Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - ПЕРЕДМОВА НАУКОВОГО РЕДАКТОРА

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - ПЕРЕДМОВА

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 1. ВСТУП

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 1.1. Визначення права ЄС

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 1.2. Право Співтовариства чи право ЄС?

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 1.3. Загальні засади Європейського Союзу

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Сприяння соціально-економічному прогресу

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Затвердження осібності ЄС на міжнародній арені

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Посилення захисту прав та інтересів громадян

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Зміцнення співробітництва у галузі юстиції та внутрішніх справ

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Встановлення "acquis communautaire"

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 1.4. Економічні засади Співтовариства

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 1.5. Політичні засади Європейського Союзу

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Преамбула Договору про Європейський Союз

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Федералізм

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Європейське політичне співробітництво

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 1.6. Правові засади ЄС

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Пряма дія, пряме застосування і верховенство

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Право ЄС: система континентального права

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Acquis communautaire

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Співтовариство як юридична особа

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 1.7. Історичні засади ЄС

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Ранні роки

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Післявоєнний період

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Від ЄОВС до ЄБС

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - "Родові муки" ЄЕС та його становлення

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 1970-ті роки: розширення та інновація

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 1980-ті роки: від застою до відродження

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Співтовариство і нова Європа: 1990-ті роки

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 1.8. Загальні засади права Співтовариства

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 2. ІНСТИТУЦІЇ СПІВТОВАРИСТВА

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 2.1. Вступ

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 2.2. Комісія

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 2.3. Рада

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Склад та призначення

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Процедура голосування

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Люксембурзька згода

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Роль Комітету постійних представників (COREPER)

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 2.4. Європейська Рада

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 2.5. Європейський Парламент

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Законодавчі повноваження

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Бюджетні повноваження

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Наглядові повноваження

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Політичні функції

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 2.6. Суд Європейських Співтовариств

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Голова Суду

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Організація і процедура

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Способи тлумачення

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Функції та повноваження

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Чи відіграє Суд "політичну" роль?

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 2.7. Економічний і соціальний комітет (ЕСК)

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Вступ

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Функції

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 2.8. Комітет регіонів

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 2.9. Палата аудиторів (Рахункова палата)

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Склад і призначення

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Функції і повноваження

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 2.10. Європейський інвестиційний банк

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 2.11. Висновки

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 3. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СПІВТОВАРИСТВІ

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 3.1. Вступ

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 3.2. Вироблення політичних напрямів

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Співвідношення політичних напрямів і договорів

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Процес вироблення політичних напрямів

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 3.3. Прийняття законодавства

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Розподіл функцій

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Традиційна процедура

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Консультаційна процедура

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Процедура погодження

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Процедура співробітництва

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Процедура спільного прийняття рішень (або погоджувальна процедура і право вето)

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Комісія як єдиний законодавчий орган

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 3.4. Бюджет Співтовариства

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Від національних внесків до "власних ресурсів"

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Бюджетні принципи

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Бюджетна процедура

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Як Парламент використовує ці повноваження?

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Наслідки відхилення проекту бюджету

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Виконання бюджету

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 3.5. Висновки

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 4. ДЖЕРЕЛА ПРАВА СПІВТОВАРИСТВА

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 4.1. Вступ

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 4.2. Первинне законодавство

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Дія в часі

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Дія у просторі

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Договори як конституційна структура для права Співтовариства

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 4.3. Похідне (вторинне) законодавство

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Типові акти

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Нетипові акти

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 4.4. Судові рішення

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 4.5. Міжнародне право

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Договори, які укладаються Співтовариством

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Договори, які укладаються державами-членами

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 4.6. Загальні принципи права

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Загальні принципи, що походять із природи права

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Загальні принципи, спільні для правових порядків декількох держав-членів

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Основні права людини

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Процесуальні права

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 4.7. Висновки

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 5. ПРАВО СПІВТОВАРИСТВА І НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВО

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 5.1. Вступ

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 5.2. Розподіл повноважень між Співтовариством і державами-членами

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Виключна юрисдикція

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Конкуруюча юрисдикція

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Паралельна юрисдикція

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 5.3. Пряма дія

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Визначення

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Положення Договору, що мають пряму дію

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Пряма дія регламентів

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Пряма дія директив

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Пряма дія рішень

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Пряма дія міжнародних договорів

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 5.4. Пряме застосування

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 5.5. Верховенство

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 5.6. Субсидіарність

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 5.7. Право ЄС - погляд крізь національну призму

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Виникнення проблеми

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Концепції монізму і дуалізму

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Ставлення національного права Сполученого Королівства до права Співтовариства

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 5.8. Висновки

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 6. ЗАСОБИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ В ПРАВІ СПІВТОВАРИСТВА: ПРЯМІ ДІЇ

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 6.1. Вступ

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 6.2. Дії проти держав-членів

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Позови, що подаються Комісією

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Позови, що подаються іншими державами-членами

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Позови, що подаються відповідно до статті 93(2) Договору про заснування Європейського Співтовариства

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 6.3. Позови про визнання правових актів недійсними

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Індивідуальне (особисте) відношення

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Пряме відношення

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Коли регламент не розглядається як такий?

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Матеріальні підстави для перегляду

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 6.4. Позови про бездіяльність

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Критерій прийнятності

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Підстави для розгляду

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 6.5. Скарга на незаконність

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 6.6. Позови, що виникають з відповідальності

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Позадоговірна відповідальність: основні принципи

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Позадоговірна відповідальність: критерій прийнятності

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Позадоговірна відповідальність: підстави задоволення позову

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Провина у вчиненні делікту

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Причинно-наслідковий зв'язок між провиною та завданими збитками

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 7. ЗАСОБИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ В ПРАВІ СПІВТОВАРИСТВА: НЕПРЯМІ ДІЇ

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 7.1. Вступ

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 7.2. Поняття "суд чи трибунал держави-члена"

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 7.3. Положення національного права, національних судів і національних процесуальних правил

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Апеляції проти рішень про звернення за преюдиційним тлумаченням

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Суди, що зобов'язані рішенням вищого органу

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Формулювання звернення

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 7.4. Можливість звертатись і обов'язок звертатися

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Необов'язкове звернення

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Обов'язкове звернення

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 7.5. Вплив преюдиційних тлумачень

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Тлумачення права

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Тлумачення щодо чинності актів

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 7.6. Висновки до розділів 6 та 7

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Доступ до правосуддя

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Процесуальний ефект

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Виконання судових рішень

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 8. ВІЛЬНИЙ РУХ ТОВАРІВ

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 8.1. Вступ

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 8.2. Митні збори та інші подібні перешкоди вільному руху товарів

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Стабілізуючі положення

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Скасування митних та інших зборів, що мають еквівалентну дію

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 8.3. Кількісні обмеження та інші подібні заходи

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Стабілізуюче правило

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Скасування кількісних обмежень

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Визначення і роз'яснення понять

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Норми, що фіксують ціни

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Захист споживача

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Заходи, що не впливають на імпорт

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Заходи, еквівалентні квотам на експорт

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Положення про винятки зі статті 36 ДЗЄС

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 8.4. Податкова дискримінація

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Значення поняття "внутрішнє оподаткування"

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Значення поняття "дискримінація"

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Порівняння податків

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Порівняння товарів

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 8.5. Біла книга про внутрішній ринок і Єдиний європейський акт

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Технічні бар'єри торгівлі: новий підхід

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 9. СВОБОДА ПЕРЕСУВАННЯ ОСІБ

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 9.1. Вступ

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 9.2. Свобода переміщення працівників

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Обсяг терміна "працівник"

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Особливі випадки

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Право на в'їзд та проживання

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Доступ до гідних умов праці

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Право залишатися на території країни перебування після завершення терміну роботи

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - З'єднаним виплатам - так; одночасним - ні

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Загальні норми

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Публічний порядок

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Державна безпека

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 9.3. Право на облаштування - вільне надання послуг

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Пряма і непряма дискримінація

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Гармонізація законодавства

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Освітні кваліфікаційні вимоги

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Гармонізація права, що регулює діяльність компаній

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - Забезпечення європейського громадянства в Співтоваристві без кордонів

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 10. ВІЛЬНИЙ РУХ КАПІТАЛІВ

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 10.1. Вступ

 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. - 10.2. Рух платежів

 • 1 2