Міжнародне публічне право - Репецький В. М

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - ВСТУП

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Розділ 1. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 1.1. Поняття міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 1.2. Особливості міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 1. Відмінність за суб'єктами правовідносин

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 2. Відмінність за об'єктами правовідносин

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 3. Особливості нормотворення

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 4. Особливості реалізації (виконання) нори права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 1.3. Функції міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 1.4. Природа юридично обов'язкової сили міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 1.5. Співвідношення міжнародного і національного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Розділ 2. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА ЙОГО НАУКИ

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 2.1. Історичні аспекти в дослідженні міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 2.2. Докласичне міжнародне право

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 2.2.1. Стародавнє міжнародне право

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 2.2.2. Середньовічне міжнародне право

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 2.3. Класичне міжнародне право

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 2.4. Сучасне міжнародне право

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 2.5. Історія міжнародно-правової діяльності та науки міжнародного права в Україні

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 2.5.1. Міжнародно-правова діяльність Київської Русі

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 2.5.2. Міжнародно-правова діяльність Галицько-Волинського князівства

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 2.5.3. Наука міжнародного права в Україні

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Розділ 3. НОРМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 3.1. Поняття, особливості та структура норм міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 3.2. Види норм міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 3.3. Кодифікація норм міжнародного права та їх прогресивний розвиток

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 3.4. Імплементація норм міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Розділ 4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 4.1. Поняття, ознаки та суть основних принципів міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 4.2. Принцип незастосування сили або погрози силою

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 4.3. Принцип мирного вирішення міжнародних спорів

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 4.4. Принцип суверенної рівності держав

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 4.5. Принцип невтручання у внутрішні справи

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 4.6. Принцип територіальної цілісності

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 4.7. Принцип непорушності кордонів

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 4.8. Принцип поваги прав і основних свобод людини

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 4.9. Принцип рівноправності та самовизначення народів

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 4.10. Принцип співробітництва

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 4.11. Принцип добросовісного виконання зобов'язань за міжнародним правом

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Розділ 5. СУБ'ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 5.1. Поняття суб'єкта міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 5.2. Держава - основний суб'єкт міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 5.3. Міжнародна правосуб'єктність народів та націй, що борються за незалежність

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Арабський народ Палестини

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 5.4. Міжнародна правосуб'єктність міжнародних організацій

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 5.5. Міжнародна правосуб'єктність державоподібних утворень

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 5.6. Міжнародна правосуб'єктність інших учасників міжнародних відносин

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Фізичні особи

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Юридичні особи

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 5.7. Визнання в міжнародному праві

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 5.8. Правонаступництво в міжнародному праві

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Правонаступництво щодо міжнародних договорів

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Правонаступництво щодо державної власності, державних боргів та державних архівів

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Розділ 6. ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 6.1. Поняття та види джерел міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 6.2. Міжнародний договір - головне джерело сучасного міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 6.3. Міжнародний звичай

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 6.4. Загальні принципи права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 6.5. Судові рішення і доктрина міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 6.6. Інші можливі джерела міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Розділ 7. ПРАВО МІЖНАРОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 7.1. Загальна характеристика міжнародно-правової відповідальності. Міжнародно-правові відносини відповідальності. Юридичні підстави міжнародно-правової відповідальності

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 7.2. Міжнародне протиправне діяння як фактична підстава міжнародно-правової відповідальності

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 7.3. Види міжнародних правопорушень

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Одноактні та триваючі міжнародно-протиправні діяння

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Складні правопорушення

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - Серйозні порушення міжнародно-правових зобов'язань, що випливають з імперативних норм загального міжнародного права

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 7.4. Обставини, що виключають міжнародну протиправність

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 7.5. Реалізація міжнародно-правової відповідальності

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 7.6. Особливості відповідальності міжнародних організацій

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 7.7. Санкції та контрзаходи

 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 7.8. Відповідальність суб'єктів міжнародного права за шкідливі наслідки дій, не заборонених міжнародним правом

 • 1