Міжнародне публічне право - Репецький В. М

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - ВСТУП

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Розділ 1. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 1.1. Поняття міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 1.2. Особливості міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 1. Відмінність за суб'єктами правовідносин

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 2. Відмінність за об'єктами правовідносин

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 3. Особливості нормотворення

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 4. Особливості реалізації (виконання) нори права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 1.3. Функції міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 1.4. Природа юридично обов'язкової сили міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 1.5. Співвідношення міжнародного і національного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Розділ 2. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА ЙОГО НАУКИ

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 2.1. Історичні аспекти в дослідженні міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 2.2. Докласичне міжнародне право

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 2.2.1. Стародавнє міжнародне право

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 2.2.2. Середньовічне міжнародне право

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 2.3. Класичне міжнародне право

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 2.4. Сучасне міжнародне право

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 2.5. Історія міжнародно-правової діяльності та науки міжнародного права в Україні

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 2.5.1. Міжнародно-правова діяльність Київської Русі

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 2.5.2. Міжнародно-правова діяльність Галицько-Волинського князівства

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 2.5.3. Наука міжнародного права в Україні

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Розділ 3. НОРМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 3.1. Поняття, особливості та структура норм міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 3.2. Види норм міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 3.3. Кодифікація норм міжнародного права та їх прогресивний розвиток

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 3.4. Імплементація норм міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Розділ 4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 4.1. Поняття, ознаки та суть основних принципів міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 4.2. Принцип незастосування сили або погрози силою

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 4.3. Принцип мирного вирішення міжнародних спорів

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 4.4. Принцип суверенної рівності держав

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 4.5. Принцип невтручання у внутрішні справи

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 4.6. Принцип територіальної цілісності

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 4.7. Принцип непорушності кордонів

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 4.8. Принцип поваги прав і основних свобод людини

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 4.9. Принцип рівноправності та самовизначення народів

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 4.10. Принцип співробітництва

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 4.11. Принцип добросовісного виконання зобов'язань за міжнародним правом

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Розділ 5. СУБ'ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 5.1. Поняття суб'єкта міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 5.2. Держава - основний суб'єкт міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 5.3. Міжнародна правосуб'єктність народів та націй, що борються за незалежність

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Арабський народ Палестини

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 5.4. Міжнародна правосуб'єктність міжнародних організацій

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 5.5. Міжнародна правосуб'єктність державоподібних утворень

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 5.6. Міжнародна правосуб'єктність інших учасників міжнародних відносин

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Фізичні особи

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Юридичні особи

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 5.7. Визнання в міжнародному праві

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 5.8. Правонаступництво в міжнародному праві

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Правонаступництво щодо міжнародних договорів

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Правонаступництво щодо державної власності, державних боргів та державних архівів

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Розділ 6. ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 6.1. Поняття та види джерел міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 6.2. Міжнародний договір - головне джерело сучасного міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 6.3. Міжнародний звичай

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 6.4. Загальні принципи права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 6.5. Судові рішення і доктрина міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 6.6. Інші можливі джерела міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Розділ 7. ПРАВО МІЖНАРОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 7.1. Загальна характеристика міжнародно-правової відповідальності. Міжнародно-правові відносини відповідальності. Юридичні підстави міжнародно-правової відповідальності

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 7.2. Міжнародне протиправне діяння як фактична підстава міжнародно-правової відповідальності

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 7.3. Види міжнародних правопорушень

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Одноактні та триваючі міжнародно-протиправні діяння

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Складні правопорушення

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Серйозні порушення міжнародно-правових зобов'язань, що випливають з імперативних норм загального міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 7.4. Обставини, що виключають міжнародну протиправність

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 7.5. Реалізація міжнародно-правової відповідальності

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 7.6. Особливості відповідальності міжнародних організацій

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 7.7. Санкції та контрзаходи

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 7.8. Відповідальність суб'єктів міжнародного права за шкідливі наслідки дій, не заборонених міжнародним правом

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Розділ 8. НАСЕЛЕННЯ І МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 8.1. Поняття населення в міжнародному праві

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 8.2. Міжнародно-правові питання громадянства

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Набуття громадянства

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Припинення громадянства

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 8.3. Правовий статус іноземців

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 8.4. Правовий статус осіб без громадянства

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 8.5. Особливості правового статусу осіб, що володіють множинним громадянством

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 8.6. Міжнародно-правовий статус прав біженців

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 1. Генеральна Асамблея ООН

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 2. Рада ООН з прав людини

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 3. Комісія ООН з питань становища жінок

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 4. Комітет з прав людини

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 5. Комітет з ліквідації расової дискримінації

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 6. Комітет з прав дитини

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 7. Комітет проти катувань (тортур)

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 8. Верховний комісар ООН з прав людини

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Розділ 9. МИРНЕ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 9.1. Поняття та види міжнародних спорів

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Міжнародні спори можна поділити на види

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 9.2. Система мирних засобів вирішення спорів

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 9.3. Механізми вирішення спорів міжнародних організацій

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Розділ 10. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 10.1. Поняття права міжнародних договорів

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 10.2. Сторони в міжнародних договорах

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 10.3. Укладення міжнародних договорів

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 10.4. Дія міжнародного договору

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 10.5. Умови дійсності та недійсності міжнародного договору

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 10.6. Припинення договорів і призупинення їх дії

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Розділ 11. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 11.1. Становлення системи міжнародного захисту прав людини

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 11.2. Поняття та зміст міжнародно-правового захисту прав людини

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 11.3. Кодифікація міжнародного права прав людини

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 11.4. Класифікація основних прав і свобод людини

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 11.5. Механізми міжнародного контролю у сфері забезпечення прав і свобод людини

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 1. Механізм ООН у сфері захисту прав людини

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 2. Регіональні системи захисту прав людини

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Розділ 12. ПРАВО ЗОВНІШНІХ ВІДНОСИН

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 12.1. Поняття і система права зовнішніх зносин

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 12.2. Дипломатичне право

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Дипломатичний імунітет гарантує

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 12.3. Право спеціальних місій

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 12.4. Консульське право

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 12.5. Дипломатичне право міжнародних організацій

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Розділ 13. ТЕРИТОРІЯ І МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 13.1. Поняття і види територій у міжнародному праві

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 13.2. Юридична природа та склад державної території

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 13.3. Державні кордони

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 13.4. Правові підстави зміни державної території

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 13.5. Правовий режим використання міжнародних рік

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 13.6. Міжнародно-правовий режим Арктики і Антарктики

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Розділ 14. МІЖНАРОДНЕ МОРСЬКЕ ПРАВО

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 14.1. Поняття і головні риси міжнародного морського права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 14.2. Морські простори, що знаходяться під суверенітетом та юрисдикцією прибережної держави

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 14.2.1. Внутрішні морські води

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 14.2.2. Територіальне море

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 14.2.3. Прилегла зона

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 14.2.4. Виключна економічна зона

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 14.2.5. Континентальний шельф

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 14.3. Міжнародно-правовий режим відкритого моря

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 14.4. Інші морські простори

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 14.4.1. Міжнародні протоки та канали

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 14.4.2. Міжнародний район морського дна

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 14.5. Міжнародний інституційний механізм у галузі мореплавства й експлуатації морських просторів Світового океану

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 14.5.1. Міжнародна морська організація

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 14.5.2. Міжнародний орган з морського дна

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 14.5.3. Міжнародний трибунал ООН з морського права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Розділ 15. МІЖНАРОДНЕ ПОВІТРЯНЕ ПРАВО

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 15.1. Поняття, джерела та принципи міжнародного повітряного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 15.2. Правовий режим повітряного простору

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 15.3. Безпека цивільної авіації та відповідальність у міжнародному повітряному праві

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 15.4. Міжнародні організації в галузі цивільної авіації

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Розділ 16. МІЖНАРОДНЕ КОСМІЧНЕ ПРАВО

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 16.1. Поняття, джерела та суб'єкти міжнародного космічного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 16.2. Міжнародно-правовий режим космічного простору та небесних тіл

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 16.3. Міжнародно-правовий статус космічних об'єктів

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 16.4. Правовий режим космонавтів

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 16.5. Відповідальність у міжнародному космічному праві

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Розділ 17. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 17.1. Поняття галузі права міжнародних організацій та її джерела

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 17.2. Поняття та ознаки міжнародної міждержавної організації

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 17.3. Класифікація міжнародних міждержавних організацій

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 17.4. Внутрішньо-організаційний механізм (ВОМ). Класифікація органів міжнародної організації

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 17.5. Акти міжнародної організації

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 17.6. Організація Об'єднаних Націй (ООН)

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Генеральна Асамблея (ГА) ООН

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Рада Безпеки (РБ) ООН

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Економічна та Соціальна Рада (ЕКОСОР)

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Рада по опіці

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Міжнародний суд (МС) ООН (в оригіналі Статуту ООН англійською мовою - Суд справедливості)

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 17.7. Рада Європи

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Розділ 18. МІЖНАРОДНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 18.1. Загальна характеристика міжнародного кримінального права та його місце в системі міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 18.2. Поняття міжнародних злочинів

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Геноцид

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Злочини проти людства

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Воєнні злочини

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Агресія

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 18.3. Міжнародні кримінальні суди і трибунали та їх юрисдикція

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 18.4. Міжнародний організаційно-правовий механізм боротьби зі злочинністю

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 18.5. Екстрадиція у міжнародному кримінальному праві

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Розділ 19. ПРАВО МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 19.1. Поняття права міжнародної безпеки

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 19.2. Поняття та ознаки системи колективної безпеки і системи колективної самооборони

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 19.3. Універсальна система колективної безпеки в рамках ООН

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 19.4. Регіональні системи колективної безпеки

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 19.5. Правове регулювання індивідуального застосування сили

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 19.6. Правове регулювання роззброєння та обмеження озброєнь

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Розділ 20. МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 20.1. Поняття міжнародного гуманітарного права, його принципи та джерела

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 20.2. Поняття війни та збройного конфлікту

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 20.3. Сторони та учасники збройного конфлікту

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 20.4. Міжнародно-правовий захист жертв війни

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 20.5. Засоби та методи ведення війни

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 20.6. Нейтралітет під час війни

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Розділ 21. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 21.1. Поняття, предмет і джерела міжнародного права навколишнього середовища

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 21.2. Формування міжнародного права навколишнього середовища

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 21.3. Принципи міжнародного права навколишнього середовища

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 21.4. Міжнародно-правове регулювання подолання глобальних екологічних проблем

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 21.5. Міжнародні організації та установи, що діють у сфері охорони навколишнього середовища

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Інші міжнародні міжурядові організації та установи

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - ЮНЕСКО

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - ФАО

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - ВООЗ

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - ВМО

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - ІМО

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - ЄЕК ООН

 • 1 2