Екологія - Юрченко Л. І

 • Екологія - Юрченко Л. І. - ВСТУП

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Розділ 1. Екологія як наукова і навчальна дисципліна. Предмет і завдання дисципліни

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Розділ 2. Антропогенний вплив на навколишнє середовище. Регіональні екологічні проблеми України

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 2.1. Вплив людської діяльності на навколишнє середовище

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Вплив промисловості

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Вплив енергетики

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Вплив сільського господарства

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Вплив транспорту

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 2.2. Екологічні проблеми України

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Проблеми промислового та паливно енергетичного комплексу

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Радіоактивне забруднення регіонів України

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Деградація грунтів

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Проблеми деградації лісів та зменшення біорізноманіття

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Проблема розвитку природозаповідного фонду та рекреаційних ресурсів

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Проблема деградації водних ресурсів

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Екологічні проблеми Чорного та Азовського морів

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 2.3. Вплив екологічних проблем навколишнього середовища на здоров'я людини

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Розділ 3. Екологічний моніторинг. Система екологічної інформації

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 3.1. Поняття екологічного моніторингу, його мета та завдання

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 3.2. Види та рівні екологічного моніторингу

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 3.3. Державна система моніторингу навколишнього природного середовища

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Державна система моніторингу навколишнього природного середовища в Україн. Характеристика, призначення системи

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Об'єкти і суб'єкти державного моніторингу та їхня діяльність

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Основні напрями удосконалення державної системи моніторингу

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 3.4. Дані моніторингу забруднення навколишнього середовища в Україні

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Моніторинг атмосферного повітря

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Моніторинг вод

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Моніторинг земель

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Моніторинг радіаційного стану територій

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Моніторинг демографічного стану та здоров'я населення України

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Розділ 4. Екологізація економіки

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 4.1. Науково-технічний та інформаційний прогрес і економіка природокористування

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 4.2. Госпрозрахунковий механізм раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Еколого-економічні системи

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Співвідношення виробничих і природних потенціалів. Екологічні нормативи співвідношення

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Санітарно-гігієнічні нормативи як критерії стану навколишнього природного середовища

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Структура витрат на охорону навколишнього природного середовища

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 4.3. Економічна та соціальна ефективність здійснення природозахисних заходів

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Економічна ефективність природозахисних заходів

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Підвищення економічної ефективності природозахисних заходів

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Соціальна ефективність здійснення природозахисних заходів Зміна структури потреб

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Розділ 5. Еколого-економічні аспекти та проблеми використання природних ресурсів

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 5.1. Цілі, завдання та напрямки раціонального природокористування

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 5.2. Наукові засади раціонального природокористування

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 5.3. Принципи раціонального природокористування

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 5.4. Економічні методи раціонального природокористування

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Форми еколого-економічних інструментів раціонального природокористування

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Розділ 6. Екологічна експертиза та проблеми її організації

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 6.1. Екологічна експертиза, загальні положення

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Екологічна оцінка і екологічна експертиза

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Мета, завдання та принципи екологічної експертизи

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Об'єкти та суб'єкти екологічної експертизи

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Види екологічної експертизи

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Строки проведення екологічної експертизи

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Законодавство України в області екологічної експертизи

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 6.2. Основні методологічні підходи в процедурі проведення екологічної експертизи

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Загальні правила та закони проведення наукової екологічної експертизи

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Обмежуючі фактори в екологічній експертизі

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Інформаційні і психологічні обмеження в екологічній експертизі

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Показники ефективності (економічні складові) в екологічній експертизі

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Складові ризику

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Висновки екологічної експертизи

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 6.3. Правовий статус експерта екологічної експертизи

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Права експерта

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Обов'язки експерта

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Відповідальність експерта

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Гарантії реалізації та захисту прав

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Соціально-правовий механізм проведення екологічної експертизи

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 6.4. Розвиток та вдосконалення екологічної експертизи, міжнародне співробітництво в галузі екологічної експертизи

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Розділ 7. Екологічний аудит

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 7.1. Етапи становлення та розвитку екологічного аудиту

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 7.2. Екологічний аудит як вид управлінської та підприємницької діяльності

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Мета, задачі, рівні та принципи екологічного аудиту

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Суб'єкти діяльності та об'єкти дослідження в ході екологічного аудиту

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Критерії обов'язковості проведення екологічного аудиту

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Критерії оцінки небезпеки підприємства, організації, установи для атмосфери

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Критерії оцінки небезпеки підприємства, організації, установи для водних ресурсів

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Критерії оцінки небезпеки підприємства, організації, установи для здоров'я населення

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 7.3. Процедура проведення екологічного аудиту

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Законодавча та нормативна бази проведення екологічного аудиту

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Підготовка аудиту

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Вимоги до екологічного аудиту

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Сфера поширення аудиту

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Об'єктивність, незалежність і компетентність

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Початкове засідання

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Вірогідність даних і висновків аудиту

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Звіт про екологічний аудит

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Поширення звіту про екологічний аудит

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Заключне засідання

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Завершення аудита

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Збереження документів

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 7.4. Правові основи екологічного аудиту

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Захист комерційної таємниці під час використання матеріалів аудиторської перевірки

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Особливості правового регулювання доступу до інформації в екологічній сфері

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Правові основи аудита відповідності діяльності підприємства вимогам екологічної безпеки

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 7.5. Екологічний аудит як інструмент підвищення інвестиційної привабливості підприємства

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Розділ 8. Управління впливом на навколишнє середовище. Планування раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 8.1. Передумови впровадження міжнародних стандартів ISO серії 14000 на системи управління навколишнім середовищем в Україні

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 8.2. Мета та принципи управління навколишнім середовищем

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 8.3. Проведення первинного екологічного аналізу

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 8.4. Розробка екологічної політики та планування

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 8.5. Переваги, які надає організації система управління навколишнім середовищем

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Розділ 9. Міжнародний досвід і співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 9.1. Визначення пріоритетів в галузі міжнародної практики охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 9.2. Міжнародне співробітництво та інтеграція в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Інтеграція екологічної політики та роль судів в цьому процесі

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Інтеграція екологічного управління

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Екологічний аспект інтеграції України до Європейського союзу

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 9.3. Міжнародне екологічне законодавство

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Віденська конвенція про охорону озонового екрану планети та Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий екран

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Заходи поетапного припинення використання ОРР

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Технологічні заходи

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Міжнародна угода в Кіото

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Транскордонне перенесення забруднюючих речовин

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Базельська конвенція

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Обмеження на транскордонні перевезення небезпечних і інших відходів

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 9.4. Екологічна комунікація в виробництві, реалізації і споживанні продуктів харчування та товарів широкого вжитку

 • Екологія - Юрченко Л. І. - 9.5. Нові форми міжнародного екологічного співробітництва

 • Екологія - Юрченко Л. І. - Література