Валеологія - Грибан В. Г

 • Валеологія - Грибан В. Г. - ВІД АВТОРА

 • Валеологія - Грибан В. Г. - Розділ 1.ПОНЯТТЯ ПРО ВАЛЕОЛОГІЮ. ОБ'ЄКТ, МЕТОД ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ, ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКИ

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 1.1. Валеологія як наука

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 1.2. Здоров'я та хвороба

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 1.3. Об'єкт валеології

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 1.4. Методологічні основи валеології

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 1.5. Основні завдання валеології

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 1.6. Початок та історія розвитку валеології

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 1.7. Дефініції та понятійний апарат

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 1.8. Вплив екологічних факторів на здоров'я людини

 • Валеологія - Грибан В. Г. - Розділ 2. ЛЮДИНА ТА її ЗДОРОВ'Я З ПОЗИЦІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 2.1. Людина як система, феномен людини, принципи її організації, свідомість і несвідомість, біополя

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 2.2. Давні холістичні системи

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 2.3. Здоров'я та його механізми з позиції системного підходу

 • Валеологія - Грибан В. Г. - Розділ 3. ДІАГНОСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 3.1. Класифікація діагностичних моделей

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 3.2. Донозологічна діагностика здоров'я за функціональними показниками

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 3.3. Діагностика рівня здоров'я за прямими показниками

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 3.4. Діагностика рівня здоров'я за резервами біоенергетики

 • Валеологія - Грибан В. Г. - Розділ 4. ВАЛЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 4.1. Поняття про психіку здоров'я, структура психіки

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 4.2. Природні особистості психіки

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 4.3. Набуті у процесі життя особливості психіки. Вчення про стрес, загальний адаптаційний синдром

 • Валеологія - Грибан В. Г. - 4.4. Механізми психічного та фізіологічного стресу