Менеджмент туризму - Кіптенко В. К

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - ПЕРЕДМОВА

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Розділ 1. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 1.1. Організаційно-управлінський процес у туризмі

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 1.2. Основні поняття й управлінські категорії туризму

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 1.2.1. Туристична послуга

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 1.2.2. Туристичний продукт

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 1.3. Історичні й сучасні інструменти управління

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 1.3.1. Ринкова сутність туризму

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 1.3.2. Попит у сфері туризму

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 1.3.3. Туристична пропозиція

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 1.4. Особливості менеджменту в туризмі

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Розділ 2. ЕВОЛЮЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 2.1. Розвиток менеджменту і туризму як сфер людської діяльності

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 2.2. Індустріальні відносини і менеджмент туризму

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 2.3. Розвиток менеджменту на етапі становлення соціального туризму

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 2.4. Розвиток менеджменту і туризму у другій половині XX ст

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 2.5. Сучасні детермінанти менеджменту туризму

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 2.6. Оптимальність наукових підходів менеджменту в управлінні туристичною діяльністю

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Розділ 3. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ В ТУРИЗМІ

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 3.1. Поняття про систему туризму

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Економіка і туризм

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Екологія і туризм

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Соціальне середовище і туризм

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Політика і туризм

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Технологія і туризм

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Міжнародне середовище туристичної діяльності

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 3.2. Керуюча підсистема (суб'єкт) управління в туризмі

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 3.2.1. Мотивація туристів

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 3.2.2. Фактори туристичної мотивації

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Конфесія

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Відпустка

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Активність

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Вартість турпродукту

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 3.2.3. Типи туристів

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 3.2.4. Види і форми туризму

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Туризм з метою відпочинку

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Туризм з метою ознайомлення з культурою

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 3.3. Об'єкт управління в туризмі

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 3.3.1. Туристичний регіон як об'єкт управління в туризмі

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 3.3.1.1. Поняття про туристичний регіон

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 3.3.1.2. Туристичний регіон і туристичний продукт-місце

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 3.3.1.3. Наукові підходи до управління туристичним регіоном

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 3.3.2. Туристичні організації як об'єкт управління

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 3.3.2.1. Сутність діяльності туристичних організацій

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 3.3.2.2. Функції туристичних організацій

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 3.3.2.3. Регіональна політика у сфері туризму

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 3.3.3. Туристичні підприємства

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Туроператор

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Турпосередник

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Обсяги роботи турпосередників

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Розділ 4. УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМ І ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ У ТУРИЗМІ

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 4.1. Внутрішнє середовище в туризмі

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 4.2. Цілепокладання в туризмі

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 4.3. Організаційні структури управління в туризмі

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 4.3.1. Поняття про організаційну структуру управління

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 4.3.2. Типи організаційних структур

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Ієрархічна структура

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Органічна структура

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Лінійна структура

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Функціональна структура

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 4.3.3. Проектування організаційних структур управління туризмом

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 4.4. Зовнішнє середовище туристичної діяльності

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 4.5. Мікросередовище туристичної організації

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 4.6. Макросередовище туристичного бізнесу

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Розділ 5. ФУНКЦІЇ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 5.1. Сутність і взаємний зв'язок функцій менеджменту

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 5.1.1. Планування в туризмі

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - SWOT-аналіз іміджу України

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Конкурентоспроможність туристичної індустрії України

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 5.1.2. Організаційна функція в туризмі

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 5.1.3. Мотивація в туризмі

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 5.1.4. Контроль в управлінні туристичною діяльністю

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 5.2. Принципи менеджменту в туризмі та їх класифікація

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Організаційні принципи

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 5.3. Система методів менеджменту та їх взаємозв'язок

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 5.3.1. Організаційно-адміністративні методи менеджменту

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 5.3.2. Економічні методи управління

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 5.3.3. Соціально-психологічні методи управлінського впливу

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Розділ 6. УПРАВЛІННЯ СПОЛУЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 6.1. Комунікаційний процес в управлінні туристичною діяльністю

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 6.2. Комунікаційна майстерність

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 6.2.1. Діловий етикет у туризмі

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 6.2.2. Ораторське мистецтво у роботі менеджера туризму

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Збагачення лексичного запасу

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 6.2.3. Невербальні прийоми комунікації

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Мімічний вираз обличчя

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Мова погляду

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Мова рук

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 6.2.4. Специфіка спілкування з представниками інших держав

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 6.3. Управління зовнішніми комунікаціями. Зовнішні комунікації як маркетинговий захід

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Вибір цільової аудиторії

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Формування бажаної зворотної реакції

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Вибір повідомлення

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 6.4. Управлінські рішення в туризмі

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 6.4.1. Сутність процесу прийняття рішень

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 6.4.2. Моделі і методи прийняття управлінського рішення в туристичній діяльності

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 6.5. Управління конфліктами в туризмі

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Розділ 7. ЕФЕКТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ - УПРАВЛІННЯ, ОРІЄНТОВАНЕ НА КЛІЄНТА

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 7.1. Ефективність та успішність менеджменту туризму

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 7.2. Управління персоналом та процесами праці в туризмі

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 7.3. Toп-менеджер у туризмі

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 7.4. Управління, орієнтоване на клієнта

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - 7.5. Управління продажем туристичного продукту

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - ПРАКТИКУМ 1. Сутність і зміст менеджменту туризму

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Тестові завдання

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Ситуаційні завдання і теми для обговорення

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - ПРАКТИКУМ 2. Еволюція менеджменту туризму

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - ДОДАТКИ

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Додаток 1. Класифікація туристичних маршрутів

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Додаток 2. Види маршрутів за конфігурацією траси

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Додаток 3. Туристський ваучер

 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - Додаток 4. Міжнародні туристичні організації