Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - Вступ

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ І ПРЕДМЕТ АУДИТУ

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 1.1. Суть, мета організації та функції аудиту

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 1.2. Завдання аудиту

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 1.3. Економічний контроль у системі управління

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 1.4. Види і форми економічного контролю

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 1.5. Ринкові відносини та передумови виникнення аудиту

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 1.6. Закон України "Про аудиторську діяльність"

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 1.7. Види і організаційні форми аудиту

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 1.8. Теоретичні та методологічні аспекти аудиту

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 1.9. Етика аудитора

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - Чесність

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - Об'єктивність

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - Конфіденційність

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - Професійна поведінка

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - Технічні стандарти

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 1.10. Міжнародний досвід з організації аудиту

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 1.11. Діяльність Комітету міжнародної аудиторської практики (КМАП)

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 1.12. Концептуальна основа міжнародних стандартів аудиту

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 1.13. Предмет, метод і об'єкти аудиторської діяльності

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 1.14. Різниця: "ревізія" та "аудит"

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 1.15. Взаємозв'язок аудиту з іншими економічними дисциплінами

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - РОЗДІЛ 2. ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 2.1. Планування аудиту

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 2.2. Стадії, етапи і процедури аудиту

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 2.3. Одержання основної інформації про клієнта

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 2.4. Знання бізнесу в аудиторській діяльності. Визначення суті і змісту ділової активності клієнта

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 2.5. Загальний план аудиторської роботи за напрямками

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 2.6. Складання програми аудиту

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 2.7. Суттєвість в аудиті

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 2.8. Стадії виробництва

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - Процес постачання (заготівлі)

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - Процес виробництва

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - Процес збуту

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 2.9. Класифікаційна система об'єктів аудиторської діяльності

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - РОЗДІЛ 3. РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.1. Головна мета і принципи аудиту

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - До методологічних принципів можна віднести

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.2. Аудиторська палата України, її повноваження

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.3. Професійні організації аудиторів: Спілка аудиторів України

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.4. Кадри аудиторів і їх правовий статус

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.5. Організація аудиторської діяльності та її форми

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.6. Організація управління аудитом в Україні

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.7. Організація аудиторських фірм

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.8. Класифікація установчих документів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.9. Формування статутного та пайового капіталу

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.10. Договір на проведення аудиту

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.11. Лист-зобов'язання аудитора

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.12. Контроль якості аудиторської роботи

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.13. Оплата аудиторської роботи

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.14. Сертифікація аудиторської діяльності

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.15. Підвищення кваліфікації аудиторів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.16. Обов'язки аудиторів і аудиторських фірм

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.17. Організація аудиту в комп'ютерному середовищі

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.18. Середовище інформаційних технологій: системи баз даних

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.19. Умови домовленості про аудиторську перевірку

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.20. Відповідальність аудитора під час аудиторської перевірки фінансових звітів

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.21. Використання роботи іншого аудитора

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.22. Розгляд роботи внутрішнього аудиту

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.23. Порівняльні дані

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 3.24. Інша управлінська інформація

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - РОЗДІЛ 4. АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ, ЇХ ОБ'ЄКТИ І ВИДИ

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 4.1. Аудиторські послуги, їх об'єкти і види

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - Об'єкти досліджень в аудиті

 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф. - 4.2. Супутні послуги