Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - ВСТУП

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Тема 1. ВИНИКНЕННЯ Й СУТЬ ГРОШЕЙ ТА БАНКІВ

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 1.1. Перші згадки про гроші та банки

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 1.2. Класифікація грошей

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 1.3. Умови виникнення і форми банківництва

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 1.4. Особливості розвитку грошей та банківництва на українських землях в епоху античності

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Тема 2. ГРОШІ ТА БАНКІВНИЦТВО У СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 2.1. Виникнення та розвиток грошової системи

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 2.2. Монетні системи Стародавньої Греції

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 2.3. Виникнення банків

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 2.4. Банківські операції у Стародавній Греції

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Тема 3. ГРОШІ ТА БАНКІВНИЦТВО У СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 3.1. Основні етапи розвитку грошової системи у Стародавньому Римі та їх характеристика

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 3.2. Класифікація грошей у Стародавньому Римі

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 3.3. Банківництво Стародавнього Риму

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 3.4. Давньоримські монети у грошовому обігу на українських землях

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Тема 4. ГРОШОВО-БАНКІВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО В ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР'Ї

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 4.1. Виникнення і формування грошових систем в Українському Причорномор'ї

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 4.2. Грошове господарство Боспорського царства

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 4.3. Гроші та банківництво в Ольвії

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 4.4. Гроші Херсонеса

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Тема 5. ГРОШОВО-БАНКІВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО В СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ЄВРОПІ

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 5.1. Варварські наслідування римських монет у Європі

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Вандали

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Свеви

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Бургунди

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Лангобарди

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Франки

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Англо-сакси

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 5.2. Епоха феодального денарія

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 5.3. Період гроша і флорина, поява талерів

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Італія

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Франція

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Англія

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Німеччина

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 5.4. Розвиток банківництва в середньовічній Європі

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Тема 6. ФОРМУВАННЯ ГРОШОВО-БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 6.1. Вплив іноземних грошових систем на формування грошового обігу в Давньоруській державі

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 6.2. Виникнення та еволюція гривні

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 6.3. Карбування монет руськими князями

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 6.4. Зародження кредитно-банківських відносин у Київській Русі

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Тема 7. ОСОБЛИВОСТІ ГРОШЕЙ ТА БАНКІВНИЦТВА В ПЕРІОД ІСНУВАННЯ ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 7.1. Основні риси грошового обігу в Україні в XIV - першій половині XVII ст

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 7.2. Руські гроші, карбовані у Львові

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 7.3. Монети Володимира Ольгердовича

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Тема 8. ГРОШОВЕ ГОСПОДАРСТВО КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДОБИ

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 8.1. Грошовий обігу середовищі українського козацтва

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 8.2. Проблема власної грошової одиниці для козацького війська

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 8.3. Грошовий обіг в Україні після союзу з Московією

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 8.4. Грошовий обіг та банківські інституції в Західній Україні

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Тема 9. ГРОШІ ТА БАНКІВНИЦТВО УКРАЇНИ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 9.1. Структура монетного господарства України як складової Російської імперії

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 9.2. Перші паперові гроші на українських землях

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 9.3. Становлення банківської системи Російської імперії

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 9.4. Банки на українських землях у складі Російської імперії

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Тема 10. ГРОШОВО-БАНКІВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ТА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ МОНАРХІЇ

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 10.1. Грошовий обіг на західноукраїнських землях у складі Австрійської імперії та Австро-Угорської монархії

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 10.2. Особливості банківської системи на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщини

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 10.3. Приватні гроші на українських землях

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Тема 11. ГРОШОВО-БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ В ЕПОХУ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 11.1. Гроші та банки у промисловій Англії

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 11.2. Грошові реформи та банківництво Франції

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 11.3. Грошово-банківська система Німеччини

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 11.4. Стандартизація грошових систем у Західній Європі

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Тема 12. БАНКИ ГАЛИЧИНИ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ XIX - НА ПОЧАТКУ XX ст

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 12.1. Економічні та політичні передумови виникнення українських банківських установ у Західній Україні

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 12.2. Українські кооперативні банківські установи в Галичині

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 12.3. Іпотечні банки Галичини

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 12.4. Побожні банки вірмен у Львові

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Тема 13. ГРОШІ ТА БАНКІВНИЦТВО УНР

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 13.1. Грошова система, впроваджена Центральною Радою

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 13.2. Гроші та банківництво Української Держави (гетьман Скоропадський)

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 13.3. Грошова система директорії (В. Винниченко, С. Петлюра)

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 13.4. Недержавні грошові емісії на українських землях

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Тема 14. ГРОШІ ТА БАНКІВНИЦТВО УКРАЇНИ У СКЛАДІ СРСР

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 14.1. Грошовий обіг на розділених українських землях

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 14.2. Грошовий обіг на українських теренах під час другої світової війни

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 14.3. Грошовий обіг в СРСР після Другої світової війни

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 14.4. Банківська система СРСР

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Тема 15. ГРОШОВІ ДОКУМЕНТИ ОУН - УПА

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 15.1. Виникнення грошових документів ОУН

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 15.2. Грошові документи ОУН - УПА в період німецької окупації України

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 15.3. Грошові документи ОУН - УПА в 1944-1953 рр

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 15.4. Емітування українських грошових документів за межами України

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Тема 16. ФОРМУВАННЯ ГРОШОВО-БАНКІВСЬКОЇСИСТЕМИ УКРАЇНИ ПІСЛЯ 1991 р

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 16.1. Перші кроки виокремлення банківської системи України зі складу СРСР

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 16.2. Купоно-карбованцева грошова система в Україні

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 16.3. Організація випуску української монети

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 16.4. Грошова реформа 1996 р.- введення гривні

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Тема 17. УКРАЇНА В ГРОШОВО-БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ ЄВРОПИ

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 17.1. Основні риси та елементи грошово-банківської системи Європи

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 17.2. Особливості грошово-банківської системи України в період глобалізації

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 17.3. Закордонний досвід і перспективи української гривні в умовах після запровадження євро

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - 17.4. Цілі, завдання і способи зміцнення грошово-банківської системи в Україні

 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - Висновки