Оцінювання майна - Калінеску Т. В

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - І. Формування методологічних основ оцінювання майна

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 1.1. Нормативна характеристика та основні ознаки майна

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 1.2. Процедура здійснення оціночної діяльності

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 1.3. Нормативні підходи до оціночної діяльності в Україні

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 1.4. Інфраструктура ринку землі

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - ІІ. Визначення основних підходів щодо оцінювання вартості

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 2.1. Цілі оцінювання вартості майна

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 2.2. Основні підходи щодо оцінювання вартості

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 2.3. Методи оцінки майна підприємства

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - ІІІ. Оцінювання нерухомості

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 3.1. Сутнісні характеристики нерухомості

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 3.2. Оцінювання нерухомого майна

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 3.3. Особливості оцінки окремих видів нерухомого майна

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - IV. Оцінювання земельних ресурсів

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 4.1. Характеристика ринку землі України

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 4.2. Базові підходи до оцінювання земельних ресурсів

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 4.3. Грошова оцінка земель

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 4.5. Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 4.6. Нормативне визначення земельно-кадастрових робіт

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - V. Контроль за дотриманням земельного законодавства

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 5.1. Нормативно-методичне регулювання оцінки земель

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 5.2. Моніторинг земельних відносин

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 5.3. Державна земельна інспекція

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 5.4. Обмеження в користуванні певними видами земельних ділянок

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - VI. Еколого - економічна оцінка земельних ресурсів

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 6.1. Функції і показники економічної оцінки земельних ресурсів та умов

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 6.2. Вартісні теорії оцінки природно-ресурсного потенціалу землі

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 6.3. Методи економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу землі

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 6.4. Основні джерела забруднення земель

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 6.5. Наслідки забруднення земель

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 6.6. Оцінка забруднення земель та грунтів

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - VII. Оцінювання нематеріальних активів

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 7.1. Сутнісні ознаки об'єктів нематеріальних активів

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 7.2. Методологія оцінювання нематеріальних активів

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 7.3. Оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - VIII. Особливості оцінювання потенціалу підприємства

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 8.1. Методологічні підходи до оцінювання потенціалу підприємства

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 8.2. Організація інформаційного забезпечення процесу оцінювання потенціалу підприємства

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 8.3. Аналіз структури майна підприємства

 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - Література