Право - Оуенз К

 • Право - Оуенз К. - 7.1.1. Відносна важливість умов контракту

 • Право - Оуенз К. - 7.2. Істотні умови та застереження

 • Право - Оуенз К. - 7.3. Неназвані умови

 • Право - Оуенз К. - 7.4. Висновки

 • Право - Оуенз К. - 7.5. Які твердження є частиною контракту?

 • Право - Оуенз К. - 7.5.1. Висловлені умови

 • Право - Оуенз К. - 7.5.2. Правило, що виключає усні докази, які змінюють чи доповнюють письмовий контракт

 • Право - Оуенз К. - 7.6. Прості твердження і "дута" реклама

 • Право - Оуенз К. - 7.6.1. "Дута" реклама

 • Право - Оуенз К. - 7.6.2. Прості твердження

 • Право - Оуенз К. - 7.6.3. Розмежування простих тверджень і договірних умов

 • Право - Оуенз К. - 7.7. Умови, що маються на увазі

 • Право - Оуенз К. - 7.7.1. Суд

 • Право - Оуенз К. - 7.7.2. Загальне право

 • Право - Оуенз К. - 7.7.3. Звичаї

 • Право - Оуенз К. - 7.7.4. Статут

 • Право - Оуенз К. - 7.7.5. Взаємозв'язок між висловленими умовами та умовами, що маються на увазі

 • Право - Оуенз К. - Розділ 8. НЕСПРАВЕДЛИВІ КОНТРАКТИ

 • Право - Оуенз К. - 8.1. Недобросовісні контракти в США

 • Право - Оуенз К. - 8.2. Примус і зловживання впливом

 • Право - Оуенз К. - 8.2.1. Примус

 • Право - Оуенз К. - 8.2.2. Насильство чи загроза насильства

 • Право - Оуенз К. - 8.2.3. Незаконний арешт майна і економічний примус

 • Право - Оуенз К. - 8.2.4. Зловживання впливом

 • Право - Оуенз К. - 8.2.5. Анулювання

 • Право - Оуенз К. - 8.3. Право клієнта змінити своє рішення

 • Право - Оуенз К. - 8.4. Перегляд угод у разі грабіжницьких умов кредиту

 • Право - Оуенз К. - 8.5. Обмеження свободи підприємницької діяльності

 • Право - Оуенз К. - 8.6. Закон про несправедливі умови контрактів (ЗНУК) 1977 р. та інші норми статутного і загального права, що регулюють застосування умов про звільнення від відповідальності

 • Право - Оуенз К. - 8.6.1. Включення до контракту

 • Право - Оуенз К. - 8.6.2. Звичайна практика ведення ділових операцій

 • Право - Оуенз К. - 8.6.3. Анулювання умови про звільнення від відповідальності

 • Право - Оуенз К. - 8.6.4. Статутне положення

 • Право - Оуенз К. - 8.6.5. Недбалість

 • Право - Оуенз К. - 8.6.6. Договірні зобов'язання загалом

 • Право - Оуенз К. - 8.6.7. Компенсація

 • Право - Оуенз К. - 8.6.8. Гарантії

 • Право - Оуенз К. - 8.6.9. Введення в оману

 • Право - Оуенз К. - 8.6.10. Положення статті 13 ЗНУК

 • Право - Оуенз К. - 8.6.11. Участь в операціях у ролі споживача

 • Право - Оуенз К. - 8.6.12. Виправданість

 • Право - Оуенз К. - 8.6.13. Інші статутні обмеження умов про звільнення від відповідальності

 • Право - Оуенз К. - 8.6.14. Регулювання питання про несправедливі умови Постановами про споживчі контракти 1994 р

 • Право - Оуенз К. - Розділ 9. НЕМОЖЛИВІСТЬ

 • Право - Оуенз К. - 9.1. Обставини, в яких неможливість може позначитися на контракті

 • Право - Оуенз К. - 9.2. Неможливість, яка виникла до укладення контракту

 • Право - Оуенз К. - 9.2.1. Аналіз альтернатив

 • Право - Оуенз К. - 9.2.2. Помилки стосовно якості

 • Право - Оуенз К. - 9.2.3. Засіб судового захисту права справедливості

 • Право - Оуенз К. - 9.3. Неможливість, що виникає після того, як пропозицію було зроблено, але перед тим, як її прийнято

 • Право - Оуенз К. - 9.4. Неможливість, що виникає після укладення контракту

 • Право - Оуенз К. - 9.4.1. Обставини, в яких контракт може зазнати фрустрації

 • Право - Оуенз К. - 9.5. Винятки з доктрини фрустрації

 • Право - Оуенз К. - 9.5.1. Самовикликана фрустрація

 • Право - Оуенз К. - 9.5.2. Коли сторони в явний спосіб передбачають випадок фрустрації

 • Право - Оуенз К. - 9.5.3. Продаж і оренда землі

 • Право - Оуенз К. - 9.6. Фінансові наслідки фрустрації

 • Право - Оуенз К. - 9.6.1. Позиція загального права

 • Право - Оуенз К. - 9.7. Закон про юридичну реформу (контракти, що зазнали фрустрації) 1943 р

 • Право - Оуенз К. - 9.7.1. Гроші, які були заплачені або підлягали сплаті до фрустраційної події

 • Право - Оуенз К. - 9.7.2. Право на відшкодування витрат

 • Право - Оуенз К. - 9.7.3. Компенсація за надання іншій стороні вигоди

 • Право - Оуенз К. - 9.8. Винятки із Закону 1943 р

 • Право - Оуенз К. - Розділ 10. ВВЕДЕННЯ В ОМАНУ

 • Право - Оуенз К. - 10.1. Визначення введення в оману

 • Право - Оуенз К. - 10.1.1. Неправдива

 • Право - Оуенз К. - 10.1.2. Заява

 • Право - Оуенз К. - 10.1.3. Факт

 • Право - Оуенз К. - 10.1.4. Заява про точку зору

 • Право - Оуенз К. - 10.1.5. Спонукати

 • Право - Оуенз К. - 10.2. Засоби судового захисту в разі введення в оману

 • Право - Оуенз К. - 10.3. Відшкодування збитків

 • Право - Оуенз К. - 10.3.1. Відшкодування збитків за делікт обману

 • Право - Оуенз К. - 10.3.2. Делікт недбалості

 • Право - Оуенз К. - 10.3.3. Введення в оману, передбачене нормами статутного права

 • Право - Оуенз К. - 10.3.4. Цілком безвинне введення в оману

 • Право - Оуенз К. - 10.4. Анулювання контракту

 • Право - Оуенз К. - 10.5. Обставини, коли право на анулювання контракту породжує право безвинної сторони на виплату грошей

 • Право - Оуенз К. - 10.5.1. Компенсація збитків

 • Право - Оуенз К. - 10.5.2. Відшкодування збитків замість анулювання контракту

 • Право - Оуенз К. - 10.6. Засоби судового захисту при введенні в оману

 • Право - Оуенз К. - Розділ 11. ПРИВАТНИЙ ХАРАКТЕР ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН

 • Право - Оуенз К. - 11.1. Причини доктрини приватності

 • Право - Оуенз К. - 11.2. Надання вигоди третім сторонам

 • Право - Оуенз К. - 11.3. Винятки з правила

 • Право - Оуенз К. - 11.3.1. Передача

 • Право - Оуенз К. - 11.3.2. Стаття 56 Закону про власність 1925 р

 • Право - Оуенз К. - 11.3.3. Агентські відносини

 • Право - Оуенз К. - 11.3.4. Певні страхові контракти

 • Право - Оуенз К. - 11.3.5. Трасти

 • Право - Оуенз К. - 11.3.6. Додаткові контракти

 • Право - Оуенз К. - 11.3.7. Оборотні документи

 • Право - Оуенз К. - 11.3.8. Банківські комерційні кредити

 • Право - Оуенз К. - 11.3.9. Коносаменти

 • Право - Оуенз К. - 11.3.10. Стаття 14 Закону про компанії 1985 р

 • Право - Оуенз К. - 11.4. Приватність контракту та делікт недбалості

 • Право - Оуенз К. - 11.5. Приватність контракту й умови про звільнення від відповідальності

 • Право - Оуенз К. - 11.5.1. Чи має скасовуватися дія доктрини приватності в разі, якщо вона заважає наданню прав третій стороні?

 • Право - Оуенз К. - 11.6. Відшкодування збитків, що присуджується третій стороні

 • Право - Оуенз К. - 11.7. Накладення зобов'язань на треті сторони

 • Право - Оуенз К. - 11.7.1. Зобов'язання, що переходять разом з нерухомістю

 • Право - Оуенз К. - 11.7.2. Новація

 • Право - Оуенз К. - Розділ 12. ХИБНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБИ ТА ПОМИЛКИ В ДОКУМЕНТАХ

 • Право - Оуенз К. - 12.1. Коли третя сторона набула прав

 • Право - Оуенз К. - 12.2. Введення в оману щодо своєї особи

 • Право - Оуенз К. - 12.3. Розвиток права стосовно "хибного встановлення особи"

 • Право - Оуенз К. - 12.3.1. Коли контракт є недійсним?

 • Право - Оуенз К. - 12.3.2. Висновки

 • Право - Оуенз К. - 12.3.3. Стаття 25 Закону про продаж товарів 1979 р

 • Право - Оуенз К. - 12.3.4. Позбавлення права заперечення

 • Право - Оуенз К. - 12.4. Офертоодержувач знає, що оферта призначена не йому

 • Право - Оуенз К. - 12.5. Виправлення помилок у документах

 • Право - Оуенз К. - 12.6. Помилково підписані документи

 • Право - Оуенз К. - Розділ 13. ДІЄЗДАТНІСТЬ

 • Право - Оуенз К. - 13.1. Контракти про необхідне

 • Право - Оуенз К. - 13.2. Вигідні контракти між роботодавцем та працівником

 • Право - Оуенз К. - 13.3. Контракти, що можуть заперечуватися

 • Право - Оуенз К. - 13.4. Інші типи контрактів

 • Право - Оуенз К. - 13.5. Застосування деліктного права

 • Право - Оуенз К. - 13.6. Реституція

 • Право - Оуенз К. - Розділ 14. ПРОТИПРАВНІСТЬ

 • Право - Оуенз К. - 14.1. Контракти, пов'язані з порушенням кримінального або цивільного права

 • Право - Оуенз К. - 14.1.1. Контракти, які сприяють скоєнню злочину внаслідок неправильного їх оформлення

 • Право - Оуенз К. - 14.1.2. Контракти, предмет яких використовується з протиправною метою

 • Право - Оуенз К. - 14.2. Контракти, що суперечать державній політиці

 • Право - Оуенз К. - 14.2.1.Контракти, предмет яких має застосовуватися з аморальною метою

 • Право - Оуенз К. - 14.2.2. Контракти, що обмежують особисту свободу

 • Право - Оуенз К. - 14.2.3. Контракти, що шкодять дружнім міжнародним відносинам

 • Право - Оуенз К. - 14.2.4. Контракти, що мають на меті ввести в оману податкові органи

 • Право - Оуенз К. - 14.2.5. Контракти, що корумпують суспільне життя

 • Право - Оуенз К. - 14.2.6. Контракти, що мають на меті позбавити суд юрисдикції

 • Право - Оуенз К. - 14.3. Контракти, що обмежують свободу підприємницької діяльності

 • Право - Оуенз К. - 14.3.1. Обмежувальні умови в контрактах найму та контрактах про продаж підприємства

 • Право - Оуенз К. - 14.3.2. Обмеження, що накладаються сторонніми органами, наприклад, галузевими асоціаціями виробників та дилерів

 • Право - Оуенз К. - 14.4. Ексклюзивні угоди

 • Право - Оуенз К. - 14.5. Наслідки протиправності

 • Право - Оуенз К. - 14.6. Відокремлення

 • Право - Оуенз К. - 14.6.1. Відокремлення умов

 • Право - Оуенз К. - 14.6.2. Відокремлення частини умови

 • Право - Оуенз К. - Розділ 15. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 • Право - Оуенз К. - 15.1. Припинення шляхом виконання

 • Право - Оуенз К. - 15.2. Винятки з правила цілісного контракту

 • Право - Оуенз К. - 15.2.1. Доктрина істотного виконання

 • Право - Оуенз К. - 15.2.2. Прийняття часткового виконання

 • Право - Оуенз К. - 15.2.3. Завада виконанню з боку іншої сторони

 • Право - Оуенз К. - 15.3. Час виконання

 • Право - Оуенз К. - 15.4. Припинення угоди шляхом прямо висловленої домовленості

 • Право - Оуенз К. - 15.5. Припинення угоди внаслідок порушення умов

 • Право - Оуенз К. - Розділ 16. ЗАСОБИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРИ ПОРУШЕННІ КОНТРАКТУ

 • Право - Оуенз К. - 16.1. Відшкодування збитків

 • Право - Оуенз К. - 16.1.1. Номінальне відшкодування збитків

 • Право - Оуенз К. - 16.1.2. Штраф

 • Право - Оуенз К. - 16.1.3. Загальні збитки

 • Право - Оуенз К. - 16.1.4. Спеціальні збитки

 • Право - Оуенз К. - 16.2. Сума збитків

 • Право - Оуенз К. - 16.3. Втрата очікування та втрата покладання

 • Право - Оуенз К. - 16.3.1. Втрата очікування

 • Право - Оуенз К. - 16.3.2. Покупець не виконує зобов'язання

 • Право - Оуенз К. - 16.3.3. Втрата покладання

 • Право - Оуенз К. - 16.4. Віддаленість причинного зв'язку збитків

 • Право - Оуенз К. - 16.5. Зменшення суми втрат

 • Право - Оуенз К. - 16.6. Заздалегідь оцінені збитки та штраф

 • Право - Оуенз К. - 16.6.1. Заздалегідь оцінені збитки

 • Право - Оуенз К. - 16.6.2. Штраф

 • Право - Оуенз К. - 16.7. Реальне виконання

 • Право - Оуенз К. - 16.7.1. Суд призначає реальне виконання на свій розсуд

 • Право - Оуенз К. - 16.8. Судовий наказ (заборона)

 • Право - Оуенз К. - Розділ 17. ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ І НАДАННЯ ПОСЛУГ

 • Право - Оуенз К. - 17.1. Відмінність між різними типами контрактів про товари та послуги

 • Право - Оуенз К. - 17.2. Контракт про постачання товарів

 • Право - Оуенз К. - 17.3. Визначення продажу товарів

 • Право - Оуенз К. - Оренда

 • Право - Оуенз К. - Бартер

 • Право - Оуенз К. - Значення терміна "товари"

 • Право - Оуенз К. - 17.4. Відмінність між продажем товарів і контрактом про роботу і матеріали

 • Право - Оуенз К. - 17.5. Надання послуг (включаючи фінансові послуги)

 • Право - Оуенз К. - 17.6. Застосування норм загального права до контрактів про товари

 • Право - Оуенз К. - 17.6.1. Оформлення контракту

 • Право - Оуенз К. - Розділ 18. НЕВИСЛОВЛЕНІ УМОВИ УГОДИ ПРО ПРОДАЖ ТОВАРІВ НА КОРИСТЬ ПОКУПЦЯ

 • Право - Оуенз К. - 18.1. Умови, що маються на увазі

 • Право - Оуенз К. - 18.2. Невисловлена умова про те, що продавець має право продавати товари

 • Право - Оуенз К. - 18.2.1. Невисловлене застереження спокійного володіння

 • Право - Оуенз К. - 18.3. Невисловлена умова про відповідність опису

 • Право - Оуенз К. - 18.3.1. Навіщо потрібна ця невисловлена умова?

 • Право - Оуенз К. - 18.3.2. Взаємозв'язок між статтями 13 та 14

 • Право - Оуенз К. - 18.3.3. Що таке продаж за описом?

 • Право - Оуенз К. - 18.3.4. Які слова є частиною опису?

 • Право - Оуенз К. - 18.4. Невисловлені умови стосовно якості

 • Право - Оуенз К. - 18.4.1. Значення терміна "задовільна якість"

 • Право - Оуенз К. - 18.4.2. Тест на задовільну якість

 • Право - Оуенз К. - 18.4.3. Уживані товари

 • Право - Оуенз К. - 18.4.4. Товари з розпродажу, некондиційні та другосортні товари

 • Право - Оуенз К. - 18.4.5. Що мається на увазі, коли говорять

 • Право - Оуенз К. - 18.4.6. Чому застосовується вираз "товари, поставлені

 • Право - Оуенз К. - 18.4.7. Як довго товари мають залишатися задовільними?

 • Право - Оуенз К. - 18.5. Невисловлена умова придатності для використання за призначенням

 • Право - Оуенз К. - 18.6. Невисловлені умови при продажу за зразком

 • Право - Оуенз К. - 18.7. Невисловлені умови в контракті про послуга

 • Право - Оуенз К. - 18.7.1. Невисловлена умова щодо старанності та вправності

 • Право - Оуенз К. - 18.7.2. Невисловлена умова щодо часу

 • 1 2 3