Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - ПЕРЕДМОВА

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - ТЕМА І. АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 1.1. Поняття аудиторської діяльності та її правове забезпечення

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - За національним законодавством

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Залежно від історичних стадій розвитку

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Залежно від типу клієнтів

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - За об'єктами

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Схема процесу аудиту фінансової звітності

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - За ініціативою здійснення

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Залежно від тривалості співпраці "клієнт-аудит"

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - По відношенню до атестації

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 1.2. Суб'єкти аудиторської діяльності

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Фізичні особи

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Юридичні особи

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Право суб'єктів аудиторської діяльності

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Обов'язки суб'єктів аудиторської діяльності

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Відповідальність суб'єктів аудиторської діяльності

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 1.3. Управління аудиторською діяльністю

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Управління аудиторською діяльністю в Україні

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Спілка аудиторів України

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Аудиторська палата України

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Порядок формування АПУ

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Функції АПУ

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Засідання та прийняття рішень АПУ

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Секретаріат АПУ

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Наглядова рада

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Регіональні відділення АПУ

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Кошти АПУ

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - ТЕМА ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 2.1. Персонал суб'єктів аудиторської діяльності

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Персонал аудиторських фірм

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Завдання та обов'язки аудитора в аудиторській фірмі

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Внутрішні нормативні документи, що регулюють організацію роботи з персоналом

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Трудовий договір

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Форма трудового договору

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 2.2. Підвищення кваліфікації та пересертифікація аудиторів

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Порядок організації постійного обов'язкового вдосконалення професійних знань сертифікованих аудиторів

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 2.3. Організація праці персоналу та її оплата

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Форми і системи заробітної плати

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 2.4. Контроль якості роботи аудиторів

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Внутрішній контроль якості аудиторських послуг

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Контроль основного аудитора

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Контроль адміністрації

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Умови доведенні аудитором якісного виконання послуг

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - ТЕМА ІІІ. ПЛАНУВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 3.1. Необхідність у плануванні аудиторської діяльності

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 3.2. Планування аудиторської діяльності

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Методи планування

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Нормативно база планування

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Види планів

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - План обсягу аудиторських послуг

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Зміст і завдання плану праці й заробітної плати

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Планування кількості персоналу

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Планування фонду заробітної плати

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Розробка плану доходів і витрат

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 3.3. Планування конкретної аудиторської перевірки

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Необхідність планування

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Мета планування

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Документальне оформлення

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Фактори, які впливають на формування загального плану

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Складання загального плану

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Етапи планування

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Оцінка системи внутрішнього контролю

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Загальний план

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Програма може передбачати такі об'єкти аудиту

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - ТЕМА ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 4.1. Поняття і види аудиторських послуг

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Консультаційні послуга

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Консультування в галузі фінансів

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Консультування малих підприємств

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 4.2. Клієнти аудиторських фірм (аудиторів), процедури їх вибору та погодження

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Типи клієнтів

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Процедура вибору клієнта

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Попереднє обстеження

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 4.3. Договір на проведення аудиту

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Порядок укладання договору

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Положення, які містить поговір

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Структура договору

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 4.4. Документування аудиторських послуг

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Суть робочої документації

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Суть, структура та види аудиторських висновків

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Структура аудиторського висновку

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Позитивний висновок

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Умовно-позитивний висновок

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Звіт аудитора керівництву суб'єкта господарювання

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - ТЕМА V. МЕТОДИКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 5.1. Методика проведення загального аудиту

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Метод і методичні прийоми аудиту

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Методичні прийоми проведення аудиторської перевірки

 • 1