Цивільне право - Майданик P. A

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Вступ

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Розділ І. Вступ до приватного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Глава 1. Поняття права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 1. Класифікація значень права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 2. Право як триєдина єдність

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 3. Загальносоціальне (природне)право

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 4. Право як спеціально-юридична категорія

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 5. Ознаки і визначення поняття права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Глава 2. Дуалізм і система права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 1. Еволюція дуалізму права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 2. Основні концепції дуалізму права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 3. Сучасні тенденції дуалізму права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 4. Дуалізм приватного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 5. Структура системи права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Глава 3. Цивільне право як приватне право

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 1. Еволюція концепції приватного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 2. Українське приватне право і тлумачення приватного права та цивільного права європейським судом з прав людини

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 3. Поняття і система вітчизняного приватного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 4. Концепція цивільного права як галузі вітчизняного приватного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 5. Кореляція сфер права і міжгалузеві зв'язки цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Розділ II. Загальні положення цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Глава 4. Цивільне право як галузь права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 1. Поняття цивільного права як галузі права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 2. Предмет цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Характер і структура предмета цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Майнові відносини

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Особисті немайнові відносини

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Зобов'язальні та абсолютні відносини (речові та виключні) як предмет цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Корпоративні відносини. Поняття корпоративних відносин

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Корпоративні та зобов'язальні відносини

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Правова природа і місце корпоративних правовідносин

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Немайнові оборотоздатні відносини в цивільному праві

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Організаційні цивільні відносини. Поняття організаційних відносин

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Місце та правова природа організаційних правовідносин

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Організаційні відносини та організаційні/комплексні договори

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Договірні зобов'язання немайнового змісту

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Співвідношення цивільних і філософських зобов'язань та публічних обов'язків

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Цивільне право і публічний обов'язок

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Визначення поняття цивільних відносин

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 3. Метод цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 4. Інтерес у цивільному праві

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 5. Функції цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Глава 5. Принципи цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 1. Поняття та класифікація принципів права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 2. Принципи дозвільної спрямованості цивільно-правового регулювання і рівності правового режиму для всіх суб'єктів цивільного права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 3. Неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 4. Неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, установлених конституцією України та законом

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 5. Свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 6. Свобода договору

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 7. Судовий захист цивільного права та інтересу

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 8. Принцип справедливості, добросовісності і розумності

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 9. Принцип неприпустимості зловживання цивільним правом

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 10. Принцип пропорційності (співрозмірності) між обмеженнями та цілями цивільних прав

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Принцип пропорційності (співрозмірності) як загальний принцип права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Межі та умови застосування принципу пропорційності (співрозмірності) як елемент методології цього принципу

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Цивільно-правові конструкції здійснення принципу пропорційності (співрозмірності)

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Глава 6. Цивільне право і суміжні галузі права

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 1. Цивільне і сімейне право

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 2. Цивільне і господарське право

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 3. Цивільне і трудове право

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Співвідношення сучасної методології цивільних і трудових відносин

 • Цивільне право - Майданик P. A. - Співвідношення системи трудових і цивільних правовідносин

 • Цивільне право - Майданик P. A. - 4. Цивільне право і міжнародне приватне право

 • 1