Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - ПЕРЕДМОВА НАУКОВОГО РЕДАКТОРА

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - ПЕРЕДМОВА

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 1. ВСТУП

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 1.1. Визначення права ЄС

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 1.2. Право Співтовариства чи право ЄС?

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 1.3. Загальні засади Європейського Союзу

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Сприяння соціально-економічному прогресу

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Затвердження осібності ЄС на міжнародній арені

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Посилення захисту прав та інтересів громадян

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Зміцнення співробітництва у галузі юстиції та внутрішніх справ

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Встановлення "acquis communautaire"

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 1.4. Економічні засади Співтовариства

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 1.5. Політичні засади Європейського Союзу

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Преамбула Договору про Європейський Союз

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Федералізм

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Європейське політичне співробітництво

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 1.6. Правові засади ЄС

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Пряма дія, пряме застосування і верховенство

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Право ЄС: система континентального права

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Acquis communautaire

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Співтовариство як юридична особа

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 1.7. Історичні засади ЄС

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Ранні роки

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Післявоєнний період

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Від ЄОВС до ЄБС

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - "Родові муки" ЄЕС та його становлення

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 1970-ті роки: розширення та інновація

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 1980-ті роки: від застою до відродження

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Співтовариство і нова Європа: 1990-ті роки

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 1.8. Загальні засади права Співтовариства

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 2. ІНСТИТУЦІЇ СПІВТОВАРИСТВА

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 2.1. Вступ

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 2.2. Комісія

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 2.3. Рада

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Склад та призначення

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Процедура голосування

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Люксембурзька згода

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Роль Комітету постійних представників (COREPER)

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 2.4. Європейська Рада

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 2.5. Європейський Парламент

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Законодавчі повноваження

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Бюджетні повноваження

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Наглядові повноваження

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Політичні функції

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 2.6. Суд Європейських Співтовариств

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Голова Суду

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Організація і процедура

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Способи тлумачення

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Функції та повноваження

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Чи відіграє Суд "політичну" роль?

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 2.7. Економічний і соціальний комітет (ЕСК)

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Вступ

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Функції

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 2.8. Комітет регіонів

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 2.9. Палата аудиторів (Рахункова палата)

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Склад і призначення

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Функції і повноваження

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 2.10. Європейський інвестиційний банк

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 2.11. Висновки

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 3. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СПІВТОВАРИСТВІ

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 3.1. Вступ

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 3.2. Вироблення політичних напрямів

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Співвідношення політичних напрямів і договорів

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Процес вироблення політичних напрямів

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 3.3. Прийняття законодавства

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Розподіл функцій

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Традиційна процедура

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Консультаційна процедура

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Процедура погодження

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Процедура співробітництва

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Процедура спільного прийняття рішень (або погоджувальна процедура і право вето)

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Комісія як єдиний законодавчий орган

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 3.4. Бюджет Співтовариства

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Від національних внесків до "власних ресурсів"

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Бюджетні принципи

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Бюджетна процедура

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Як Парламент використовує ці повноваження?

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Наслідки відхилення проекту бюджету

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Виконання бюджету

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 3.5. Висновки

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 4. ДЖЕРЕЛА ПРАВА СПІВТОВАРИСТВА

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 4.1. Вступ

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 4.2. Первинне законодавство

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Дія в часі

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Дія у просторі

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Договори як конституційна структура для права Співтовариства

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 4.3. Похідне (вторинне) законодавство

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Типові акти

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Нетипові акти

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 4.4. Судові рішення

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 4.5. Міжнародне право

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Договори, які укладаються Співтовариством

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Договори, які укладаються державами-членами

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 4.6. Загальні принципи права

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Загальні принципи, що походять із природи права

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Загальні принципи, спільні для правових порядків декількох держав-членів

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Основні права людини

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Процесуальні права

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 4.7. Висновки

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 5. ПРАВО СПІВТОВАРИСТВА І НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВО

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 5.1. Вступ

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 5.2. Розподіл повноважень між Співтовариством і державами-членами

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Виключна юрисдикція

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Конкуруюча юрисдикція

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Паралельна юрисдикція

 • 1