Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - ВСТУП

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Глава 1. ЦІЛІ, ЗАВДАННІ І СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 1.1. Фінанси, їх роль і функції в процесі суспільного відтворення

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 1.2. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 1.3. Функції і механізм фінансового менеджменту

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 1.4. Правове, податкове і фінансове середовище бізнесу

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 1.4.1. Правове середовище бізнесу

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 1.4.2. Податкове середовище бізнесу

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - А. Податок на прибуток підприємств

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Б. Податок на доходи фізичних осіб

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 1.4.3. Фінансове середовище бізнесу

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 1.4.3.1. Призначення фінансових ринків

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 1.4.3.2. Фінансові ринки

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 1.4.3.3. Фінансові посередники

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 1.4.3.4. Фінансові брокери

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Глава 2. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 2.1. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 2.2. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 2.3. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 2.4. Методи внутрішнього фінансового контролю

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Форми контролю розрізняються за регламентом і часом проведення

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Методи фінансового контролю

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Глава 3. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 3.1. Методичний інструментарій оцінки вартості грошей у часі

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 3.1.1. Процентна ставка

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 3.1.2. Прості проценти

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 3.1.3. Складні проценти

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 3.1.3.1. Розрахунок майбутньої вартості

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 3.1.3.2. Приведена (дисконтована) вартість

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 3.1.3.3. Невідома процентна (або дисконтна) ставка

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 3.1.3.4. Невідома кількість періодів нарахування складних відсотків (дисконтування)

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 3.1.4. Ануїтети

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Звичайний ануїтет

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 3.2. Облік інфляційного знецінення грошей у прийнятті фінансових рішень

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 3.2.1. Методичний інструментарій оцінки вартості грошових засобів з урахуванням фактора інфляції

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 3.2.2. Методичний інструментарій формування необхідного рівня доходності фінансових операцій з урахуванням фактора інфляції

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 3.3. Методичний інструментарій врахування фактора ризику

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ І ПЛАНУВАННЯ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Глава 4. БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ У СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 4.1. Основні джерела інформації для фінансового аналізу

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 4.2. Бухгалтерський баланс як інструмент аналізу

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 4.3. Загальна оцінка динаміки і структури статей бухгалтерського балансу

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 4.3.1. Основи структури аналітичного балансу

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 4.3.2. Аналітичне групування статей балансу

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 4.4. Аналіз валюти бухгалтерського балансу

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Глава 5. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 5.1. Основні принципи і логіка фінансового аналізу господарської діяльності підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 5.2. Система показників фінансового стану підприємства та їх оцінки

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 5.2.1. Показники і моделі оцінки активів підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 5.2.2. Аналіз стану основних засобів і необоротних активів підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 5.2.3. Аналіз стану і структури оборотних активів підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Аналіз стану запасів і витрат

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Аналіз стану розрахунків з дебіторами

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Аналіз руху грошових коштів

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 5.2.4. Аналіз динаміки складу і структури пасивів балансу

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 5.2.4.1. Загальна оцінка пасивів підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 5.2.4.2. Аналіз руху джерел власних коштів

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 5.2.4.3. Аналіз руху джерел позикових коштів

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 5.2.5. Аналіз фінансової стійкості підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 5.2.5.1. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 5.2.5.2. Оцінка ліквідності активів підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 5.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 5.3.1. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 5.3.2. Аналіз розподілу і використання прибутку

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 5.3.3. Аналіз показників рентабельності

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 5.4. Аналіз ділової активності та ефективності функціонування підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 5.4.1. Аналіз ефективності використання виробничих ресурсів

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 5.4.2. Аналіз стійкості економічного зростання підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Глава 6. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 6.1. Види планів і послідовність їх розробки

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 6.2. Процес фінансового планування

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 6.2.1. Перспективне фінансове планування

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 6.2.2. Поточне фінансове планування

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 6.2.3. Оперативне фінансове планування

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 6.3. Методи фінансового планування і прогнозування

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 6.4. Прогнозування на підставі використання невласних задач математичного програмування

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 6.4.1. Причини виникнення несумісних задач фінансового планування діяльності підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 6.4.2. Методи подолання несумісних обмежень у задачах перспективного та поточного фінансового планування

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 6.4.2.1. Класифікація невласних задач лінійного та випуклого програмування

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 6.4.2.2. Змістовна інтерпретація невласних задач лінійного програмування

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 6.4.2.3. Моделі коригування невласних задач

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 6.5. Основні фінансові елементи в системі бізнес-планування

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Глава 7. КАТЕГОРІЇ РИЗИКУ І ЛЕВЕРИДЖУ

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 7.1. Леверидж та його роль у фінансовому менеджменті

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 7.2. Методика розрахунку критичного обсягу продажів

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 7.3. Оцінка виробничого левериджу

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 7.4. Оцінка фінансового левериджу

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА: ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Глава 8. МЕТОДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 8.1. Склад і структура активів підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 8.2. Методи оцінки сукупної вартості активів підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 8.3. Доходність фінансових активів: види та оцінка

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 8.3.1. Оцінка облігацій з фіксованим доходом

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Глава 9. УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 9.1. Політика підприємства у сфері оборотного капіталу

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 9.2. Управління виробничими запасами

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Кредитування запасів

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Оптимізація постачання

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 9.3. Управління дебіторською заборгованістю

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 9.4. Вибір політики оперативного управління оборотними активами і короткостроковими зобов'язаннями

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Глава 10. УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 10.1. Політика підприємства в управлінні необоротними активами

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 10.2. Управління оновленням необоротних активів

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 10.3. Управління фінансуванням необоротних активів

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - РОЗДІЛ 4. ДЖЕРЕЛА КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА: ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Глава 11. ДЖЕРЕЛА КОШТІВ І МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 11.1. Фінансування діяльності підприємства: основні поняття і категорії

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 11.2. Довгострокові пасиви: склад, структура, основні способи збільшення капіталу

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Облігаційні позики

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Банківські кредити

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 11.3. Традиційні методи короткострокового і середньострокового фінансування

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Глава 12. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 12.1. Економічна сутність і класифікація капіталу підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 12.2. Функції і механізм управління капіталом підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 12.3. Основні теорії структури капіталу

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 12.4. Оптимізація структури капіталу

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Глава 13. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 13.1. Сутність концепції вартості капіталу

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 13.2. Оцінка середньозваженої вартості капіталу підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 13.3. Моделі оцінки вартості зобов'язань підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - А. Моделі оцінки вартості кредитів

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Б. Моделі оцінки вартості облігаційної позики

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - В. Моделі оцінки вартості комерційного кредиту і внутрішньої кредиторської заборгованості

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Глава 14. УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 14.1. Формування і управління власним капіталом підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 14.2. Оцінка вартості власного капіталу

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Модель доходності фінансових активів

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 14.3. Політика формування власних фінансових ресурсів підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 14.4. Дивідендна політика і можливості її вибору

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Глава 15. УПРАВЛІННЯ ПОЗИКОВИМ КАПІТАЛОМ

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 15.1. Політика залучення і формування позикового капіталу підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 15.2. Управління залученням банківського кредиту

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 15.3. Забезпечення стійких темпів економічного розвитку підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - РОЗДІЛ 5. СТРАТЕГІЧНИЙ І ОПЕРАТИВНО ТАКТИЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Глава 16. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЕМСТВІ

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 16.1. Поняття і значення грошових потоків у діяльності підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 16.2. Принципи управління грошовими потоками підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 16.3. Методи управління грошовими потоками підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 16.3.1. Грошові потоки від активів і методи їх вимірювання

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 16.3.2. Грошові потоки кредиторам (акціонерам)

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 16.4. Планування грошових потоків

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Глава 17. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 17.1. Економічна сутність і класифікація інвестицій

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 17.2. Інвестиційна політика підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 17.3. Ключові принципи оцінки інвестиційних проектів

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 17.4. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - РОЗДІЛ 6. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ДОДАТКОВІ РОЗДІЛИ

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Глава 18. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 18.1. Сутність і класифікація фінансових ризиків підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 18.2. Методи аналізу ризику

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 18.3. Оцінка ризику і диверсифікація

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 18.4. Механізми нейтралізації фінансових ризиків

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - Глава 19. ФІНАНСОВА НЕСПРОМОЖНІСТЬ, БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВА

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 19.1. Визначення незадовільної структури балансу підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 19.2. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 19.3. Аналіз та оцінка реальних можливостей відновлення платоспроможності підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 19.4. Аналіз зв'язку неплатоспроможності підприємства із заборгованістю держави перед ним

 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 19.5. Методи прогнозування можливого банкрутства підприємства