Стратегічне управління - Дикань В. Л

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - Вступ

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - РОЗДІЛ 1. Становленя концепції стратегічного управління

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 1.1. Передумови стратегічного управління

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 1.2. Еволюція концепції стратегічного управління

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - Поточне планування та бюджетування

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - Стратегічне планування

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - Стратегічне управління

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 1.3. Школи стратегічного управління

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 1.4. Поняття стратегічного управління

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - Принцип рефлексі

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - Принцип самоорганізації

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - Принцип обмеженої раціональності

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - Принцип самовизначення

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - Принцип диверсифікації

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - Принцип резервування ресурсів

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - Принцип безперервної адаптації

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 1.5. Модель стратегічного управління

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - РОЗДІЛ 2. Цільовий підхід, як основа стратегічного управління

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 2.1. Стратегічне бачення

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 2.2. Місія

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 2.3. Цілі в стратегічному управлінні

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - РОЗДІЛ 3. Сутність середовища підприємства

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 3.1. Середовище підприємства як об'єкт стратегічного аналізу

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 3.2. Чинники макросередовища та мікросередовища підприємства

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 3.3. Внутрішнє середовище підприємства

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - РОЗДІЛ 4. Стратегічний аналіз підприємства

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 4.1. Зміст стратегічного аналізу середовища підприємства

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 4.2. Аналіз можливостей і загроз

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 4.3. Аналіз привабливості галузі і конкуренції в ній

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - РОЗДІЛ 5. Формування господарського портфелю підприємств

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 5.1. Поняття господарський портфель підприємства та його складові

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 5.2. Підходи до визначення складових господарського портфелю

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - РОЗДІЛ 6. Стратегічний набір

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 6.1. Сутність стратегії та стратегічного набору підприємства

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 6.2. Формування ефективного стратегічного набору

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - РОЗДІЛ 7. Система стратегій підприємства

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 7.1. Корпоративні стратегії підприємства

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 7.2. Ділові стратегії підприємства

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 7.3. Функціональні стратегії та їх взаємозв'язок

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 7.4. Операційні стратегії

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - РОЗДІЛ 8. Альтернативність у стратегічному виборі

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 8.1. Поняття стратегічних альтернатив

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 8.2. Методи вибору стратегічних альтернатив

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 8.2.1 Методи аналізу альтернатив на бізнес-рівні

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 8.2.2. Застосування матричних моделей у портфельному аналізі

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 8.3. Експертні методи в стратегічному виборі

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - РОЗДІЛ 9. Стратегічне планування в системі управління підприємством

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 9.1. Сутність стратегічного планування

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 9.2. Вимоги до стратегічного плану

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 9.3. Принципи стратегічного планування

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 9.4. Етапи стратегічного планування

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 9.5. Підходи до стратегічного планування

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 9.6. Причини непрацюючих планів

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - РОЗДІЛ 10. Реалізація стратегії підприємства

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 10.1. Завдання, що розв'язуються при реалізації стратегії

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 10.2. Стратегічні зміни, як важливий фактор успішної реалізації стратегії

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 10.3. Роль вищого керівництва в реалізації стратегії

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 10.4. Значення організаційної структури в реалізації стратегії

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 10.5. Мотивація персоналу в процесі реалізації стратегії

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 10.6. Організаційна культура в забезпеченні ефективності стратегії

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - РОЗДІЛ 11. Інформаційне забезпечення реалізації стратегії

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 11.1. Сутність стратегічної інформації

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 11.2. Інформаційна система стратегічного управління

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - РОЗДІЛ 12. Стратегічний контроль

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 12.1. Призначення контролю

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 12.2. Етапи стратегічного контролю

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 12.3. Вимоги до системи стратегічного контролю

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - 12.4. Види і типи стратегічного контролю

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - Висновки

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - Перелік використаних джерел

 • Стратегічне управління - Дикань В. Л. - Словник термінів