Основи менеджменту - Федоренко В. Г

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - ВСТУП

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - ЧАСТИНА І. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - Розділ 1. Передумови виникнення і розвиток менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 1.1. Становлення і сутність управління як науки

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 1.2. Передумови виникнення і сутність менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 1.2.1. Передумови та причини виникнення менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 1.2.2. Сутність та зміст менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 1.3. Категорії "управління" і "менеджмент": загальне і особливе

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 1.4. Методи дослідження у менеджменті

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 1.5. Закони, закономірності та принципи менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 1.5.1. Закони і закономірності менеджменту, їх зміст та класифікація

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 1.5.2. Основні принципи менеджменту, їх склад та зміст

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 1.6. Еволюція, етапи розвитку менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 1.6.1. Формування школи наукового менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 1.6.2. Класична (адміністративна) школа управління

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 1.6.3. Школа людських відносин

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 1.6.4. Школа поведінкових наук

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 1.6.5. Школа кількісного (економіко-математичного) підходу

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 1.7. Розвиток управлінської науки та її сучасний стан в Україні

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - Планування

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - Організація

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - Мотивація

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - Контроль

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - Керівництво

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - Розділ 2. Функціональні засади менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 2.1. Сутність і види функцій менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 2.2. Планування як пріоритетна функція менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 2.3. Організаційна функція менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 2.4. Мотиваційна функція менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 2.5. Контрольна функція менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 2.6. Координаційна функція менеджменту

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 2.7. Інформація та комунікації у менеджменті: сутність, види та значення

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 2.8. Управлінські рішення: сутність, види та процес прийняття

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - Розділ 3. Організація як об'єкт управління

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 3.1. Сутність, зміст та структура організації

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 3.2. Внутрішнє і зовнішнє середовище організації

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 3.2.1. Поняття, зміст та вплив внутрішнього середовища на організаційну ефективність

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 3.2.2. Зміст поняття "зовнішнє середовище"та його вплив на організаційну ефективність

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - 3.3. Організаційна культура як чинник впливу на ефективність управління

 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г. - ЧАСТИНА ІІ. ПРИКЛАДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ