Господарське право - Задихайло Д. В

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - ВСТУП

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - РОЗДІЛ 1. Господарське право та господарське законодавство. Господарські правовідносини

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 1. Поняття господарського права. Предмет і метод господарського права

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 2. Поняття, ознаки та види господарських відносин. Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 3. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства. Система господарського законодавства

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 4. Поняття, ознаки та принципи господарської діяльності. Види господарської діяльності

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - РОЗДІЛ 2. Правовий господарський порядок. Економічна політика держави

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 1. Правовий господарський порядок у системі господарського права

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 2. Основні напрями та форми державної економічної і правової політики

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 3. Поняття та значення державного регулювання економіки

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 4. Засоби державного регулювання господарської діяльності. Ліцензування та патентування господарської діяльності. Державна система стандартизації та сертифікації

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 5. Правові джерела ціноутворення в Україні. Види цін і тарифів

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 6. Контроль за здійсненням господарської діяльності. Порядок проведення перевірок суб'єктів господарювання

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - РОЗДІЛ 3. Загальна характеристика суб'єктів господарських правовідносин

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 1. Поняття, ознаки та види суб'єктів господарського права

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 2. Поняття суб'єктів господарювання, їх правовий статус

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 3. Негосподарюючі суб'єкти в системі суб'єктів господарського права

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 4. Порядок утворення, легітимації та припинення діяльності суб'єктів господарського права

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 5. Правовий статус та особливості суб'єктів внутрішньогосподарських відносин

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - РОЗДІЛ 4. Правове регулювання корпоративних відносин

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 1. Визначення та предмет корпоративного права, його місце в системі права України

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 2. Поняття та правові ознаки господарських товариств як корпоративних підприємств

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 3. Поняття організаційно-правової форми господарських товариств, їх класифікація

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 4. Особливості правового статусу окремих видів господарських товариств

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - РОЗДІЛ 5. Правове становище та організаційно-правові форми окремих видів суб'єктів господарської діяльності

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 1. Підприємство як організаційна форма господарювання. Види підприємств, їх організаційно-правові форми

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 2. Поняття та види кооперативів. Порядок управління

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 3. Фізичні особи як суб'єкти підприємницької діяльності

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 4. Правове становище суб'єктів організаційно-господарських повноважень, їх види

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - РОЗДІЛ 6. Майнова основа господарювання

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 1. Речові права у сфері господарювання

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 2. Майно суб'єктів господарювання та джерела його формування

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 3. Майновий стан та облік майна суб'єктів господарювання. Оцінка майна та майнових прав

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 4. Використання природних ресурсів у сфері господарювання

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 5. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - РОЗДІЛ 7. Господарські зобов'язання. Господарські договори

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 1. Господарські зобов'язання: поняття, загальна характеристика, окремі види

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 2. Поняття та види господарських договорів

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 3. Істотні умови господарських договорів. Поняття та специфіка захисного застереження

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 4. Правові особливості публічного, попереднього договорів та договору приєднання

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 5. Укладення господарських договорів

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 6. Порядок зміни та розірвання господарських договорів

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 7. Недійсність господарських договорів: підстави та наслідки

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - РОЗДІЛ 8. Захист прав та законних інтересів суб'єктів господарювання. Основні засади господарсько-правової відповідальності

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 1. Захист прав та законних інтересів суб'єктів господарювання, механізм їх захисту

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 2. Господарська відповідальність підприємств, установ та організацій. Загальна характеристика

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 3. Функції господарсько-правової відповідальності, її підстави, межі та принципи

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 4. Форми господарсько-правової відповідальності. Порядок та строки застосування господарсько-правових санкцій

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - РОЗДІЛ 9. Правове регулювання банкрутства

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 1. Загальні положення процедури банкрутства. Поняття неплатоспроможності та банкрутства

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 2. Учасники справи про банкрутство, розгляд справ про банкрутство в господарському суді

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 3. Мирова угода

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 4. Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - РОЗДІЛ 10. Правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції та обмеження монополізму в господарській діяльності

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 1. Економічна конкуренція: поняття та правові засади підтримки

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 2. Поняття та форми прояву недобросовісної конкуренції

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 3. Антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 4. Антиконкурентні дії органів влади та місцевого самоврядування

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 5. Монопольне (домінуюче) становище суб'єктів господарювання та зловживання ним

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 6. Поняття економічної концентрації та контроль за її здійсненням

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 7. Поняття природних монополій та суміжних ринків. Державне регулювання їх діяльності

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 9. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - РОЗДІЛ 11. Спеціальні правові режими господарювання

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 1. Правові режими в окремих секторах економіки, на ринках окремих товарів та послуг

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 2. Засоби державного регулювання в галузях господарської діяльності, літакобудування, суднобудування, сільському господарстві тощо

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 3. Спеціальні (вільні) економічні зони. Зміст спеціальних режимів вільних економічних зон

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 4. Договори на реалізацію інвестиційного проекту. Адміністрація С(В)БЗ та її компетенція

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 5. Території пріоритетного розвитку. Особливості правового режиму господарської діяльності

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - РОЗДІЛ 12. Правове регулювання торговельної діяльності

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 1. Економіко-правова сутність торгівлі. Господарсько-торговельна діяльність як різновид господарської діяльності

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 2. Форми господарсько-торговельної діяльності

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 3. Поняття товару та особливості правового режиму обігу його окремих видів

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 4. Організовані ринки торгівлі

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 5. Порядок обліку торговельних операцій. Застосування реєстраторів розрахункових операцій та розрахункових книжок

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - РОЗДІЛ 13. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 1. Правова природа зовнішньоекономічних відносин. Зовнішньоекономічні відносини як об'єкт правового регулювання

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 2. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 3. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 4. Особливості змісту зовнішньоекономічного контракту. Право країни, що визначає права та обов'язки сторін. Базисні умови поставок

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 5. Правове регулювання розрахунків в іноземній валюті в зовнішньоекономічній діяльності

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 6. Правове регулювання операцій з давальницькою сировиною та бартерних операцій у зовнішньоекономічній діяльності

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - РОЗДІЛ 14. Правове регулювання ринків фінансових послуг

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 1. Поняття та види фінансових послуг. Поняття ринків фінансових послуг, їх правове регулювання

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 2. Функції та компетенція Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг. Інші регулятори ринку

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 3. Суб'єкти фінансових послуг. Реєстрація та ліцензування діяльності фінансових установ. Суміщення надання певних видів фінансових послуг

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 4. Законодавчі засади запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Система та суб'єкти фінансового моніторингу

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - РОЗДІЛ 15. Правове регулювання банківської діяльності

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 2. Форми регулювання банківської діяльності Індикативне і адміністративне регулювання. Особливості нагляду Національним банком України

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 3. Система банківських операцій

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 4. Банківські рахунки, порядок їх відкриття та закриття. Розрахунково-касові операції банків. Права і обов'язки сторін за договором банківського рахунка

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 5. Правові основи розрахункових банківських операцій

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 6. Кредитні операції банків. Види банківського кредиту та особливості їх регулювання

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 7. Правове регулювання депозитних операцій банків. Захист інтересів вкладників

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - РОЗДІЛ 16. Правове регулювання страхування

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 1. Поняття страхової діяльності

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 2. Класифікація страхових правовідносин

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 3. Суб'єкти страхових правовідносин

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 4. Правове регулювання страхової діяльності в Україні. Компетенція уповноважених органів у сфері нагляду за здійсненням страхової діяльності

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - РОЗДІЛ 17. Правове регулювання ринку цінних паперів

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 1. Ринок цінних паперів: поняття, види та місце в системі національного ринку

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 2. Учасники ринку цінних паперів

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 3. Облік права власності на цінні папери. Національна депозитарна система України

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 4. Державне регулювання ринку цінних паперів. Правовий статус Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 5. Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - РОЗДІЛ 18. Правове регулювання інвестиційної діяльності

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 1. Поняття, ознаки та класифікація інвестицій

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 2. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 3. Класифікація та види інвестиційних договорів. Інвестиційні договори з особливим суб'єктним складом

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 4. Поняття спільного інвестування та його інститутів. Класифікація інститутів спільного інвестування. Управління активами інститутів спільного інвестування

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 6. Державне регулювання інвестиційної діяльності: засоби та механізми реалізації

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 7. Гарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльності

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - РОЗДІЛ 19. Поняття, ознаки та напрями інноваційної діяльності

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 1. Правове регулювання інноваційної діяльності в Україні та сучасний стан інноваційного законодавства України

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 2. Поняття, ознаки та напрями інноваційної діяльності

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 3. Об'єкти інноваційної діяльності

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 4. Суб'єкти інноваційної діяльності та особливості реалізації ними інноваційних проектів

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 5. Державне регулювання інноваційної діяльності

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 1. Джерела правового регулювання банківської діяльності. Поняття банківської системи, її структура. Правове становище Національного банку України та його місце в банківській системі. Поняття і види банків та їх характеристика як суб'єктів господарювання

 • Господарське право - Задихайло Д. В. - 5. Правове регулювання іноземного інвестування. Правовий статус підприємств з іноземними інвестиціями, порядок їх створення. Правові режими іноземних інвестицій. Інвестування резидентами України за межами України