Адміністративне право - Алфьоров С. М

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - ВСТУП

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 1. Історія розвитку адміністративного права в україні

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 2. Поняття адміністративного права

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 3. Предмет адміністративного права

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 4. Метод адміністративного права (адміністративно-правовий метод)

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 5. Система адміністративного права

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - ТЕМА 2. НОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 1. Поняття норми адміністративного права

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 2. Структура адміністративно-правової норми

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 3. Поняття та сутність адміністративно-правових відносин

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 4. Види адміністративно-правових відносин

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - ТЕМА 3. ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 1. Поняття джерела адміністративного права

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 2. Види джерел адміністративного права

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 3. Систематизація адміністративно-правових актів адміністративного права

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - ТЕМА 4. СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 1. Поняття та ознаки суб'єктів адміністративного права

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 2. Особливість адміністративної правосуб'єктності суб'єктів адміністративного права

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 3. Громадяни як суб'єкти адміністративного права

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 4. Адміністративно-правовий статус іноземців

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - Тема 5. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 1. Історичний аспект розвитку виконавчої влади та поділу влад

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 2. Поняття, сутність та ознаки виконавчої влади

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 3. Функції виконавчої влади

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 4. Поняття та ознаки органів виконавчої влади

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 5. Види органів виконавчої влади

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - Тема 6. ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН ЯК СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 1. Поняття і види об'єднань громадян

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 2. Адміністративно-правовий статус об'єднань громадян

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - Тема 7. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ. ВИДИ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 1. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ПРИНЦИПИ ТА ВИДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - Поняття та ознаки державної служби

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - Завдання та функції державної служби

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - Принципи державної служби

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - Види державної служби

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - Правове регулювання державної служби

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 2. Види та правовий статус державних службовців

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - Категорії та ранги державних службовців

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - Тема 8. МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. ПОНЯТТЯ І ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 1. Поняття і види методів

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 2. Поняття й ознаки адміністративно-правового примусу

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 3. Види адміністративного примусу

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - Заходи адміністративного попередження

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - Тема 9. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 1. Поняття адміністративно-процесуального права та адміністративного процесу

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 2. Види адміністративних проваджень

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 3. Стадії адміністративного процесу (адміністративного провадження)

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - Тема 10. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 1. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності, її відмінність від інших видів юридичної відповідальності

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 2. Адміністративне правопорушення: поняття, юридичний склад та характеристика

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 3. Обставини, що звільняють, виключають, пом'якшують та обтяжують адміністративну відповідальність

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 4. Адміністративні стягнення та загальні правила їх накладення

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - ТЕМА 11. ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 1. Поняття та види проваджень в справах про адміністративні правопорушення, їх завдання

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 2. Принципи та учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 3. Стадії та строки провадження

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - 4. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення

 • Адміністративне право - Алфьоров С. М. - СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ПОСИЛАНЬ