Філософія освіти - Базалук О. О

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - ВСТУП

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - МОДУЛЬ І

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - ТЕМА 1. Філософія освіти: її роль та місце в системі філософського знання

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - 1. Актуальність "філософії освіти"

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - 2. Поняття "філософія освіти", предмет і завдання

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - 3. Основні методологічні концепції гуманітарного знання

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - 4. Структура філософії освіти

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - ТЕМА 2. Філософське розуміння сутності освіти у історичному контексті

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - 1. Виховання у Первісному суспільстві. Перші школи світової цивілізації

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - 2. Феномен античної філософської школи

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - 3. Філософсько-педагогічні погляди Сократа, Платона, Аристотеля та Демокріта

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - 4. Християнство та інститут освіти в епоху Середніх віків

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - 5. Розвиток філософії освіти в епоху Відродження і Нового часу

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - 6. Історична ретроспектива філософії освіти ХІХ ст

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - ТЕМА 3. Національні аспекти філософії освіти в Україні

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - 1. Історія розвитку філософії освіти в Україні

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - 2. Філософія освіти Григорія Сковороди

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - 3. Освіта в Україні і світі (сучасні реалії)

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - 4. Концептуальні засади філософії освіти в Україні та їх впровадження в педагогічну практику

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - 5. Законодавчо-нормативне забезпечення освітянської галузі в Україні

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - МОДУЛЬ ІІ

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - ТЕМА 1. Науково-філософський спосіб сприйняття дійсності

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - 1. Актуальність науково-філософського способу сприйняття дійсності

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - 2. Роль теорії еволюції у науково-філософському світогляді

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - 3. Поняття "еволюція" у контексті науково-філософського світогляду

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - 4. Поняття "буття" у контексті науково-філософського світогляду

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - ТЕМА 2. Духовні виміри людського буття. Загальнолюдські цінності

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - 1. Духовність - один з інтегруючих елементів суспільства

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - 2. Роль цінностей у структурі буття особистості

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - 3. Світоглядні засади особистості - основа педагогічної діяльності

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - 4. "Золоте правило моралі" та його вплив на розвиток філософії освіти

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - 5. Біблейські заповіді - основа внутрішнього абстрактного образу особистості

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - 6. Система освіти як транслятор норм і цінностей буття

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - 7. Моральні максими Л. Толстого

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - 8. Формування української ціннісно-нормативної моделі

 • Філософія освіти - Базалук О. О. - 9. Ціль і мета як відношення та передбачуваний результат