Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - РОЗДІЛ VІІ. Зобов'язальне право. Загальні положення

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 30. Зобов'язальне право і зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 1. Поняття зобов'язального права

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 2. Поняття та види зобов'язань

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 3. Підстави виникнення зобов'язань

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 4. Суб'єкти зобов'язань

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 31. Виконання зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 1. Поняття і загальні умови виконання зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 2. Суб'єкти виконання зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 3. Предмет виконання зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 4. Спосіб, строк (термін) та місце виконання зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 5. Підтвердження виконання зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 32. Забезпечення виконання зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 1. Загальна характеристика видів забезпечення виконання зобов'язання (забезпечень)

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 2. Неустойка

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 3. Завдаток

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 4. Порука

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 5. Гарантія

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 6. Застава

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Форма договору застави

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Зміст договору застави

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Види застави

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Заклад

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Застава товарів в обороті або переробці

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Застава цінних паперів

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Звернення стягнення на заставлене рухоме майно

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 7. Притримання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 33. Припинення зобов'язань

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 1. Поняття та загальна характеристика припинення зобов'язань

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 2. Окремі підстави припинення зобов'язань

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 34. Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 1. Загальні положення про порушення зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Прострочення як порушення зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 2. Загальні положення про правові наслідки порушення зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 3. Характеристика окремих правових наслідків порушення зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Одностороння відмова від зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Розірвання договору як правовий наслідок

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Зміна умов зобов'язання як правовий наслідок його порушення

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Правові наслідки невиконання обов'язку передати річ, визначену індивідуальними ознаками

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Виконання зобов'язання за рахунок боржника (ст. 621 ЦК)

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 4. Відповідальність за порушення зобов'язання як правовий наслідок порушення зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Відповідальність боржника за дії інших осіб

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 5. Відповідальність за порушення грошового зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - РОЗДІЛ VIII. Загальні положення про договір

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 35. Цивільно-правовий договір

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 1. Поняття і значення договору

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 2. Свобода договору

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 3. Види договорів

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Майнові та організаційні договори

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Основні та акцесорні договори

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Односторонні та двосторонні договори

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Основні та попередні договори

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Договори, що укладаються на користь сторін та на користь третіх осіб

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Публічні договори та договори приєднання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Посередницькі договори

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Змішані договори

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 4. Зміст цивільно-правового договору та його тлумачення

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 5. Форма та порядок укладення договору

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 6. Зміна та розірвання цивільно-правового договору

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - РОЗДІЛ ІХ. Зобов'язання, що виникають у зв'язку з передачею майна у власність

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 36. Договір купівлі-продажу

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 1. Загальні положення про купівлю-продаж

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 2. Роздрібна купівля-продаж

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 3. Договір купівлі-продажу підприємства

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Поняття договору купівлі-продажу підприємства

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Предмет договору

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Строк

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Умова про введення покупця у сферу діяльності підприємства

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Зміст договору

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Відповідальності сторін за цим договором

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 4. Поставка

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Строки поставки

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Ціна

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 5. Договір контрактації сільськогосподарської продукції

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Поняття договору контрактації

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Умови укладення та виконання договору контрактації

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Відповідальність сторін за порушення договору контрактації

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 6. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Поняття та види договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. Порівняння з іншими договорами

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Елементи договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Зміст договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Відповідальність за порушення умов договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 7. Договір міни

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Правова характеристика договору-двосторонній, консенсуальний, оплатний

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Строки у договорі міни

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Форма договору

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Розірвання, зміна договору міни, визнання його недійсним

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 37. Договір дарування

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Предмет договору дарування

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Форма договору дарування

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Момент виникнення права власності обдаровуваного на дарунок

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Зміст договору дарування

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Обов'язки обдаровуваного

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Види договору дарування

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 38. Договір ренти

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 1. Поняття та умови договору ренти

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 2. Припинення договору ренти і розрахунки між сторонами

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 39. Договір довічного утримання (догляду)

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 1. Поняття та умови договору довічного утримання (догляду)

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 2. Зміст договору довічного утримання (догляду) та умови його виконання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - РОЗДІЛ X. Зобов'язання, що виникають у зв'язку з передачею майна у користування

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 40. Договір найму (оренди)

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 1. Загальні положення про договір найму (оренди)

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Підстави припинення договору та розірвання договору

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 2. Договір прокату

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Права та обов'язки сторін

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 3. Найм (оренда) земельної ділянки

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 4. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 5. Договір оренди підприємства

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Зміст договору становлять права і обов'язки сторін

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 6. Найм (оренда) транспортного засобу

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 7. Договір лізингу

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Співвідношення договору лізингу з іншими договорами найму

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Форма договору лізингу

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Істотні умови договору лізингу

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Наслідки порушення договору лізингу

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 41. Договір найму (оренди) житла

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 1. Поняття договору найму (оренди) житла

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 2. Права та обов'язки сторін за договором найму житла

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 3. Розірвання договору найму житла

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 4. Договір оренди житла з викупом

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 42. Договір позички

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 1. Поняття та елементи договору позички

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Поняття договору позички

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Елементи договору позички

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 2. Зміст договору позички

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Обов'язки позичкодавця

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Обов'язки користувача

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 3. Припинення договору позички

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - РОЗДІЛ XI. Зобов'язання, що виникають у зв'язку з виконанням робіт

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 43. Договір підряду

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 1. Загальні положення про підряд

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Правова характеристика договору підряду

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Умови договору підряду

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Права та обов'язки сторін за договором підряду

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 2. Побутовий підряд

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 3. Будівельний підряд

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 4. Підряд на проектні та пошукові роботи

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Сторони, їх права, обов'язки та відповідальність

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Відповідальність сторін

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 44. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 1. Поняття та загальна характеристика договору

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Права сторін на результати робіт

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 3. Ризики та відповідальність сторін за договором

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - РОЗДІЛ XII. Зобов'язання, що пов'язані з наданням послуг

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 45. Договір про надання послуг

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 1. Поняття послуги та договорів про надання послуг

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 2. Поняття та умови договору про надання послуг

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 3. Зміст договору про надання послуг та його виконання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 46. Договір перевезення

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 1. Загальні положення про перевезення

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 2. Правова характеристика договорів перевезення

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Договір перевезення вантажу

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Договір чартеру (фрахтування)

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Перевезення у прямому змішаному сполученні

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Довгостроковий договір

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Перевезення транспортом загального користування

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 3. Відповідальність сторін за договором перевезення

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 47. Договір транспортного експедирування

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 1. Поняття та загальна характеристика договору транспортного експедирування

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 2. Елементи договору транспортного експедирування

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 3. Права та обов'язки сторін

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 4. Припинення договору транспортного експедирування

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 48. Договір зберігання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 1. Загальні положення про зберігання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 2. Зберігання на товарному складі

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 3. Спеціальні види зберігання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Зберігання речей у ломбарді (ст. 967 ЦК)

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Зберігання цінностей у банку (ст. 969 ЦК)

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Зберігання речей у камерах схову організацій, підприємств транспорту (ст. 972 ЦК)

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Зберігання речей у гардеробі організації (ст. 973 ЦК)

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Зберігання речей у готелі (ст. 975 ЦК)

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Зберігання речей, що є предметом спору (секвестр) (ст. 976 ЦК)

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Зберігання автотранспортних засобів (ст. 977 ЦК)

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Договір охорони (ст. 978 ЦК)

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 49. Договір доручення

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 1. Поняття та умови договору доручення

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 2. Зміст договору доручення та його виконання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 50. Договір комісії

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 1. Поняття та умови договору комісії

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 2. Зміст договору комісії та його виконання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 51. Договір управління майном

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 1. Загальна характеристика договору (предмет, форма, сторони)

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 2. Права та обов'язки сторін

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 3. Припинення договору

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 4. Договір управління підприємством

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - РОЗДІЛ XIII. Зобов'язання, що пов'язані з наданням фінансових послуг

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 52. Страхові зобов'язання

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 1. Загальні положення про страхування

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 2. Страхові зобов'язання: поняття, характеристика

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 3. Учасники страхових зобов'язань

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 4. Укладення договору страхування та його істотні умови

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 5. Зміст страхового зобов'язання. Відповідальність сторін

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 6. Припинення договору страхування. Його недійсність

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - ГЛАВА 53. Договір позики

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 1. Поняття та елементи договору позики

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Поняття договору позики

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Елементи договору позики

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - 2. Зміст договору позики

 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І. - Відповідальність

 • 1 2