Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - ВСТУП

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Тема 1. Міжнародний бізнес, його сутність, розвиток та особливості

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 1.1. Сутність міжнародного бізнесу та його характеристика

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 1.2. Міжнародні компанії та їх роль в сучасному міжнародному бізнесі

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Тема 2. Сутність міжнародного менеджменту та його характеристика

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 2.1. Теоретичні засади, особливості та завдання міжнародного менеджменту

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 2.2. Сутність та структура міжнародного менеджменту

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Основні принципи функціонування міжнародного менеджменту

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Призначення міжнародного менеджменту

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Тема 3. Середовище міжнародного менеджменту та його характеристика

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 3.1. Бізнес - середовище діяльності міжнародної компанії

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 3.2. Структура бізнес-середовища

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 3.3. Особливості аналізу бізнес-середовища міжнародних компаній

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Тема 4. Досвід організації менеджменту в різних країнах

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 4.1. Менеджмент США

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Американський менеджмент

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 4.2. Японська модель менеджменту

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Японський національний стереотип

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Японський менеджмент

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 4.3. Менеджмент на підприємствах Німеччини

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 4.4. Особливості менеджменту в Швеції

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 4.5. Особливості менеджменту в Фінляндії

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - МОДУЛЬ 2. ЗАГАЛЬНООРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА КРОСКУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА ВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Тема 5. Кроскультурний менеджмент та його характеристика

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 5.1. Сутність кроскультурного менеджменту. Концепції культури в кроскультурному менеджменті

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 5.2. Класифікація ділових культур

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Ставлення до часу

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Ставлення до природи

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Міжособові відносини

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Дія і статус в контексті ділової культури

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Емоційно залучені та емоційно нейтральні культури

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 5.3. Взаємодія національних і корпоративних культур. Моделі корпоративних культур

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Тема 6. Прийняття рішень у міжнародних корпораціях

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 6.1. Теоретичні засади прийняття управлінських рішень

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 6.2. Особливості прийняття рішень у міжнародних корпораціях

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Тема 7. Керівництво і комунікації в міжнародних корпораціях

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 7.1. Особливості керівництва в міжнародних корпораціях

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 7.2. Моделі кар'єри керівників корпорації

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Природа та основні типи міжнародних комунікацій

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Тема 8. Управління людськими ресурсами в міжнародному бізнесі

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 8.1. Особливості управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 8.2. Навчання та адаптація кадрів у міжнародному бізнесі

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 8.3. Команди у міжнародних корпораціях

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - МОДУЛЬ 3. ФУНКЦІЇ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Тема 9. Стратегічне планування в міжнародних компаніях

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 9.1. Суть і значення стратегічного планування в сучасних умовах

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 9.2. Процес стратегічного планування та його етапи

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 9.3. Моделі стратегічного управління в корпораціях

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 9.4. Види міжнародних стратегій та методи їх вибору в умовах невизначеності

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Тема 10. Організація міжнародних ділових операцій

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 10.1. Організаційний фактор у міжнародному менеджменті

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 10.2. Форми організаційних структур управління міжнародним бізнесом

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Регіональна структура управління ТНК

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 10.3. Сучасні інтегровані структури у міжнародному бізнесі

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 10.3.1. Основні форми корпоративної інтеграції у міжнародному бізнесі

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 10.3.2. Цілі міжнародної інтеграції

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Доступ до нових ринків

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Доступ до нових джерел ресурсів

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Досягнення конкурентних переваг

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Підвищення ефективності

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Зниження ризиків

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 10.4. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Тема 11. Функція мотивації в міжнародному менеджменті

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 11.1. Сутність та специфіка трудової мотивації. Мотиваційні процеси в різних культурах

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Процесуальні моделі мотивації в різних культурах

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 11.2. Методи і способи мотивації ділової кар'єри працівників МНК

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 11.3. Системи мотивації персоналу в різних країнах

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Американський досвід мотивації персоналу

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Японська система мотивації працівників

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Активне спілкування

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Тема 12. Контроль і звітність у міжнародному менеджменті

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 12.1. Особливості контролю в міжнародному середовищі

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 12.2. Типи контролю в ТНК

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Особливості контролю в різних міжнародних корпораціях

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 12.3. Вимоги до звітності в міжнародних компаніях

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 12.4. Інформація для ефективної звітності

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Системи обліку країн світу

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - МОДУЛЬ 4. КЛЮЧОВІ СФЕРИ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Тема 13. ТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 13.1. Методи та форми здійснення торговельних операцій міжнародних компаній

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Експортні операції

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 13.2. Посередницькі організації, що сприяють здійсненню торговельних операцій

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 13.3. Страхування і державна підтримка експортних операцій міжнародних корпорацій

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 13.4. Особливості складання контрактів у міжнародних корпораціях

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Тема 14. МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 14.1. Сутність та особливості фінансового менеджменту в міжнародному бізнесі

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 14.2. Основні напрями фінансового менеджменту в ТНК

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 14.3. Нетрадиційні методи фінансування

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Тема 15. ТЕХНОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 15.1. Мета і напрям технологічної політики

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Особливості сучасного технологічного розвитку

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 15.2. Типи технологічної політики

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 15.3. Міжнародний ринок технологій

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 15.4. Планування та організація міжнародних НДДКР

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Фінансування міжнародних проектів

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Тема 16. ІНВЕСТИЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 16.1. Форми і методи здійснення іноземних інвестицій

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 16.2. Суб'єкти та об'єкти інвестиційного процесу

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 16.3. Функції та механізм інвестиційного менеджменту компанії

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 16.4. Інвестиційний клімат і методи його дослідження

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - МОДУЛЬ 5. СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Тема 17. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ З ДЕРЖАВОЮ

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 17.1. Ставлення приймаючої країни до діяльності МК

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 17.2. Державне регулювання діяльності МК

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Тема 18. ЕТИКА ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 18.1. Значення етики для глобального менеджера

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 18.2. Основні характеристики етичного ведення міжнародного бізнесу

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 18.3. Соціальна відповідальність міжнародного бізнесу

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - Тема 19. СТАНОВЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 19.1. Глобальне управління і глобальний менеджмент

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 19.2. Становлення глобальних підприємств

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 19.3. Розбіжності інтересів та перебудова ТНК

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 19.4. Глобальний менеджмент і природне середовище

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - 19.5. Глобальне управління людськими ресурсами в багатокультурному середовищі

 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І. - ГЛОСАРІЙ