Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - ПЕРЕДМОВА

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Змістовий модуль 1 ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Тема 1. ОБ'ЄКТ, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Тестові завдання для самоперевірки

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Тема 2. ТРУДОВІ РЕСУРСИ І ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУСПІЛЬСТВА

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Природний рух населення

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Трудові ресурси

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Баланс трудових ресурсів

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Людський капітал

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Трудовий потенціал

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Тема 3. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЯК СИСТЕМА

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Соціально-трудові відносини

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Методи регулювання соціально-трудових відносин

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Тема 4.СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Соціальне партнерство

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Моделі соціального партнерства

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Тема 5. РИНОК ПРАЦІ ТА ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Ринок праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Попит на робочу силу

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Пропозиція робочої сили

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Інфраструктура ринку праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Сегментація ринку праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Патерналістська модель (японська)

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І. - Соціал-демократична модель (шведська)