Банківське кредитування - Владичин У. В

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - Передмова

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 2.2. Класифікація банківських кредитів

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 2.3. Етапи еволюції кредитної діяльності банків

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 2.4. Інституційно-правове регулювання банківського кредитування

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - Тема 3. Механізми здійснення банківської кредитної діяльності

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 3.1. Джерела формування кредитних ресурсів банку

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 3.2. Принципи банківського кредитування

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 3.3. Кредитна політика банку

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 3.4. Методи банківського кредитування

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - Тема 1. Предмет i метод дисципліни "банківське кредитування"

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - Тема 4. Кредитні підрозділи банку та їх функціональні особливості

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 4.1. Структура кредитного департаменту банку

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 4.2. Підбір, навчання та підвищення кваліфікації працівників кредитного відділу банку

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 4.3. Розподіл обов'язків між кредитними працівниками банку

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 4.4. Кредитний комітет банку та його функції

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - Тема 5. Процес банківського кредитування та його організація

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 5.1. Сутність та етапи процесу банківського кредитування

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 5.2. Порядок укладання кредитного договору та видача кредиту

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 5.3. Супроводження кредиту та формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 1.1. Предмет та об'єкти курсу

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 5.4. Порядок погашення кредиту та закриття кредитної справи

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - Тема 6. Кредитоспроможність позичальника: джерела інформації

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 6.1. Банк у інформаційному середовищі

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 6.2. Фінансова звітність позичальників