Екологія - Юрченко Л. І

 • Екологія - Юрченко Л. І. - ВСТУП

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Розділ 1. Екологія як наукова і навчальна дисципліна. Предмет і завдання дисципліни

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Розділ 2. Антропогенний вплив на навколишнє середовище. Регіональні екологічні проблеми України

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 2.1. Вплив людської діяльності на навколишнє середовище

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Вплив промисловості

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Вплив енергетики

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Вплив сільського господарства

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Вплив транспорту

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 2.2. Екологічні проблеми України

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Проблеми промислового та паливно енергетичного комплексу

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Радіоактивне забруднення регіонів України

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Деградація грунтів

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Проблеми деградації лісів та зменшення біорізноманіття

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Проблема розвитку природозаповідного фонду та рекреаційних ресурсів

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Проблема деградації водних ресурсів

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Екологічні проблеми Чорного та Азовського морів

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 2.3. Вплив екологічних проблем навколишнього середовища на здоров'я людини

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Розділ 3. Екологічний моніторинг. Система екологічної інформації

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 3.1. Поняття екологічного моніторингу, його мета та завдання

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 3.2. Види та рівні екологічного моніторингу

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 3.3. Державна система моніторингу навколишнього природного середовища

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Державна система моніторингу навколишнього природного середовища в Україн. Характеристика, призначення системи

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Об'єкти і суб'єкти державного моніторингу та їхня діяльність

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Основні напрями удосконалення державної системи моніторингу

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 3.4. Дані моніторингу забруднення навколишнього середовища в Україні

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Моніторинг атмосферного повітря

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Моніторинг вод

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Моніторинг земель

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Моніторинг радіаційного стану територій

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Моніторинг демографічного стану та здоров'я населення України

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Розділ 4. Екологізація економіки

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 4.1. Науково-технічний та інформаційний прогрес і економіка природокористування

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 4.2. Госпрозрахунковий механізм раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Еколого-економічні системи

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Співвідношення виробничих і природних потенціалів. Екологічні нормативи співвідношення