Психологія - Трофімов Ю. Л

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - ПЕРЕДМОВА

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 1. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 1.1. ПРИРОДА ПСИХІКИ І ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 1.1.1. Наукова, життєва та народна психологія, парапсихологія як джерела знань про психіку

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 1.1.2. Розвиток наукових знань про природу психіки

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 1.1.3. Виникнення і становлення психіки в процесі біологічної еволюції та історичного поступу людства

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 1.1.4. Мозок і психіка

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 1.2. ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ, СТАН І СТРУКТУРА СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 1.2.1. Принципи психологічної науки

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 1.2.2. Методи наукової психології

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 1.2.3. Психологія в системі наук

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 1.2.4. Галузі психології

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 2. ОСОБИСТІСТЬ: ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, СТРУКТУРА, РОЗВИТОК

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.1. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.1.1. Теорія В. Джемса

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.1.2. Особистість в "описовій психології" В. Дільтея й Е. Шпрангера

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.1.3. Типологія особистостей О. Ф. Лазурського

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.1.4. Фрейдизм і неофрейдизм

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.1.5. Гуманістичні теорії особистості

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.1.6. Теорії особистості у французькій соціологічній школі

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.1.7. Особистість у культурно-історичній теорії Л. С. Виготського

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.1.8. Особистість у логотерапії В. Франкла

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.1.9. Особистість у теорії С. Л. Рубінштейна

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.1.10. Теорія діяльності О. М. Леонтьєва та поняття особистості

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.1.11. Погляди Б. Г. Ананьєва на особистість

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.1.12. Концепція особистості Г. С. Костюка

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.2. СКЛАД І СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.2.1. Індивід, людина, особистість, індивідуальність, суб'єкт

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.2.2. Індивідуально-психологічні, психофізіологічні властивості особистості, темперамент

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.2.3. Соціально-психологічна характеристика особистості, характер

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.2.4. Діяльність та особистість

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.2.5. Генетичний аспект особистості; від задатків до здібностей

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.2.6. Психологічна структура особистості

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.2.7. Свідомість і несвідоме. Самосвідомість особистості

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - Свідомість як рівень психічного відображення

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - Характер процесу усвідомлення

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - Співвідношення свідомості та несвідомого

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - Свідомість і самосвідомість

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.3. РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.3.1. Загальна характеристика онтогенезу психічного розвитку особистості

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.3.2. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.3.3. Рушійні сили розвитку особистості

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.3.4. Періодизація психічного розвитку та етапи життєвого шляху особистості

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.3.5. Розвиток самосвідомості в онтогенезі

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.3.6. Виховання, навчання і психічний розвиток дитини. Особистість як об'єкт і суб'єкт самотворення

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 2.3.7. Форми й методи активізації виховання та навчання в сучасній школі

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3. КОГНІТИВНА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.1. ВІДЧУТТЯ ТА СПРИЙМАННЯ В СИСТЕМІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.1.1. Поняття про відчуття та сприймання як початкові ланки пізнавального процесу

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.1.2. Нейрофізіологічні механізми відчуттів та сприймання

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.1.3. Властивості й закономірності відчуттів та сприймання

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - Властивості та закономірності відчуттів

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - Властивості та закономірності сприймання

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.1.4. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку й обробки інформації

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.2. ПАМ'ЯТЬ

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.2.1. Теорії пам'яті

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.2.2. Види пам'яті

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.2.3. Загальна характеристика процесів пам'яті

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.2.4. Мнемічні властивості особистості

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.2.5. Вивчення пам'яті

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.2.6. Розвиток пам'яті

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.2.7. Виховання пам'яті

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.3. УВАГА

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.3.1. Поняття про увагу

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.3.2. Природа уваги

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.3.3. Види уваги

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.3.4. Властивості уваги

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - Концентрація уваги

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - Стійкість увага

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - Переключення уваги

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - Розподіл уваги

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - Обсяг уваги

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.3.5. Уважність як властивість особистості

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.3.6. Вивчення властивостей уваги

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.3.7. Розвиток і виховання уваги

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.4 МИСЛЕННЯ ТА ІНТЕЛЕКТ

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.4.1. Поняття про мислення. Мислення як процес

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.4.2. Класифікація видів мислення

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.4.3. Принцип єдиного інтелекту та професійне мислення

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 4.4.4. Проблемна ситуація і задача. Проблемне навчання

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.4.5. Мислення і мовлення

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.4.6. Особистісна зумовленість мислення. Інтелектуальні властивості особистості

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.4.7. Психологія мислення і дослідження в галузі штучного інтелекту. "Комп'ютерна метафора"

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.5 УЯВА І ТВОРЧІСТЬ

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.5.1. Поняття про уяву. Види і прийоми уяви

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.5.2. Фізіологічні основи уяви. Уява та органічні процеси

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.5.3. Уява й фантазія. Розвиток уяви

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.5.4. Поняття про творчість. Творчість як розв'язування творчих задач

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 3.5.6. Психологічні проблеми навчання творчості. Творчий тренінг

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 4. АФЕКТИВНА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 4.1. ЗВ'ЯЗОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ Й АФЕКТИВНОЇ СФЕР ОСОБИСТОСТІ

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 4.2. ПРЕДСТАВЛЕНІСТЬ АФЕКТНОЇ СФЕРИ У СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 4.2.1. Потяги та емоції

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - Потяг

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - Активація

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - Емоції. Природа емоцій

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - Переживання

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - Органічні зміни

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - Характеристика емоцій

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - Виразні рухи

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 4.2.2. Емоції й почуття

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - Загальні властивості емоцій і почуттів

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - Специфічні властивості емоцій

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 4.2.3. Воля

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 4.3. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ АФЕКТИВНОЇ СФЕРИ

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 4.3.1. Оцінка і спонукання

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 4.3.2. Регулятивне значення емоцій і волі в самотворенні особистості

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 4.4. ПСИХІЧНІ СТАНИ ОСОБИСТОСТІ

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 5. ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВЕДІНКА ОСОБИСТОСТІ

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 5.1. ПОТРЕБНІСНО-МОТИВАЦІЙНА ПІДСИСТЕМА

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 5.1.1. Активність особистості та її джерела

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 5.1.2. Класифікація потреб

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 5.1.3. Потреби й мотиви

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 5.1.4. Мотиви та цілі діяльності

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 5.1.5. Класифікація мотивів поведінки, діяльності особистості

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 5.1.6. Спрямованість особистості

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 5.1.7. Мотивація та пізнавальні процеси

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 5.1.8. Мотиви та емоції

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 5.1.9. Воля і мотив

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 5. 1.10. Мотиви і навички

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 5.2. ОПЕРАЦІОНАЛЬНА ПІДСИСТЕМА

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 5.2.1. Основні положення психологічної теорії діяльності

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 5.2.2. Психомоторика в складі діяльності

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 5.2.3. Формування сенсомоторних навичок

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 5.2.4. Зумовленість дій головними ознаками праці

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 5.3. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДСИСТЕМА

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 5.З.1. Інформаційна основа діяльності

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 5.3.2. Психологічні аспекти прийняття рішень

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 5.3.3. Обробка інформації в процесі прийняття рішень

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 5.4. РЕГУЛЯТОРНА ПІДСИСТЕМА

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 5.4.1. Загальна характеристика регуляторних процесів

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 5.4.2. Склад саморегуляції діяльності, поведінки

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 5.4.3. Слово у складі саморегуляції

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 5.5. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНА ПРИДАТНІСТЬ

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 5.5.1. Загальна характеристика профпридатності

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 5.5.2. Загальні ознаки ІСД

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 5.5.3. Визначальні ознаки ІСД

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 6. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.1. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.1.1. Загальна характеристика процесу соціалізації

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.1.2. Ефекти соціалізації

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.1.3. Соціальні атитюди та диспозиції

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.2. СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.2.1. Основні параметри групи

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.2.2. Класифікація груп

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.2.3. Закономірності функціонування малих груп

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.3. МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.3.1. Привабливість і взаємовплив

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.3.2. Механізми взаємовпливу

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.3.3. Типи міжособистісних стосунків

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.4. ФУНКЦІЇ СПІЛКУВАННЯ. СПІЛКУВАННЯ ЯК КОМУНІКАЦІЯ

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.4.1. Спілкування і діяльність

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.4.2. Функції спілкування

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.4.3. Невербальна комунікація

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.4.4. Вербальна комунікація

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.5. СПІЛКУВАННЯ ЯК ІНТЕРАКЦІЯ. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ ГРУПИ

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.5.1. Види взаємозв'язку в спільній діяльності

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.5.2. Сумісність та спрацьованість

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.5.3. Соціально-психологічний клімат як результат та умова ефективності спільної діяльності

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.6 МІЖОСОБИСТІСНЕ РОЗУМІННЯ

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.6.1. Стадії міжособистісного розуміння

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.6.2. Адекватність розуміння поведінки інших людей

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.6.3. Феномени ідентифікації, рефлексії та емпатії

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.7. КОНФЛІКТНІ СИТУАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ'ЯЗАННЯ

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.7.1. Структура конфлікту

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.7.2. Динаміка конфлікту

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.7.3. Функції та типологія конфліктів

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 6.7.4. Основні стилі поведінки при розв'язанні конфліктів

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 7. ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ПРИКЛАДНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 7.1. ІНЖЕНЕРНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ЕРГОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 7.1.1. Структура ергономічних властивостей і загальних ергономічних вимог

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - Ергономічні властивості

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - Загальні ергономічні вимоги

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 7.1.2. Упровадження ергономічних знань

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 7.2. ЕКОЛОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 7.3. ПСИХОЛОГІЯ СІМ'Ї

 • Психологія - Трофімов Ю. Л. - 7.4. ПСИХОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ