Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - Вступ

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ І ПРЕДМЕТ АУДИТУ

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 1.1. Суть, мета організації та функції аудиту

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 1.2. Завдання аудиту

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 1.3. Економічний контроль у системі управління

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 1.4. Види і форми економічного контролю

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 1.5. Ринкові відносини та передумови виникнення аудиту

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 1.6. Закон України "Про аудиторську діяльність"

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 1.7. Види і організаційні форми аудиту

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 1.8. Теоретичні та методологічні аспекти аудиту

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 1.9. Етика аудитора

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - Чесність

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - Об'єктивність

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - Конфіденційність

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - Професійна поведінка

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - Технічні стандарти

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 1.10. Міжнародний досвід з організації аудиту

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 1.11. Діяльність Комітету міжнародної аудиторської практики (КМАП)

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 1.12. Концептуальна основа міжнародних стандартів аудиту

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 1.13. Предмет, метод і об'єкти аудиторської діяльності

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 1.14. Різниця: "ревізія" та "аудит"

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 1.15. Взаємозв'язок аудиту з іншими економічними дисциплінами

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - РОЗДІЛ 2. ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 2.1. Планування аудиту

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 2.2. Стадії, етапи і процедури аудиту

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 2.3. Одержання основної інформації про клієнта

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 2.4. Знання бізнесу в аудиторській діяльності. Визначення суті і змісту ділової активності клієнта

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 2.5. Загальний план аудиторської роботи за напрямками

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 2.6. Складання програми аудиту

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 2.7. Суттєвість в аудиті

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 2.8. Стадії виробництва

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - Процес постачання (заготівлі)

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - Процес виробництва

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - Процес збуту

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 2.9. Класифікаційна система об'єктів аудиторської діяльності

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - РОЗДІЛ 3. РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.1. Головна мета і принципи аудиту

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - До методологічних принципів можна віднести

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.2. Аудиторська палата України, її повноваження

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.3. Професійні організації аудиторів: Спілка аудиторів України

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.4. Кадри аудиторів і їх правовий статус

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.5. Організація аудиторської діяльності та її форми

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.6. Організація управління аудитом в Україні

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.7. Організація аудиторських фірм

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.8. Класифікація установчих документів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.9. Формування статутного та пайового капіталу

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.10. Договір на проведення аудиту

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.11. Лист-зобов'язання аудитора

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.12. Контроль якості аудиторської роботи

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.13. Оплата аудиторської роботи

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.14. Сертифікація аудиторської діяльності

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.15. Підвищення кваліфікації аудиторів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.16. Обов'язки аудиторів і аудиторських фірм

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.17. Організація аудиту в комп'ютерному середовищі

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.18. Середовище інформаційних технологій: системи баз даних

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.19. Умови домовленості про аудиторську перевірку

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.20. Відповідальність аудитора під час аудиторської перевірки фінансових звітів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.21. Використання роботи іншого аудитора

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.22. Розгляд роботи внутрішнього аудиту

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.23. Порівняльні дані

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.24. Інша управлінська інформація

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - РОЗДІЛ 4. АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ, ЇХ ОБ'ЄКТИ І ВИДИ

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 4.1. Аудиторські послуги, їх об'єкти і види

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - Об'єкти досліджень в аудиті

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 4.2. Супутні послуги

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 4.2.1. Завдання з огляду фінансових звітів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 4.2.2. Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 4.2.3. Завдання з підготовки фінансової інформації

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 4.3. Спеціалізовані ділянки перевірки

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 4.3.2. Види аудиторських послуг

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 4.3.2. Перевірка прогнозної фінансової інформації

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 4.4. Особливості маркетингового аудиту

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 4.5. Консалтинг

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - РОЗДІЛ 5. АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК І ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 5.1. Аудиторський ризик

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 5.2. Ризик внутрішнього контролю (спадковий ризик), ризик контролю, ризик невиявлених помилок

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - Властивий ризик

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - Ризик контролю

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - Ризик невиявлення

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 5.3. Оцінка аудиторського ризику

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 5.4. Моделі ризику

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 5.5. Внесення корективів у план аудитора

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 5.6. Прогнозування аудиторської діяльності

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 5.7. Визначення напрямів і сфери діяльності

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 5.8. Оцінювання системи внутрішнього контролю

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 5.9. Організація внутрішнього аудиту, його сутність, об'єкти і суб'єкти

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 5.10. Завдання внутрішнього контролю

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 5.11. Аудиторські міркування стосовно суб'єктів господарювання, які звертаються до організацій, що надають послуги

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 5.12. Методика перевірки системи внутрішнього аудиту

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 5.13. Методика аудиту облікової політики

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 5.14. Перевірка плану-графіка внутрішнього аудиту

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 5.15. Внутрішній контроль збереження грошових коштів, матеріальних ресурсів та виробничої діяльності підприємства

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 5.15.1. Контроль за збереженням грошових коштів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 5.15.2. Контроль за збереженням матеріальних ресурсів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 5.15.3. Контроль за збереженням основних засобів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 5.15.4. Контроль за збереженням виробничих запасів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - І. Визначення гранично допустимих втрат при зберіганні нафтопродуктів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - II. Визначення гранично допустимих втрат при зберіганні зерна, продукції його переробки, насіння соняшнику і трав

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - ІІІ. Визначення гранично допустимих втрат при зберіганні кормів (сіна, силосу, сінажу, кормових коренеплодів, кормів трав'яних штучно висушених)

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - IV. Визначення гранично допустимих втрат під час зберігання картоплі, моркви, капусти та інших овочевих культур

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - V. Визначення гранично допустимих втрат при зберіганні м'яса

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - РОЗДІЛ 6. АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ ТА РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ АУДИТОРА

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 6.1. Аудиторські докази: сутність, об'єкти, види аудиторських доказів (свідчень)

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 6.2. Джерела, прийоми і способи одержання аудиторських доказів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 1. Перевірка

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 2. Спостереження

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3. Запити і підтвердження

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 4. Обчислення (підрахунки)

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 5. Аналітичні процедури

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 6.3. Фактори, які впливають на достатність і обгрунтованість аудиторських доказів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 6.4. Аналітичні процедури виявлення обману та помилок

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 6.5. Процедури одержання аудиторських свідчень

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 6.6. Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркової перевірки

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 6.7. Аудиторська перевірка облікових оцінок

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 6.8. Безперервність

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 6.9. Інформаційні джерела, що використовують під час аудиту та їх класифікація

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 6.10. Документація: поняття та класифікація, робочі документи аудитора

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 6.11. Візуальна, документальна, усна інформація

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 6.12. Поняття аудиторського звіту і аудиторського висновку

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 6.13. Зовнішня і внутрішня інформація, інша інформація

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 6.14. Подальші події

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 6.15. Конфіденційність та володіння робочими документами, порядок їх зберігання

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 6.16. Пояснення управлінського персоналу

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - РОЗДІЛ 7. МЕТОДИКА АУДИТУ АКТИВІВ І ПАСИВІВ

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.1. Методи, що використовуються при аудиті активів і пасивів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.2. Методика аудиту установчих документів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.3. Методика аудиту грошових та розрахункових операцій

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.3.1. Завдання, об'єкти, джерела, послідовність перевірки касових операцій

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.3.2. Завдання, об'єкти, джерела, послідовність перевірки рахунків у банках

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.3.3. Способи аудиту збереження і використання грошових коштів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.3.4. Методика аудиту дебіторської заборгованості

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.3.5. Методика документування аудиту грошових коштів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.3.6. Методика документування аудиту дебіторської заборгованості

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.4. Методика аудиту основних та інших необоротних активів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.4.1. Завдання, об'єкти, джерела, послідовність аудиту необоротних активів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.4.2. Законність дотримання класифікації необоротних активів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.4.3. Виявлення порядку відображення руху основних засобів та правильності господарських операцій

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.4.4. Методика аудиту порядку оцінки необоротних активів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.4.5. Методика аудиту порядку додержання ведення обліку нематеріальних активів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.4.6. Методика аудиту порядку відображення в обліку капітальних інвестицій

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.4.7. Методика аудиту порядку нарахування амортизації та зносу основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.4.8. Методика аудиту порядку відображення ремонту основних засобів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.4.9. Методика аудиту порядку оренди основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.4.10. Методика аудиту операцій при виникненні гудвілу

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.4.11. Методика документування аудиту необоротних матеріальних активів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.5. Методика аудиту біологічних активів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.6. Методика аудиту запасів і витрат діяльності: основного, промислового, допоміжного та інших

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.6.1. Методика аудиту запасів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.6.2. Завдання, об'єкти, джерела, послідовність аудиту запасів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.6.3. Методика документування аудиту виробничої діяльності

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.6.4. Методика аудиту витрат діяльності

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.7. Методика аудиту продажу готової продукції, товарів (робіт, послуг)

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.8. Методика аудиту власного капіталу і зобов'язань

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.8.1. Завдання, об'єкти, джерела і послідовність аудиту капіталу

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.8.2. Методика аудиту формування і використання власного капіталу

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.8.3. Завдання, об'єкти, джерела і послідовність аудиту зобов'язань

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.8.4. Методика аудиту довгострокових зобов'язань

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.8.5. Методика аудиту поточних зобов'язань

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 1. Переведено довгострокові зобов'язання у короткострокові

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.8.6. Методика документування аудиту капіталу і зобов'язань

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.9. Методика аудиту доходів і фінансових результатів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.9.1. Об'єкти, завдання, джерела, послідовність аудиту доходів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.9.2. Об'єкти, завдання, джерела, послідовність аудиту фінансових результатів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.9.3. Методичні способи аудиту доходів і фінансових результатів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 7.9.4. Методика документування аудиту доходів та фінансових результатів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - РОЗДІЛ 8. МЕТОДИКА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 8.1. Завдання аудиту з перевірки фінансової звітності

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 8.1.1. Мета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 8.2.2. Об'єкти, послідовність аудиту фінансової звітності

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 8.1.3. Методика аудиту наявності і стану фінансової звітності

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 8.1 4. Зміст фінансової звітності

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 8.1.5. Перевірка правильності складання фінансової звітності

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 8.1.6. Порядок виявлення помилок під час перевірки фінансової звітності

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 8.1.7. Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 8.2. Динамічність діяльності підприємства

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 8.3. Аудит здатності подальшого функціонування підприємства

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 8.4. Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства та помилок під час аудиторської перевірки фінансових звітів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 8.5. Урахування законів та нормативних актів під час аудиторської перевірки фінансових звітів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - РОЗДІЛ 9. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ТА ІНШІ ПІДСУМКОВІ ДОКУМЕНТИ

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 9.1. Заключний огляд фінансової звітності

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 9.2. Концепція функціонуючого підприємства

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 9.3. Відповідальність та дії аудитора до і після підписання аудиторського висновку

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 9.4. Запит відповіді від адміністрації

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 9.5. Особливості взаємовідносин сторін у різних ситуаціях

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 9.6. Складання довідки про виправлення помилок виявлених під час аудиту фінансової звітності

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 9.7. Загальні вимоги до аудиторського висновку

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 9.8. Види аудиторських висновків

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 9.9. Відмова від аудиторського висновку

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 9.10. Основні елементи аудиторського звіту (структура і зміст)

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 9.11. Аудиторський висновок під час виконання завдань з аудиту спеціального призначення

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 9.12. Аудиторське підтвердження повноти та достовірності балансу об'єкта приватизації

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 9.13. Аудит інвентаризації об'єкта приватизації

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - РОЗДІЛ 10. РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ АУДИТУ

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 10.1. Реалізація матеріалів аудиту

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 10.2. Повідомлення й інформація з питань аудиторської перевірки вищому управлінському персоналу