Господарське право - Задихайло Д. В

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - ВСТУП

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - РОЗДІЛ 1. Господарське право та господарське законодавство. Господарські правовідносини

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 1. Поняття господарського права. Предмет і метод господарського права

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 2. Поняття, ознаки та види господарських відносин. Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 3. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства. Система господарського законодавства

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 4. Поняття, ознаки та принципи господарської діяльності. Види господарської діяльності

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - РОЗДІЛ 2. Правовий господарський порядок. Економічна політика держави

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 1. Правовий господарський порядок у системі господарського права

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 2. Основні напрями та форми державної економічної і правової політики

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 3. Поняття та значення державного регулювання економіки

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 4. Засоби державного регулювання господарської діяльності. Ліцензування та патентування господарської діяльності. Державна система стандартизації та сертифікації

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 5. Правові джерела ціноутворення в Україні. Види цін і тарифів

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 6. Контроль за здійсненням господарської діяльності. Порядок проведення перевірок суб'єктів господарювання

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - РОЗДІЛ 3. Загальна характеристика суб'єктів господарських правовідносин

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 1. Поняття, ознаки та види суб'єктів господарського права

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 2. Поняття суб'єктів господарювання, їх правовий статус

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 3. Негосподарюючі суб'єкти в системі суб'єктів господарського права

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 4. Порядок утворення, легітимації та припинення діяльності суб'єктів господарського права

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 5. Правовий статус та особливості суб'єктів внутрішньогосподарських відносин

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - РОЗДІЛ 4. Правове регулювання корпоративних відносин

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 1. Визначення та предмет корпоративного права, його місце в системі права України

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 2. Поняття та правові ознаки господарських товариств як корпоративних підприємств

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 3. Поняття організаційно-правової форми господарських товариств, їх класифікація

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 4. Особливості правового статусу окремих видів господарських товариств

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - РОЗДІЛ 5. Правове становище та організаційно-правові форми окремих видів суб'єктів господарської діяльності

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 1. Підприємство як організаційна форма господарювання. Види підприємств, їх організаційно-правові форми

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 2. Поняття та види кооперативів. Порядок управління

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 3. Фізичні особи як суб'єкти підприємницької діяльності

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 4. Правове становище суб'єктів організаційно-господарських повноважень, їх види

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - РОЗДІЛ 6. Майнова основа господарювання

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 1. Речові права у сфері господарювання

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 2. Майно суб'єктів господарювання та джерела його формування

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 3. Майновий стан та облік майна суб'єктів господарювання. Оцінка майна та майнових прав

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 4. Використання природних ресурсів у сфері господарювання

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 5. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності