Рекреаційна географія - Масляк П. О

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - ПЕРЕДМОВА

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - Частина І МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГЕОГРАФІЇ

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - Розділ 1 РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ ЯК НАУКА

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 1.1. Об'єкт і предмет рекреаційної географії

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 1.2. Завдання, методи дослідження рекреаційної географії, зв'язок з іншими науками

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 1.3. Основні поняття рекреаційної географії

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - Розділ 2 ТЕОРЕТИЧНА БАЗА РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГЕОГРАФІЇ

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 2.1. Аксіоми

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 2.2. Теорії, які використовує рекреаційна географія

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 2.3. Закономірності та принципи рекреаційної географії

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - Розділ 3 РАЙОНУВАННЯ В РЕКРЕАЦІЙНІЙ ГЕОГРАФІЇ

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 3.1. Загальні засади районування

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 3.2. Рекреаційне районування

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 3.3. Рекреаційне районування світу та України

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - Розділ 4 ТЕРИТОРІАЛЬНІ РЕКРЕАЦІЙНІ СИСТЕМИ

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 4.1. Системи і комплекси

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 4.2. Територіальні рекреаційні системи

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 4.3. Територіальні рекреаційні системи України і світу

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - Розділ 5 РЕКРЕАЦІЙНІ УМОВИ І РЕСУРСИ

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 5.1. Поняття про географічні умови і ресурси

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 5.2. Рекреаційні ресурси

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 5.3. Рекреаційні ресурси України і світу

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - Розділ 6 РЕКРЕАЦІЙНІ ПОТРЕБИ

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 6.1. Загальні потреби суспільства

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 6.2. Рекреаційні потреби

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 6.3. Рекреаційні потреби в Україні і світі

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - Розділ 7 РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 7.1. Діяльність людини

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 7.2. Рекреаційна діяльність

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 7.3. Рекреаційна діяльність в Україні і світі

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - Частина II РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - Розділ 8 ГАЛУЗЕВА РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 8.1. Лікувально-курортне господарство України

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 8.1.1. Лікування системи кровообігу

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 8.1.2. Лікування захворювань нервової системи

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 8.1.3. Лікування захворювань органів травлення

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 8.1.4. Лікування органів дихання

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 8.1.5. Лікування захворювань опорно-рухового апарату

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 8.1.6. Лікування сечостатевої системи та інших захворювань

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 8.2. Оздоровчо-спортивна діяльність

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 8.2.1. Пішохідний туризм

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 8.2.2. Водний туризм

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 8.2.3. Велосипедний туризм

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 8.2.4. Спелеологічний туризм

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 8.2.5. Гірськолижний туризм

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 8.3. Пізнавальна рекреаційна діяльність

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 8.3.1 Релігійний туризм

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 8.3.2. Сільський зелений туризм

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 8.3.3. Екологічний туризм

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 8.4. Розважально-ділова рекреаційна діяльність

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 8.4.1. Гральний бізнес

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 8.4.2. Виставкова діяльність в Україні

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 8.4.3. Діловий туризм

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 8.4.4. Міський туризм

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - Розділ 9 РЕГІОНАЛЬНА РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 9.1. Південний рекреаційний район

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 9.1.1. Західний підрайон

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 9.1.2. Кримський підрайон

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 9.1.3. Східний підрайон

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 9.2. Карпатський район

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 9.2.1. Передкарпаття

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 9.2.2. Карпати

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 9.2.3. Закарпаття

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 9.3. Інші рекреаційні райони України

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 9.3.1. Полісся

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 9.3.2. Правобережний височинний лісостеп

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 9.3.3. Лівобережний лісостеповий район

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 9.3.4. Степовий рекреаційний район

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - Частина III РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - Розділ 10 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ МАКРОРАЙОН

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 10.1. Рекреаційно-туристичне господарство країн Європейського макрорайону

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - Розділ 11 АЗІЙСЬКИЙ МАКРОРАЙОН

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 11.1. Туреччина

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 11.2. Кіпр

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 11.3. Індія

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 11.4. Непал

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 11.5. Таїланд

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - Розділ 12 АФРИКАНСЬКИЙ МАКРОРАЙОН

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 12.1. Єгипет

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - Розділ 13 ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКИЙ МАКРОРАЙОН

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 13.1. Сполучені Штати Америки

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - Розділ 14 ЦЕНТРАЛЬНОАМЕРИКАНСЬКО-КАРИБСЬКИЙ МАКРОРАЙОН

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 14.1. Рекреаційно-туристичне господарство країн Карибського басейну

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - Розділ 15 ПІВДЕННОАМЕРИКАНСЬКИЙ МАКРОРАЙОН

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 15.1. Бразилія

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - Розділ 16 АВСТРАЛІЙСЬКО-ОКЕАНІЙСЬКИЙ МАКРОРАЙОН

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - 16.1. Нова Зеландія

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - Розділ 17 АНТАРКТИЧНИЙ МАКРОРАЙОН

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - ДОДАТКИ

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - Додаток 1 Перелік рекреаційно-туристичних ресурсів за регіонами України

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - Додаток 2 Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки"

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - Додаток З Виставкова діяльність

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - Додаток 4 Кількість іноземних громадян, які в'їхали в Україну, 2006 р

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - Додаток 5 Характеристика антарктичного туризму

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

 • Рекреаційна географія - Масляк П. О. - СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ