Основи менеджменту - Федоренко В. Г

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - ВСТУП

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - ЧАСТИНА І. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - Розділ 1. Передумови виникнення і розвиток менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 1.1. Становлення і сутність управління як науки

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 1.2. Передумови виникнення і сутність менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 1.2.1. Передумови та причини виникнення менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 1.2.2. Сутність та зміст менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 1.3. Категорії "управління" і "менеджмент": загальне і особливе

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 1.4. Методи дослідження у менеджменті

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 1.5. Закони, закономірності та принципи менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 1.5.1. Закони і закономірності менеджменту, їх зміст та класифікація

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 1.5.2. Основні принципи менеджменту, їх склад та зміст

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 1.6. Еволюція, етапи розвитку менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 1.6.1. Формування школи наукового менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 1.6.2. Класична (адміністративна) школа управління

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 1.6.3. Школа людських відносин

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 1.6.4. Школа поведінкових наук

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 1.6.5. Школа кількісного (економіко-математичного) підходу

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 1.7. Розвиток управлінської науки та її сучасний стан в Україні

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - Планування

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - Організація

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - Мотивація

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - Контроль

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - Керівництво

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - Розділ 2. Функціональні засади менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 2.1. Сутність і види функцій менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 2.2. Планування як пріоритетна функція менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 2.3. Організаційна функція менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 2.4. Мотиваційна функція менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 2.5. Контрольна функція менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 2.6. Координаційна функція менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 2.7. Інформація та комунікації у менеджменті: сутність, види та значення

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 2.8. Управлінські рішення: сутність, види та процес прийняття

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - Розділ 3. Організація як об'єкт управління

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 3.1. Сутність, зміст та структура організації

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 3.2. Внутрішнє і зовнішнє середовище організації

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 3.2.1. Поняття, зміст та вплив внутрішнього середовища на організаційну ефективність

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 3.2.2. Зміст поняття "зовнішнє середовище"та його вплив на організаційну ефективність

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 3.3. Організаційна культура як чинник впливу на ефективність управління

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - ЧАСТИНА ІІ. ПРИКЛАДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - Розділ 4. Підприємництво та підприємство у сучасному менеджменті

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 4.1. Підприємництво як вид управлінсько-організаторської діяльності в ринковій економіці

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 4.1.1. Сутність і зміст підприємницької діяльності в системі ринкових відносин

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 4.1.2. Функції та умови здійснення підприємництва

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 4.1.3. Основні ознаки підприємництва та його місце в системі менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 4.1.4. Суб'єкти, об'єкти, види та форми підприємництва

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 4.1.5. Права, обов'язки та відповідальність підприємця у системі управління

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 4.2. Менеджмент у сучасному підприємницькому секторі України

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 4.3. Сучасний стан та шляхи удосконалення системи управління підприємницькою діяльністю в Україні

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 4.4. Підприємство - основний суб'єкт господарювання у системі ринкових відносин

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 4.4.1. Сутність підприємства, його функції та принципи підприємницької діяльності

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 4.4.2. Види підприємств у ринковій системі управління

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 4.4.3. Організаційні форми підприємств, їх економічна характеристика та механізми управління

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 4.4.3.1. Державні та комунальні унітарні підприємства, особливості управління їх господарською діяльністю

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 4.4.3.2. Господарські товариства, їх характеристика та особливості механізму управління

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 4.4.3.3. Кооперативні та орендні підприємства, принципи їх діяльності у ринковій системі управління

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 4.4.4. Об'єднання підприємств, їх форми, принципи діяльності та управління

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 4.4.5. Матеріальна основа виробничої діяльності підприємства

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 4.4.6. Показники господарської діяльності підприємств у ринковій системі управління

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 4.4.7. Управління діяльністю підприємств у системі менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 4.4.8. Стратегія управління інтелектуальним капіталом у діяльності підприємницьких структур

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - Розділ 5. Кадровий менеджмент

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 5.1. Сутність і основні напрями управління кадрами

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 5.2. Управління набором та відбором кадрів

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 5.3. Зміст і структура професіограми

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 5.4. Форми влади і впливу на управління персоналом

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 5.5. Сутність та типи стилів керівництва

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 5.6. Державна кадрова політика України в сучасних умовах ринкової трансформації

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - Розділ 6. Інноваційний менеджмент

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 6.1. Сутність і зміст інновацій, інноваційного процесу та інноваційної діяльності

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 6.2. Стратегія підприємства в інноваційному менеджменті

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 6.2.1. Принципи розробки інноваційних стратегічних планів

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 6.2.2. До проблеми вибору моделі інноваційної стратегії

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 6.3. Організація інноваційного процесу на підприємстві

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 6.4. Управління інноваційними проектами

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 6.5. Управління дослідницьким проектом

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 6.6. Методи вибору, оптимального варіанта інноваційного проекту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 6.7. Джерела фінансування інноваційних інвестицій. Удосконалення структури фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 6.8. Критерії відбору та особливі оцінки об'єктів інноваційної діяльності

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 6.9. Показники прибутковості інноваційного проекту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 6.10. Способи зниження ризику інноваційного проекту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 6.11. Ефективність використання інновацій

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 6.11.1. Види ефекту від реалізації інновацій

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 6.11.2. Основні показники загальної економічної ефективності інновацій

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 6.12. Ефект від виходу інноваційних технологій на зовнішній ринок

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 6.13. Основні аспекти державної інноваційної політики на сучасному етапі

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - Розділ 7. Інвестиційний менеджмент

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 7.1. Основи інвестиційного менеджменту та поняття інвестиційної діяльності

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 7.1.1. Класифікація інвестицій

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 7.1.2. Мета інвестиційного менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 7.2. Управління інвестиційною діяльністю

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 7.3. Формування інвестиційної стратегії

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 7.4. Управління фінансовими інвестиціями

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 7.5. Інвестиційний проект та структура інвестиційного бізнес-плану

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 7.5.1. Опис інвестиційного проекту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 7.5.2. Розробка бізнес-плану

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 7.6. Складові інвестиційного проекту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 7.7. Оцінювання галузі, в яку здійснюються інвестиції, та аналіз ринку

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 7.8. Забезпечення виробництва основних видів ресурсів

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 7.9. Методи розрахунку ресурсів

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 7.10. Визначення виробничих потужностей

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 7.11. Реалізація інвестиційного проекту. Ризики та форми їх страхування

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 7.12. Припинення інвестиційного проекту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 7.13. Графік беззбитковості

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 7.14. Стратегія фінансування інвестиційного проекту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 7.15. Визначення ефективності інвестиційного процесу

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 7.16. Показники ефективності інвестиційної діяльності

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - Розділ 8. Фінансовий менеджмент

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 8.1. Фінансовий менеджмент як система управління

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 8.2. Функції фінансового менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 8.3. Фінансовий менеджмент-управлінський комплекс

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - Фінансовий менеджмент як орган управління

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 8.4. Основи формування фінансового капіталу в організаційно-господарських структурах

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 8.5. Сутність, мета і методи фінансового аналізу підприємства

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 8.6. Аналіз динаміки і структури фінансових результатів діяльності підприємства

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 8.7. Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності підприємства

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 8.8. Показники фінансової стабільності й інтенсивності використання капіталу підприємства

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - Показники ефективності використання капіталу

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - Показники ринкової ціни

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 8.9. Особливості фінансового управління в ринковій економіці

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - Розділ 9. Страховий менеджмент

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 9.1. Сутність та функції страхового менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 9.2. Основні функції страхового менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 9.3. Класифікація страхування

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 9.4. Система показників страхової діяльності

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 9.5. Класифікація та групування, які використовує статистика страхової діяльності

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - Аналіз показників статистики страхової справи

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 9.6. Управління страховою діяльністю

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 9.7. Основні поняття страхової діяльності

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - Розділ 10. Економічна ефективність управління в системі ринкових відносин

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 10.1. Сутність та значення ефективності в умовах ринкової економіки

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 10.2. Критерії і показники ефективності управління

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 10.3. Методика розрахунку економічної ефективності управлінської праці