Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - ПЕРЕДМОВА

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - ТЕМА І. АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 1.1. Поняття аудиторської діяльності та її правове забезпечення

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - За національним законодавством

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Залежно від історичних стадій розвитку

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Залежно від типу клієнтів

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - За об'єктами

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Схема процесу аудиту фінансової звітності

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - За ініціативою здійснення

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Залежно від тривалості співпраці "клієнт-аудит"

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - По відношенню до атестації

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 1.2. Суб'єкти аудиторської діяльності

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Фізичні особи

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Юридичні особи

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Право суб'єктів аудиторської діяльності

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Обов'язки суб'єктів аудиторської діяльності

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Відповідальність суб'єктів аудиторської діяльності

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 1.3. Управління аудиторською діяльністю

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Управління аудиторською діяльністю в Україні

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Спілка аудиторів України

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Аудиторська палата України

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Порядок формування АПУ

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Функції АПУ

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Засідання та прийняття рішень АПУ

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Секретаріат АПУ

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Наглядова рада

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Регіональні відділення АПУ

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Кошти АПУ

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - ТЕМА ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 2.1. Персонал суб'єктів аудиторської діяльності

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Персонал аудиторських фірм

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Завдання та обов'язки аудитора в аудиторській фірмі

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Внутрішні нормативні документи, що регулюють організацію роботи з персоналом

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Трудовий договір

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Форма трудового договору

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 2.2. Підвищення кваліфікації та пересертифікація аудиторів

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Порядок організації постійного обов'язкового вдосконалення професійних знань сертифікованих аудиторів

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 2.3. Організація праці персоналу та її оплата

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Форми і системи заробітної плати

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 2.4. Контроль якості роботи аудиторів

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Внутрішній контроль якості аудиторських послуг

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Контроль основного аудитора

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Контроль адміністрації

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Умови доведенні аудитором якісного виконання послуг

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - ТЕМА ІІІ. ПЛАНУВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 3.1. Необхідність у плануванні аудиторської діяльності

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 3.2. Планування аудиторської діяльності

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Методи планування

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Нормативно база планування

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Види планів

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - План обсягу аудиторських послуг

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Зміст і завдання плану праці й заробітної плати

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Планування кількості персоналу

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Планування фонду заробітної плати

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Розробка плану доходів і витрат

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 3.3. Планування конкретної аудиторської перевірки

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Необхідність планування

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Мета планування

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Документальне оформлення

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Фактори, які впливають на формування загального плану

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Складання загального плану

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Етапи планування

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Оцінка системи внутрішнього контролю

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Загальний план

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Програма може передбачати такі об'єкти аудиту

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - ТЕМА ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 4.1. Поняття і види аудиторських послуг

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Консультаційні послуга

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Консультування в галузі фінансів

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Консультування малих підприємств

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 4.2. Клієнти аудиторських фірм (аудиторів), процедури їх вибору та погодження

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Типи клієнтів

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Процедура вибору клієнта

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Попереднє обстеження

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 4.3. Договір на проведення аудиту

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Порядок укладання договору

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Положення, які містить поговір

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Структура договору

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 4.4. Документування аудиторських послуг

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Суть робочої документації

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Суть, структура та види аудиторських висновків

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Структура аудиторського висновку

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Позитивний висновок

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Умовно-позитивний висновок

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Звіт аудитора керівництву суб'єкта господарювання

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - ТЕМА V. МЕТОДИКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 5.1. Методика проведення загального аудиту

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Метод і методичні прийоми аудиту

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Методичні прийоми проведення аудиторської перевірки

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Методичні прийоми організації аудиторської перевірки

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Методика аудиту

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Нормативна база та її використання в аудиті

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Особливості облікової політики

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Використання методу стратифікації в аудиті

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 5.2. Загальний огляд фінансової звітності підприємства

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Склад та елементи фінансової звітності

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Якісні характеристики фінансової звітності

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 5.3. Формальна та аналітична перевірка звітності

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Формальна перевірка звітності

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Аналітична перевірка звітності

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Загально оцінка фінансового стану підприємства і зміни його фінансових показників зо звітним період

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Аналіз платоспроможності й фінансової стійкості підприємства

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Фінансові коефіцієнти

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Аналіз кредитоспроможності й ліквідності балансу підприємства

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 5.4. Перевірка правильності складання фінансової звітності

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Перевірка правильності складання балансу

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Перевірка правильності складанні балансу

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Перевірка правильності відображення в балансі необоротних засобів

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Перевірка правильності відображенні в балансі фінансових інвестицій

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Перевірка правильності відображення в балансі запасів

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Перевірка правильності відображення в балансі незавершеного виробництва

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Перевірка правильності відображення в балансі готової продукції

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Перевірка правильності відображення в балансі залишків грошових коштів та дебіторської заборгованості

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Перевірка достовірності відображення в балансі поточних зобов'язань

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Перевірка правильності відображенні в балансі власного капітану

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - ТЕМА VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 6.1. Внутрішній контроль: суть, класифікація, об'єкти і суб'єкти

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Суть внутрішнього контролю

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Завдання контролю

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Класифікація внутрішнього контролю

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Управлінський персонал та спеціалісти

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Обліковий персонал

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Рада акціонерного товариства (наглядова рада)

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Ревізійна комісія акціонерного товариства

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Ревізійна комісія товариства з обмеженою відповідальністю

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 6.2. Внутрішній аудит: суть, об'єкти та суб'єкти

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Суть внутрішнього аудиту

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Суб'єкти внутрішнього аудиту

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Організація діяльності

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Етика працівників внутрішнього аудиту

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 6.3. Методичні прийоми внутрішнього аудиту

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Контрольний запуск сировини та матеріалів

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Етапи внутрішнього аудиту

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Звітні документи

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Вжиття заходів щодо усунення виявлених аудитом недоліків і порушень

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Відповідальність винних осіб

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Вилучення документів

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Відшкодуванні матеріальних збитків

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Облік роботи внутрішнього аудитора

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 6.4. Взаємозв'язок внутрішнього та зовнішнього аудиту

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - ТЕМА VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ В КОМП'ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 7.1. Програмне забезпечення для аудитора

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Юридичні бази даних із законодавства

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Довідники

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Електронні таблиці

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Бухгалтерські програми

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 7.2. Методика проведення аудиту в умовах КОД

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 7.3. Організація і вимоги до аудиту в умовах КОД

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Оцінка ризику ефективності контролю в комп'ютерному середовищі

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Процедури контролю вхідних даних

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Офіційне прийняття і підтвердженні вхідних даних

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Підготовка даних

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Процеси редагування

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Виправлення помилок і поверненні даних на обробку

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Контроль файлів і операторів

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Проблеми, пов'язані з використанням комп'ютеризованих систем

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - ТЕМА VІІІ. АУДИТ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ І ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 8.1. Мета й завдання аудиту установчих документів і власного капіталу

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 8.2. Особливості нормативної бази аудиту установчих документів і власного капіталу

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Основні відмінності формування статутного фонду підприємств різних форм власності

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Резервний капітал

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 8.3. Аудит установчих документів і власного капіталу

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Предметна область дослідження

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Види робіт і процедури аудиту власного капіталу

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Вивчення й оцінка системи внутрішнього контролю

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Типові помилки і факти шахрайства

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - ТЕМА ІХ. АУДИТ ГОТІВКОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 9.1. Особливості нормативної бази готівково-розрахункових операцій

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Порядок організації готівкових розрахунків

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Документальне оформленні касових операцій

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Застосування РР0

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Вимоги по дотриманню ліміту каси

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Розрахунки готівкою

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Підзвітні готівкові суми

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 9.2. Внутрішній та зовнішній контроль за дотриманням порядку ведення операцій із готівкою

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Перевірка ведення касової книги та касових документів

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Перевірка оприбуткування надходжень готівки

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Перевірка дотримання встановлених лімітів каси

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Контроль зо видачею значних сум готівки

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Перевірка витрачання готівки з виручки на виплати, пов'язані з оплатою праці

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Перевірка дотримання порядку видачі готівки під звіт та її використання

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Перевірка дотримання граничних обмежень на здійснення готівкових розрахунків

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Підсумкові документи зо результатами перевірки

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 9.3. Аудит готівково-розрахункових операцій

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - ТЕМА Х. АУДИТ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 10.1. Мета і завдання аудиту безготівкових розрахунків

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 10.2. Особливості нормативної бази безготівкових розрахунків

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 10.3. Предметна область аудиторського дослідження

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Характеристика рахунків зо відображенням вексельних операцій

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 10.4. Аудит безготівкових розрахунків

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 10.5. Аудит дебіторської заборгованості та зобов'язань

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Програма аудиту дебіторської заборгованості та зобов'язань

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Етапи перевірки

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 10.6. Аудит зобов'язань перед банками

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Мета і завдання аудиту зобов'язань перед банками

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Особливості нормативної бази

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - ТЕМА ХІ. АУДИТ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ І КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 11.1. Мета й завдання аудиту необоротних активів і капітальних інвестицій

 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Завдання аудиту основних засобів та нематеріальних активів

 • 1 2