Банківське кредитування - Владичин У. В

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - Передмова

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 2.2. Класифікація банківських кредитів

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 2.3. Етапи еволюції кредитної діяльності банків

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 2.4. Інституційно-правове регулювання банківського кредитування

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - Тема 3. Механізми здійснення банківської кредитної діяльності

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 3.1. Джерела формування кредитних ресурсів банку

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 3.2. Принципи банківського кредитування

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 3.3. Кредитна політика банку

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 3.4. Методи банківського кредитування

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - Тема 1. Предмет i метод дисципліни "банківське кредитування"

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - Тема 4. Кредитні підрозділи банку та їх функціональні особливості

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 4.1. Структура кредитного департаменту банку

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 4.2. Підбір, навчання та підвищення кваліфікації працівників кредитного відділу банку

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 4.3. Розподіл обов'язків між кредитними працівниками банку

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 4.4. Кредитний комітет банку та його функції

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - Тема 5. Процес банківського кредитування та його організація

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 5.1. Сутність та етапи процесу банківського кредитування

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 5.2. Порядок укладання кредитного договору та видача кредиту

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 5.3. Супроводження кредиту та формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 1.1. Предмет та об'єкти курсу

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 5.4. Порядок погашення кредиту та закриття кредитної справи

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - Тема 6. Кредитоспроможність позичальника: джерела інформації

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 6.1. Банк у інформаційному середовищі

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 6.2. Фінансова звітність позичальників

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 6.3. Формування та зберігання кредитних історій позичальників у банку

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 6.4. Інформаційні бази кредитних бюро

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - Тема 7. Оцінювання кредитоспроможності позичальника

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 7.1. Сутність та необхідність оцінювання кредитоспроможності позичальника

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 1.2. Методологічний інструментарій дослідження банківського кредитування

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 7.2. Аналіз кредитоспроможності позичальників - юридичних осіб

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 7.3. Оцінювання кредитоспроможності фізичних осіб

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 7.4. Визначення рейтингу надійності позичальника

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - Короткі підсумки

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - Тема 8. Форми та види забезпечення банківських кредитів

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 8.1. Сутність, необхідність та класифікація забезпечення кредитів

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 8.2. Застава як вид майнової форми забезпечення банківських кредитів

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 8.3. Оцінювання вартості заставного майна

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 8.4. Порядок укладання договору застави

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 1.3. Структура курсу

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - Тема 9. Юридичні форми забезпечення банківських кредитів

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 9.1. Гарантія як вид забезпечення кредитної діяльності банків

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 9.2. Використання поруки у забезпеченні банківських кредитів

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 9.3. Неустойка як вид кредитного забезпечення банків

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 9.4. Страхування як форма мінімізації кредитних ризиків

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - Тема 10. Ціна банківського кредиту

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 10.1. Сутність і види процентних ставок за кредитами

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 10.2. Чинники впливу на рівень процентної ставки за кредитом

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 10.3. Методи ціноутворення за кредитами

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 1.4. Роль та значення курсу для підготовки нового покоління фахівців з банківництва

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 10.4. Порядок нарахування і сплати процентів за кредитами

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - Тема 11. Кредитні ризики банківництва

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 11.1. Сутність і характеристика банківських ризиків

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 11.2. Поняття і види кредитних ризиків

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 11.3. Критерії оцінювання кредитних ризиків

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 11.4. Ризик-менеджмент кредитної діяльності банку

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - Тема 12. Контроль за банківською кредитною діяльністю

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 12.1. Сутність та значення контролю за банківським кредитуванням

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 12.2. Види контролю за кредитною діяльністю банків

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 12.3. Контроль центрального банку за банківським кредитуванням

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 12.4. Нормативні інструменти контролю за кредитним ризиком

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - Тема 13. Банківський моніторинг кредитування

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 13.1. Сутність та роль банківського моніторингу кредитування

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 13.2. Попередній, поточний і подальший банківський моніторинг цільового використання кредиту

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 13.3. Банківський моніторинг забезпечення кредиту

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 13.4. Внутрішня аудиторська перевірка кредитної діяльності банку

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - Тема 2. Теоретичні засади банківського кредитування

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - Тема 14. Банківська проблемна кредитна заборгованість і методи її реструктуризації

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 14.1. Умови та чинники виникнення проблемних кредитів

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 14.2. Шляхи виявлення та управління проблемною заборгованістю

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 14.3. Реабілітація та ліквідація проблемних кредитів

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 14.4. Претензійно-позовна робота банку з проблемними кредитами

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - Короткі підсумки

 • Банківське кредитування - Владичин У. В. - 2.1. Сутність та значення банківського кредиту у розвитку економіки