Місце скандинавської правової сім'ї в правових системах сучасності

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Гармонізація та уніфікація скандинавського приватного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Джерела сучасного скандинавського приватного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Структура скандинавського приватного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 5. Релігійна система права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Іудейське (єврейське) право

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Особливості іудейською права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Джерела і структура іудейського права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Індуське право

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Релігійно-філософські і соціальні засади індуського права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Джерела індуського права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Регулювання індуським правом приватних відносин

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Джерела і структура індійського права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Ісламське право

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Специфіка ісламського права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Джерела ісламського права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Регулювання ісламським правом приватних відносин

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 6. Традиційна система права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Південно-східне азіатське звичаєве право

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Племінне право американських індійців

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Африканське звичаєве право

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Джерела сучасного африканського права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Регулювання сучасним африканським звичаєвим правом приватних відносин

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 7. Традиційно-етична система

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Загальні положення

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Китайське право

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Філософські засади китайського права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Характер сучасної правової системи Китаю

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Джерела сучасного права Китаю

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Структура сучасного приватного права Китаю

 • 1 2