Економічна теорія - Білецька Л. В

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - ЧАСТИНА І

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Розділ I. Політекономія

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Глава 1. Методологічні підходи розуміння світового розвитку

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Глава 2. Найпростіше розуміння економіки. Основні етапи розвитку економічної теорії

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Глава 3. Предмет, метод, і функції економічної теорії

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Глава 4. Економічні системи

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 1. Економічний зміст власності. Типи і форми власності

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 2. Продукт виробництва. Потреби і економічний вибір

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Глава 5. Суспільне виробництво. Еволюція товарного виробництва

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 1. Натуральне виробництво

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 2. Причини виникнення та суть товарного виробництва

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 3. Товар та його властивості

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Глава 6. Сутність грошей, грошових систем і їх еволюція

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 1. Закономірності виникнення і суть грошей

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 2. Функції грошей

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 3. Теорії грошей

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 4. Грошова маса та її агрегати

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 5. Закон грошового обігу

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 6. Система грошового обігу та її типи

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 7. Інфляція і дефляція

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Розділ II. Мікроекономіка

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Глава 7. Ринок, його функції і структура

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Особиста влада

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Форми і методи наукового управління підприємством

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 3. Сутність та основи маркетингу

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Глава 10. Витрати. Прибуток. Дохід

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Фонди підприємства та їх рух у виробництві

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Глава 11. Конкуренція і ринкова влада. Антимонопольне регулювання

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 1. Монополістична конкуренція і олігополія

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 2. Антимонопольне регулювання

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Глава 12. Функціонування найважливіших. Ринків факторів виробництва

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 1. Ринок праці. Проблема зайнятості

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Форми безробіття. Закон Оукена

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Методи досліджень та способи регулювання зайнятості. Крива Філліпса. Мультиплікатор зайнятості Р. Кана та Дж. М. Кейнса

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Заробітна плата

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Рівні заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 2. Ринок капіталів. Процентна ставка та інвестиції

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Капітал: сутність і форми. Кругообіг і оборот капіталу

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Кредит та його форми

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Банки, їх види і функції. Кредитно-банківська система

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Позичковий процент і його норма

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Ринок цінних паперів як особлива форма руху капіталів

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Фондові біржі та їх функції

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 3. Ринок землі. Рента

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Земля як специфічний господарський ресурс. Особливості пропозиції землі

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Ринок природних ресурсів та його рівновага

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Економічна природа рентних відносин

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Розділ III. Макроекономіка

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - Глава 13. Національна економіка та її найважливіші показники

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 1. Суспільний продукт та його структура

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 2. Національний продукт

 • Економічна теорія - Білецька Л. В. - 3. Національний дохід