Валеологія - Грибан В. Г

 • Валеологія - Грибан В. Г. - ВІД АВТОРА

 • Валеологія - Грибан В. Г. - Розділ 1.ПОНЯТТЯ ПРО ВАЛЕОЛОГІЮ. ОБ'ЄКТ, МЕТОД ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ, ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКИ

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 1.1. Валеологія як наука

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 1.2. Здоров'я та хвороба

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 1.3. Об'єкт валеології

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 1.4. Методологічні основи валеології

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 1.5. Основні завдання валеології

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 1.6. Початок та історія розвитку валеології

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 1.7. Дефініції та понятійний апарат

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 1.8. Вплив екологічних факторів на здоров'я людини

 • Валеологія - Грибан В. Г. - Розділ 2. ЛЮДИНА ТА її ЗДОРОВ'Я З ПОЗИЦІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 2.1. Людина як система, феномен людини, принципи її організації, свідомість і несвідомість, біополя

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 2.2. Давні холістичні системи

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 2.3. Здоров'я та його механізми з позиції системного підходу

 • Валеологія - Грибан В. Г. - Розділ 3. ДІАГНОСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 3.1. Класифікація діагностичних моделей

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 3.2. Донозологічна діагностика здоров'я за функціональними показниками

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 3.3. Діагностика рівня здоров'я за прямими показниками

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 3.4. Діагностика рівня здоров'я за резервами біоенергетики

 • Валеологія - Грибан В. Г. - Розділ 4. ВАЛЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 4.1. Поняття про психіку здоров'я, структура психіки

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 4.2. Природні особистості психіки

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 4.3. Набуті у процесі життя особливості психіки. Вчення про стрес, загальний адаптаційний синдром

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 4.4. Механізми психічного та фізіологічного стресу

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 4.5. Наслідки стресу

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 4.6. Профілактика психічного стресу та корекція його наслідків

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 4.7. Сучасні підходи до психічного оздоровлення

 • Валеологія - Грибан В. Г. - Розділ 5. РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ'Я ТА ХВОРОБИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 5.1. Фізіологія репродуктивної системи

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 5.2. Статевий цикл людини та статева поведінка

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 5.3. Загальне уявлення про репродуктивну здатність, репродуктивний потенціал

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 5.4. Фактори формування та збереження репродуктивного здоров'я

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 5.5. Статева культура, як передумова репродуктивного здоров'я

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 5.6. Венеричні хвороби як фактор ризику репродуктивного здоров'я

 • Валеологія - Грибан В. Г. - Розділ 6. ОЗДОРОВЛЕННЯ, МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЗДОРОВ'ЯМ

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 6.1. Залежність здоров'я людини від стану хребта

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 6.1.1. Передумови порушення функції хребта та причини дегенеративно-дистрофічних процесів у ньому

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 6.1.2. Остеохондроз і його прояви у людини

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 6.1.3. Профілактика остеохондрозу та оздоровлення хребта

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 6.2. Механізм оздоровчої дії фізичних вправ

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 6.2.1. Працездатність, робота, стомлення, відпочинок

 • Валеологія - Грибан В. Г. - Утома

 • Валеологія - Грибан В. Г. - Фізична активність

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 6.2.2. Роль фізичної активності в розвитку перехресної адаптації

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 6.2.3. Фізичні вправи та функціональні резерви організму

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 6.2.4. Фізичні вправи та імунна система

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 6.2.5. Фізичні вправи як засіб загартовування

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 6.2.6. Фізичні фактори, що сприяють формуванню, зростанню та зміцненню здоров'я людини

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 6.2.7. Техніка та методика самоконтролю за фізичним навантаженням

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 6.3. Методи загартовування

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 6.4. Масаж

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 6.4.1. Коротка характеристика прийомів масажу

 • Валеологія - Грибан В. Г. - Розділ 7. ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ. ПРИНЦИПИ ОЗДОРОВЧОГО ХАРЧУВАННЯ

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 7.1. Їжа та характер харчування

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 7.2. Поживні речовини - білки, жири, вуглеводи

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 7.3. Вітаміни (від vita - життя)

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 7.4. Мінеральні речовини (від minera - - руда)

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 7.5. Голодування, фізичні процеси під час голодування

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 7.6. Використання голодування з метою оздоровлення

 • Валеологія - Грибан В. Г. - Розділ 8. ДИХАННЯ ТА МЕХАНІЗМ ОЗДОРОВЛЕННЯ ОРГАНІЗМУ ДИХАЛЬНОЮ ГІМНАСТИКОЮ

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 8.1. Механізм газообміну між повітрям та тканинами організму

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 8.2. Регуляція дихання

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 8.3. Дихання як спосіб оздоровлення

 • Валеологія - Грибан В. Г. - Розділ 9. ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 9.1. Серце та його функції

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 9.2. Будова та функція судин

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 9.3. Порушення діяльності серцево-судинної системи та їх запобігання

 • Валеологія - Грибан В. Г. - Розділ 10. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАРКОТИЗМУ

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 10.1. Наркоманія та її розповсюдження

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 10.2. Вплив наркотиків на фізичне та психічне здоров'я, репродуктивну функцію людини

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 10.3. Вплив алкоголю на організм людини

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 10.4. Вплив паління на організм людини

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 10.5. Заходи боротьби з наркоманією

 • Валеологія - Грибан В. Г. - Розділ 11.ВИДИ ТА ФОРМИ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 11.1. Поняття насильницької поведінки, її ознаки та класифікація

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 11.2. Агресивність та її природа

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 11.3. Насильство у сімейних відносинах, насильство проти жінок та дітей

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 11.4. Попередження та подолання насильства: міжнародний досвід та роль правоохоронних органів

 • Валеологія - Грибан В. Г. - СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ