Економічна теорія - Білецька Л. В

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - ЧАСТИНА І

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Розділ I. Політекономія

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Глава 1. Методологічні підходи розуміння світового розвитку

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Глава 2. Найпростіше розуміння економіки. Основні етапи розвитку економічної теорії

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Глава 3. Предмет, метод, і функції економічної теорії

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Глава 4. Економічні системи

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 1. Економічний зміст власності. Типи і форми власності

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 2. Продукт виробництва. Потреби і економічний вибір

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Глава 5. Суспільне виробництво. Еволюція товарного виробництва

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 1. Натуральне виробництво

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 2. Причини виникнення та суть товарного виробництва

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 3. Товар та його властивості

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Глава 6. Сутність грошей, грошових систем і їх еволюція

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 1. Закономірності виникнення і суть грошей

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 2. Функції грошей

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 3. Теорії грошей

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 4. Грошова маса та її агрегати

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 5. Закон грошового обігу

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 6. Система грошового обігу та її типи

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 7. Інфляція і дефляція

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Розділ II. Мікроекономіка

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Глава 7. Ринок, його функції і структура

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Особиста влада

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Форми і методи наукового управління підприємством

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 3. Сутність та основи маркетингу

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Глава 10. Витрати. Прибуток. Дохід

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Фонди підприємства та їх рух у виробництві

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Глава 11. Конкуренція і ринкова влада. Антимонопольне регулювання

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 1. Монополістична конкуренція і олігополія

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 2. Антимонопольне регулювання

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Глава 12. Функціонування найважливіших. Ринків факторів виробництва

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 1. Ринок праці. Проблема зайнятості

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Форми безробіття. Закон Оукена

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Методи досліджень та способи регулювання зайнятості. Крива Філліпса. Мультиплікатор зайнятості Р. Кана та Дж. М. Кейнса

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Заробітна плата

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Рівні заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 2. Ринок капіталів. Процентна ставка та інвестиції

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Капітал: сутність і форми. Кругообіг і оборот капіталу

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Кредит та його форми

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Банки, їх види і функції. Кредитно-банківська система

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Позичковий процент і його норма

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Ринок цінних паперів як особлива форма руху капіталів

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Фондові біржі та їх функції

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 3. Ринок землі. Рента

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Земля як специфічний господарський ресурс. Особливості пропозиції землі

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Ринок природних ресурсів та його рівновага

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Економічна природа рентних відносин

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Розділ III. Макроекономіка

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Глава 13. Національна економіка та її найважливіші показники

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 1. Суспільний продукт та його структура

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 2. Національний продукт

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 3. Національний дохід

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 4. Національне багатство

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 5. Ефективність суспільного виробництва та її визначення

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Глава 14. Економічне зростання і розвиток

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 1. Сутність, цілі, фактори та основні показники економічного зростання

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 2. Вимір економічного зростання

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 3. Типи економічного зростання

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 4. Економічна стагнація

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 5. Сучасні моделі економічного зростання

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Неокласична модель економічного зростання

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Кейнсіанська теорія мультиплікатора економічного зростання

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Принципи акселерації економічного зростання

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Глава 15. Циклічність економічного розвитку

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 1. Циклічність як форма розвитку національної економіки. Теорії циклів

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 2. Фази економічного циклу

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Глава 16. Макроекономічна рівновага

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 1. Рівноважне функціонування національної економіки. Поняття рівноваги

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 2. Відтворення і пропорційність суспільного виробництва

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 3. Концепції загальної економічної рівноваги

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Кейнсіанська модель рівноваги: базовий варіант

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Економічна рівновага і повна зайнятість

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Глава 17. Роль держави у ринковій економіці. Державне регулювання економіки

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 1. Необхідність державного втручання в економіку

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 2. Основні функції сучасної держави

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 3. Фінансові форми макроекономічного регулювання

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 4. Грошово-кредитне регулювання

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 5. Соціальна політика держави і розподіл доходів

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Глава 18. Світова економіка. Загальна характеристика світового співтовариства

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 1. Міжнародний поділ праці

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 2. Економічна інтеграція та інтернаціоналізація

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 3. Світовий ринок. Міжнародна торгівля. Теорії ринку

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 4. Ефективність зовнішньоекономічних відносин

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 5. Регулювання зовнішньоекономічних зв'язків

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 6. Міжнародний рух капіталу. Суть, причини і форми вивезення капіталу

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 7. Міжнародна міграція робочої сили

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 8. Україна і світове господарство

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Глава 19. Світова валютна система

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 1. Валютні відносини і валютна система

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 2. Визначення курсу національної валюти

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 3. Основні етапи розвитку світової валютної системи

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 4. Валютні ринки і валютні операції

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - ЧАСТИНА III. ГРАФІКИ ТА ФОРМУЛИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Крива попиту

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Цінова еластичність попиту

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Еластичність попиту. Графічне подання

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Перехресна еластичність

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Еластичність попиту від доходу

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Крива пропозиції

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Еластичність пропозиції

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Рівновага попиту і пропозиції

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Миттєва, короткострокова і тривала рівновага

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Стійкість ринкової рівноваги. Концепція типу Л. Вальраса

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Стійкість ринкової рівноваги. Концепція типу А. Маршалла

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Загальна економічна рівновага

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Загальна рівновага. Закон Вальраса

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Оптимум В. Парето

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Поняття корисності

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Крива граничної корисності

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Гранична корисність продукту, коли споживач має деяку його кількість

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Еластичність кривої граничної корисності

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Бюджетні лінії, або що доступне покупцю

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Загальна і гранична корисність

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Рівновага споживача на ринку

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Рівновага за умов державних (монопольних) обмежень ринкового ціноутворення

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Вплив податків на ціну ринкової рівноваги

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Криві постійних, змінних і валових витрат

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Криві середніх постійних, середніх змінних і середніх повних витрат

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Крива граничних витрат

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Крива виробничих можливостей, або крива трансформації

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Крива довгострокових середніх витрат

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Віддача від масштабу та прибутковість фірми

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Крива валового доходу

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Граничний (додатковий) дохід

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Середній і граничний продукти. Продуктивність праці

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Максимізація прибутку. Точка оптимального прибутку фірми

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Рівновага фірми в довгостроковому періоді в умовах чистої конкуренції

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Ціна в умовах недосконалої конкуренції

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Олігополія. Ламана крива попиту

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Правило "Великого пальця" при ціноутворенні для монополіста

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Показник монопольної влади. Індекс Лернера. Індекс Гарфінделя Хіршмана

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Олігополія. Модель Курно. Ламана крива попиту Суїзі

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Розширене, просте і звужене відтворення суспільного виробництва

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Схема руху створеного суспільного продукту у моделі Кене

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Марксистські схеми суспільного відтворення

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Валовий національний продукт. Національний дохід

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Індекс цін

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Вимірювання інфляції

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Індекс фізичного обсягу продукту

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Схильність до споживання

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Схильність до заощадження

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Мультиплікатор. Історичне походження

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Акселератор

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Взаємозв'язок рівноваги та повної зайнятості в моделі Кейнса

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Кейсіанська модель рівноваги: базовий варіант

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Кейнсіанська модель рівноваги: розширений варіант

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Роль держави у стимулюванні сукупного попиту за рахунок власних витрат і регулювання чистого експорту

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Сучасні схеми економічного кругообігу

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Економічний кругообіг у закритій економіці

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Кругообіг доходу, ресурсів і продукту за участю державного сектору

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Макроекономічна рівновага товарного і грошового ринку

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Кейнсіанська перевага ліквідності

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Попит на гроші

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Перевага ліквідності. Рівноважний рівень процента

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Норма процента та інвестиції

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Процес зростання суми грошей, покладених у банк

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Крива Філліпса

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Криві Е. Енгеля

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Крива В. Парето. Закон розподілу доходів

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Крива Лоренца

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Крива Лаффера

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Модель ділового циклу (Самуельсона-Хікса)

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Рівновага ринку послуг природних ресурсів