Релігієзнавство - Сидоренко О. П

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Вступ. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Розділ 1. РЕЛІГІЯ ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - 1.1. Релігія І СВІТОГЛЯД

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - 1.2. Об'єкт і предмет релігієзнавства

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Розділ 2. ВИНИКНЕННЯ РЕЛІГІЇ ТА ПЕРВІСНІ ВІРУВАННЯ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - 2.1. Причини виникнення та поширення релігії

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - 2.2. Первісні вірування та їх еволюція

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Розділ 3. РОДОПЛЕМІННІ КУЛЬТИ ТА МІФОЛОГІЯ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - 3.1. Релігії Стародавнього Сходу

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - 3.2. Релігія у Стародавній Греції

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - 3.3. Релігія у Стародавньому Римі

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - 3.4. Релігія давніх слов'ян

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Розділ 4. НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - 4.1. Віровчення і культ індуїзму

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - 4.2. Конфуціанство як соціально-філософське вчення і релігія

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - 4.3. Історичні форми та особливості догматики й культу іудаїзму

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - 4.3.1. Іудаїзм - перша у світі монотеїстична релігія

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - 4.3.2. Джерела віровчення і культу іудаїзму

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - 4.3.3. Доктрина іудаїзму

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Розділ 5. БУДДИЗМ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - 5.1. Умови виникнення і становлення буддизму

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - 5.2. Доктрина буддизму

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - 5.3. Основні напрями у буддизмі: хінаяна, махаяна, ламаїзм

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Розділ 6. ХРИСТИЯНСТВО: ВИТОКИ, ВІРОВЧЕННЯ, ЕВОЛЮЦІЯ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - 6.1. Основи християнського віровчення і культу

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - 6.2. Католицизм і православ'я

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - 6.2.1. Відмінності догматики та культу в католицизмі і православ'ї

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - 6.2.2. Відмінності в організації в католицизмі і православ'ї

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - 6.3. Протестантизм: його зміст і різновиди

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Розділ 7. ІСЛАМ: ВІРОВЧЕННЯ, КУЛЬТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - 7.1. Зміст ісламу та його соціальна функція

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - 7.2. Основні напрями в ісламі: сунізм і шиїзм. Панісламізм і сучасний ісламський фундаменталізм

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Розділ 8. СУЧАСНІ НЕТРАДИЦІЙНІ КУЛЬТИ І НЕОРЕЛІГІЇ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - 8.1. Особливості класифікації віровчень неорелігій і їх культів

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - 8.2. Нетрадиційні культи та неорелігії в Україні

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Розділ 9. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ РЕЛІПЙНОЇ ФІЛОСОФІЇ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Розділ 10. РЕЛІГІЯ І ДУХОВНА КУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - 10.1. Релігійне вільнодумство як явище духовної культури

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - 10.2. Вільнодумство і свобода совісті в історії України

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Розділ 11. СУЧАСНА РЕЛІГІЙНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Навчальний тренінг

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - ПІСЛЯМОВА

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - СЛОВНИК РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Додатки

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Додаток 1. ВИСЛОВЛЮВАННЯ ВІДОМИХ ЛЮДЕЙ ПРО РЕЛІГІЮ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Додаток 2. ПРАВОВІ АКТИ ПРО СВОБОДУ ВІРОСПОВІДАННЯ В УКРАЇНІ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Додаток 2.1. ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ УКРАЇНИ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Додаток 2.2 КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ (Витяг) Стаття 35

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Додаток 2.3 ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ"

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Розділ II РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Розділ III. МАЙНОВИЙ СТАН РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Розділ IV. ПРАВА РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ГРОМАДЯН, ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ СВОБОДОЮ ВІРОСПОВІДАННЯ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Розділ V. ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА НА ЇХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Розділ VI. ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Додаток 2.4 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "ПРО МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПАРАВАХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ, МІГРАЦІЙ ТА КУЛЬТІВ"

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Додаток 2.5. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Додаток 2.6 РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "ПРО ПОВЕРНЕННЯ РЕЛІГІЙНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ КУЛЬТОВОГО МАЙНА"

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Додаток 2.7. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Додаток 2.8 ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО АЛЬТЕРНАТИВНУ (НЕВІЙСЬКОВУ) СЛУЖБУ"

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Додаток 2.9 ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ЗАГАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ'ЯЗОК І ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ"

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Додаток 2.10 ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ОСВІТУ"

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Додаток 3. МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ АКТИ ПРО СВОБОДУ ВІРОСПОВІДАННЯ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Додаток 3.2 КОНВЕНЦІЯ ПРО БОРОТЬБУ З ДИСКРИМІНАЦІЄЮ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Додаток 3.3. МІЖНАРОДНИЙ ПАКТ ПРО ГРОМАДЯНСЬКІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРАВА

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Додаток 3.4 ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ВСІХ ФОРМ НЕТЕРПИМОСТІ ТА ДИСКРИМІНАЦІЇ НА ОСНОВІ РЕЛІГІЙ АБО ПЕРЕКОНАНЬ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Додаток 3.5 КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАВА ДИТИНИ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Додаток 3.6 ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПРАВА ОСІБ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ АБО ЕТНІЧНИХ, РЕЛІГІЙНИХ ТА МОВНИХ МЕНШИН

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Додаток 3.7 РАМКОВА КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Додаток 3.8 ПАРИЗЬКА ХАРТІЯ ДЛЯ НОВОЇ ЄВРОПИ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Додаток 3.9 КОНВЕНЦІЯ ПРО СТАТУС БІЖЕНЦІВ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Додаток 3.10 ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ З ПРАВ ЛЮДИНИ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Додаток 3.11 МІЖНАРОДНА КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ УСІХ ТРУДЯЩИХ-МІГРАНТІВІ ЧЛЕНІВ ЇХНІХ СІМЕЙ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Додаток 3.12 ПІДСУМКОВИЙ ДОКУМЕНТ ВІДЕНСЬКОЇ ЗУСТРІЧІ ПРЕДСТАВНИКІВ ДЕРЖАВ - УЧАСНИЦЬ НАРАДИ З БЕЗПЕКИ І СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПІ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Додаток 4. Кількість релігійних організацій в Україні

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Додаток 5 ХРИСТИЯНСТВО. ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Додаток 6 ІСЛАМ. ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Головні свята мусульман

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - Мусульманський місячний календар

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - З висловлювань Мухаммеда

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ

 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П. - ЛІТЕРАТУРА