Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - ПЕРЕДМОВА

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Змістовий модуль 1 ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Тема 1. ОБ'ЄКТ, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Тестові завдання для самоперевірки

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Тема 2. ТРУДОВІ РЕСУРСИ І ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУСПІЛЬСТВА

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Природний рух населення

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Трудові ресурси

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Баланс трудових ресурсів

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Людський капітал

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Трудовий потенціал

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Тема 3. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЯК СИСТЕМА

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Соціально-трудові відносини

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Методи регулювання соціально-трудових відносин

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Тема 4.СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Соціальне партнерство

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Моделі соціального партнерства

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Тема 5. РИНОК ПРАЦІ ТА ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Ринок праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Попит на робочу силу

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Пропозиція робочої сили

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Інфраструктура ринку праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Сегментація ринку праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Патерналістська модель (японська)

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Соціал-демократична модель (шведська)

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Ліберальна модель (американська)

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Активні форми регулювання ринку праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Пасивні форми регулювання ринку праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Тема 6. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЗАЙНЯТОСТІ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Ефективна зайнятість

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Гнучкі форми зайнятості

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Інституційний механізм регулювання зайнятості

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Класифікація видів та форм безробіття

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Змістовий модуль 2. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Тема 7. ОРГАНІЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Організація праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Форми організації праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Поділ праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Організація робочого місця

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Планування робочого місця

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Робочий час

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Тема 8. ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАЦІ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Продуктивність праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Ефективність праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Управління продуктивністю праці на підприємстві

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Тема 9. ПОЛІТИКА ДОХОДІВ І ОПЛАТА ПРАЦІ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Вартість робочої сили

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Доходи населення

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Витрати населення

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Рівень життя населення

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Індекс людського розвитку

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Оплата праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Гнучкість оплати праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Тема 10. ПЛАНУВАННЯ ПРАЦІ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - План з праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Фонд оплати праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Плановий ФОП

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Тема 11. Аналіз, звітність, аудит у сфері праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Трудові показники

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Фонд оплати праці (ФОП)

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Аналіз трудових показників у сфері праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Аналіз витрат на оплату праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Аудит у трудовій сфері

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Приклади розв'язування завдань

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Завдання для самостійного виконання

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Завдання для самостійного виконання з використанням ПЕОМ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Тема 12. МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ Й УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Моніторинг соціально-трудової сфери

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Соціальні процеси у сфері праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Тема 13.МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Методичні вказівки до вивчення теми

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Міжнародна організація праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Рекомендована література до теми

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Блок завдань теоретичної та практичної підготовки

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Тестові завдання для самоперевірки знань

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Блок А. Контрольні питання одиничного вибору відповідей

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Блок Б. Контрольні питання множинного вибору відповідей

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Словник основних термінів