Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - ВСТУП

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Тема 1. ВИНИКНЕННЯ Й СУТЬ ГРОШЕЙ ТА БАНКІВ

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 1.1. Перші згадки про гроші та банки

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 1.2. Класифікація грошей

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 1.3. Умови виникнення і форми банківництва

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 1.4. Особливості розвитку грошей та банківництва на українських землях в епоху античності

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Тема 2. ГРОШІ ТА БАНКІВНИЦТВО У СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 2.1. Виникнення та розвиток грошової системи

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 2.2. Монетні системи Стародавньої Греції

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 2.3. Виникнення банків

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 2.4. Банківські операції у Стародавній Греції

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Тема 3. ГРОШІ ТА БАНКІВНИЦТВО У СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 3.1. Основні етапи розвитку грошової системи у Стародавньому Римі та їх характеристика

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 3.2. Класифікація грошей у Стародавньому Римі

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 3.3. Банківництво Стародавнього Риму

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 3.4. Давньоримські монети у грошовому обігу на українських землях

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Тема 4. ГРОШОВО-БАНКІВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО В ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР'Ї

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 4.1. Виникнення і формування грошових систем в Українському Причорномор'ї

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 4.2. Грошове господарство Боспорського царства

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 4.3. Гроші та банківництво в Ольвії

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 4.4. Гроші Херсонеса

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Тема 5. ГРОШОВО-БАНКІВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО В СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ЄВРОПІ

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 5.1. Варварські наслідування римських монет у Європі

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Вандали

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Свеви

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Бургунди

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Лангобарди

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Франки

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Англо-сакси

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 5.2. Епоха феодального денарія

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 5.3. Період гроша і флорина, поява талерів

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Італія

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Франція