Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - ВСТУП

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Глава 1. ЦІЛІ, ЗАВДАННІ І СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 1.1. Фінанси, їх роль і функції в процесі суспільного відтворення

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 1.2. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 1.3. Функції і механізм фінансового менеджменту

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 1.4. Правове, податкове і фінансове середовище бізнесу

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 1.4.1. Правове середовище бізнесу

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 1.4.2. Податкове середовище бізнесу

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - А. Податок на прибуток підприємств

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Б. Податок на доходи фізичних осіб

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 1.4.3. Фінансове середовище бізнесу

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 1.4.3.1. Призначення фінансових ринків

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 1.4.3.2. Фінансові ринки

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 1.4.3.3. Фінансові посередники

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 1.4.3.4. Фінансові брокери

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Глава 2. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 2.1. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 2.2. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 2.3. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 2.4. Методи внутрішнього фінансового контролю

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Форми контролю розрізняються за регламентом і часом проведення

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Методи фінансового контролю

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Глава 3. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 3.1. Методичний інструментарій оцінки вартості грошей у часі

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 3.1.1. Процентна ставка

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 3.1.2. Прості проценти

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 3.1.3. Складні проценти

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 3.1.3.1. Розрахунок майбутньої вартості

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 3.1.3.2. Приведена (дисконтована) вартість

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 3.1.3.3. Невідома процентна (або дисконтна) ставка

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 3.1.3.4. Невідома кількість періодів нарахування складних відсотків (дисконтування)

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 3.1.4. Ануїтети

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Звичайний ануїтет

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 3.2. Облік інфляційного знецінення грошей у прийнятті фінансових рішень

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 3.2.1. Методичний інструментарій оцінки вартості грошових засобів з урахуванням фактора інфляції

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 3.2.2. Методичний інструментарій формування необхідного рівня доходності фінансових операцій з урахуванням фактора інфляції

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 3.3. Методичний інструментарій врахування фактора ризику

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ І ПЛАНУВАННЯ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Глава 4. БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ У СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 4.1. Основні джерела інформації для фінансового аналізу

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 4.2. Бухгалтерський баланс як інструмент аналізу

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 4.3. Загальна оцінка динаміки і структури статей бухгалтерського балансу

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 4.3.1. Основи структури аналітичного балансу

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 4.3.2. Аналітичне групування статей балансу

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 4.4. Аналіз валюти бухгалтерського балансу

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Глава 5. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 5.1. Основні принципи і логіка фінансового аналізу господарської діяльності підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 5.2. Система показників фінансового стану підприємства та їх оцінки

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 5.2.1. Показники і моделі оцінки активів підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 5.2.2. Аналіз стану основних засобів і необоротних активів підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 5.2.3. Аналіз стану і структури оборотних активів підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Аналіз стану запасів і витрат

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Аналіз стану розрахунків з дебіторами