Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - РОЗДІЛ VІІ. Зобов'язальне право. Загальні положення

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 30. Зобов'язальне право і зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 1. Поняття зобов'язального права

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 2. Поняття та види зобов'язань

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 3. Підстави виникнення зобов'язань

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 4. Суб'єкти зобов'язань

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 31. Виконання зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 1. Поняття і загальні умови виконання зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 2. Суб'єкти виконання зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 3. Предмет виконання зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 4. Спосіб, строк (термін) та місце виконання зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 5. Підтвердження виконання зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 32. Забезпечення виконання зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 1. Загальна характеристика видів забезпечення виконання зобов'язання (забезпечень)

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 2. Неустойка

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 3. Завдаток

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 4. Порука

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 5. Гарантія

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 6. Застава

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Форма договору застави

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Зміст договору застави

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Види застави

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Заклад

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Застава товарів в обороті або переробці

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Застава цінних паперів

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Звернення стягнення на заставлене рухоме майно

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 7. Притримання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 33. Припинення зобов'язань

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 1. Поняття та загальна характеристика припинення зобов'язань

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 2. Окремі підстави припинення зобов'язань

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 34. Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 1. Загальні положення про порушення зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Прострочення як порушення зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 2. Загальні положення про правові наслідки порушення зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 3. Характеристика окремих правових наслідків порушення зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Одностороння відмова від зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Розірвання договору як правовий наслідок

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Зміна умов зобов'язання як правовий наслідок його порушення

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Правові наслідки невиконання обов'язку передати річ, визначену індивідуальними ознаками

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Виконання зобов'язання за рахунок боржника (ст. 621 ЦК)

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 4. Відповідальність за порушення зобов'язання як правовий наслідок порушення зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Відповідальність боржника за дії інших осіб

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 5. Відповідальність за порушення грошового зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - РОЗДІЛ VIII. Загальні положення про договір

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 35. Цивільно-правовий договір

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 1. Поняття і значення договору

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 2. Свобода договору

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 3. Види договорів

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Майнові та організаційні договори

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Основні та акцесорні договори

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Односторонні та двосторонні договори

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Основні та попередні договори

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Договори, що укладаються на користь сторін та на користь третіх осіб

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Публічні договори та договори приєднання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Посередницькі договори

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Змішані договори

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 4. Зміст цивільно-правового договору та його тлумачення

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 5. Форма та порядок укладення договору

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 6. Зміна та розірвання цивільно-правового договору

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - РОЗДІЛ ІХ. Зобов'язання, що виникають у зв'язку з передачею майна у власність

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 36. Договір купівлі-продажу

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 1. Загальні положення про купівлю-продаж

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 2. Роздрібна купівля-продаж

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 3. Договір купівлі-продажу підприємства

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Поняття договору купівлі-продажу підприємства

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Предмет договору

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Строк

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Умова про введення покупця у сферу діяльності підприємства

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Зміст договору

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Відповідальності сторін за цим договором

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 4. Поставка

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Строки поставки

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Ціна

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 5. Договір контрактації сільськогосподарської продукції

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Поняття договору контрактації

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Умови укладення та виконання договору контрактації

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Відповідальність сторін за порушення договору контрактації

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 6. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Поняття та види договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. Порівняння з іншими договорами

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Елементи договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Зміст договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Відповідальність за порушення умов договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 7. Договір міни

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Правова характеристика договору-двосторонній, консенсуальний, оплатний

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Строки у договорі міни

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Форма договору

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Розірвання, зміна договору міни, визнання його недійсним

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 37. Договір дарування

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Предмет договору дарування

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Форма договору дарування

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Момент виникнення права власності обдаровуваного на дарунок

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Зміст договору дарування

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Обов'язки обдаровуваного

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Види договору дарування

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 38. Договір ренти

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 1. Поняття та умови договору ренти

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 2. Припинення договору ренти і розрахунки між сторонами

 • 1